REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна → Наукознавство

Всього — 40 Сторінка 2 із 2

21.

Iсторизм як форма теоретичної рефлексiї в науковому пізнанні

Реферат
22.

Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання у К.Поппера

Реферат
23.

Iнтерсуб'єктивна фальсифiкацiя теорії в науковому пізнанні очима К.Поппера

Реферат
24.

Гiпотетична реконструкцiя i принцип демаркації К.Поппера в науковому пізнанні

Реферат
25.

Конвенцiональна реконструкцiя основоположень вис¬¬¬новкiв у науці

Реферат
26.

Конструювання базових значень i смислiв через нову класифiкацiю в наукових дослідженнях

Реферат
27.

Аксіоми, інтуїція, домовленість в науковому дослідженні

Реферат
28.

Система наукового знання

Реферат
29.

Система знання як об'єкт емпiричного аналiзу

Реферат
30.

Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення в науці

Реферат
31.

Фiлософiя науки як об'єкт дослiдження

Реферат
32.

Класична модель наукового знання

Реферат
33.

Метод i методологiчне дослiдження в науці

Реферат
34.

Про чуттєву та рацiональну складовi наукового пiзнання

Реферат
35.

Наукове мислення та його структура

Реферат
36.

Проблема реконструкцiї наукового знання

Реферат
37.

ОСОБОВА КАРТКА спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи

Реферат
38.

Подання знань за допомогою моделі дошки оголошень

Реферат
39.

Здобутки й прорахунки в науці

Реферат
40.

Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

Реферат

 
Загрузка...