REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна → Математика, Геометрія

Всього — 401 Сторінка 11 із 21

201.

Задача Коші. Лінійні диференціальні рівняння із сталими коефіцієнтами. Загальний та частинний розв’язки

Реферат
202.

Інтегрування правильних дробів, раціональних дробів, ірраціональостей

Реферат
203.

Границя та неперервність функцій багатьох змінних

Реферат
204.

Лінійні різницеві рівняння зі сталими коефіцієнтами. Задача Коші

Реферат
205.

Розклад функцій в степеневий ряд. Достатні умови розкладу в ряд Тейлора. Застосування степеневих рядів до наближеного обчислення

Реферат
206.

Властивості степеневих рядів. Неперервність суми. Інтегрування і диференціювання степеневих рядів

Реферат
207.

Знакочергуючі ряди. Ознака Лейбніца. Оцінка залишку ряду. Абсолютна і умовна збіжності знакозмінних рядів. Властивості абсолютно збіжних рядів

Реферат
208.

Властивості математичного сподівання і дисперсії

Реферат
209.

Лінійна однорідна система з постійними коефіцієнтами. Застосування теорії диференціальних рівнянь в економіці. Поняття про різницеві методи. Модель ділового циклу Самуельсона-Хікса

Реферат
210.

Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та правою частиною спеціального вигляду

Реферат
211.

Лінійні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами

Реферат
212.

Задачі геометричного і фізичного характеру, що приводять до диференціальних рівнянь

Реферат
213.

Власні числа та власні вектори матриці

Реферат
214.

Обчислення подвійного інтеграла в декартових і полярних координатах

Реферат
215.

Маса лінії. Координати центра ваги плоскої кривої та фігури Приклади застосування означеного інтеграла до розв’язування простих задач механіки, фізики та інших областей. Деякі застосування в економіці

Реферат
216.

Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

Реферат
217.

Визначення та обчислення об’єму тіла за площами паралельних перерізів; об’єм тіла обертання

Реферат
218.

Наближене обчислення означених інтегралів: формули прямокутників, трапецій, Сімпсона

Реферат
219.

Лінійний векторний простір

Реферат
220.

Задачі, що приводять до поняття означеного інтеграла. Формулювання теореми існування

Реферат

 
Загрузка...