REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна → Математика, Геометрія

Всього — 401 Сторінка 12 із 21

221.

Комплексні числа, їх зображення на площині. Алгебраїчна, тригонометрична і показникова форми комплексного числа. Дії над комплексними числами. Формули Ейлера. Многочлени . Розклад многочлена на множники.

Реферат
222.

Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості

Реферат
223.

Векторна функція скалярного аргументу. Похідна, її геометричний і механічний зміст. Кривизна кривої

Реферат
224.

Векторна алгебра

Реферат
225.

Наближене розв’язування рівнянь: графічне відокремлення коренів, методи проб, хорд і дотичних. Дотична і нормаль до кривої

Реферат
226.

Монотонність функції, необхідні і достатні умови. Eкстремум функції однієї та декількох змінних.. Необхідні і достатні умови. Найбільше і найменше значення функції на замкнутому проміжку і в обмеженій замкнутій області

Реферат
227.

Похідні і диференціали вищих порядків. Функції, задані параметрично, їх диференціювання

Реферат
228.

Задачі, що приводять до похідної. Визначення похідної, її геометричний і механічний зміст. Рівняння дотичної і нормалі до графіка функції. Частинні похідні функції декількох змінних, їх геометричний зміст

Реферат
229.

Натуральні логарифми

Реферат
230.

Поняття множини. Змінні та постійні величини. Функція, область визначення. Лінії та поверхні рівня. Способи задання. Графіки, їх перетворення. Основні елементарні функції та їх графіки. Поняття неявної, складної та оберненої функції

Реферат
231.

Квадратичні форми, їх приведення до діагонального (канонічного) вигляду. Приведення рівняння кривої другого порядку на площині до канонічного вигляду на основі теорії квадратичних форм. Модель Леонтьєва багатогалузевої економіки

Реферат
232.

Власні числа і власні вектори квадратної матриці, характеристичне рівняння

Реферат
233.

Розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь за правилом Крамера, методом Гаусса та за допомогою оберненої матриці. Теорема Кронекера-Капеллі, її застосування до дослідження і розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Реферат
234.

Поверхні обертання. Циліндричні та конічні поверхні. Канонічні рівняння поверхонь другого порядку (сфера, еліпсоїд, гіперболоїди, еліптичний і гіперболічний параболоїди).

Реферат
235.

Наближене обчислення визначених інтегралів

Реферат
236.

Канонічні рівняння кривих другого порядку (коло, еліпс, гіпербола, парабола)

Реферат
237.

Приклади складання рівняння лінії на площині за даними її геометричними властивостями. Пряма на площині. Площина. Пряма в просторі. Пряма і площина

Реферат
238.

Застосування векторів до розв’язування простих задач на площині та в просторі. Рівняння та нерівності першого степеня на площині та в просторі, їх геометричний зміст. Системи рівнянь і нерівностей першого степеня

Реферат
239.

Вектори, лінійні операції над ними

Реферат
240.

Визначники та їх властивості

Реферат

 
Загрузка...