REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна → Математика, Геометрія

Всього — 401 Сторінка 16 із 21

301.

Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики

Реферат
302.

Чотирикутники

Реферат
303.

Числові ряди. Збіжність і розбіжність. Сума ряду. Дії над збіжними рядами. Необхідна ознака збіжності

Реферат
304.

Числові послідовності

Реферат
305.

Числові послідовності. Границя, основні властивості границь. Нескінченно малі і нескінченно великі величини, їх властивості

Реферат
306.

Частинні коефіцієнти кореляції і коефіцієнти регресії

Реферат
307.

Частинні похідні і диференціали вищих порядків

Реферат
308.

Функція Гріна

Реферат
309.

Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

Реферат
310.

Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

Реферат
311.

Функції та способи їх задання

Реферат
312.

Формула Ньютона - Лейбніца

Реферат
313.

Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Метод найменших квадратів

Реферат
314.

Тригонометричні функції

Реферат
315.

Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних

Реферат
316.

Теорія імовірностей та математична статистика

Реферат
317.

Теореми про диференціальні функції

Реферат
318.

Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин

Реферат
319.

Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

Реферат
320.

Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності степеневого ряду

Реферат

 
Загрузка...