REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна → Математика, Геометрія

Всього — 401 Сторінка 8 із 21

141.

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ МАТЕМАТИКА

Шпаргалка
142.

Дослідження на збіжність числових рядів з додатними членами (за допомогою ознак Д’Аламбера і Коші)

Реферат
143.

Загальні властивості однорідних лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку

Реферат
144.

Абсолютна величина дiйсного числа. Властивостi абсолютних величин.Змiннi i сталi величини. Функцiя. Парнiсть, непарнiсть, перiодичнicть, монотоннicть. Складна функцiя. Класифiкацiя функцiй. Перетворення графiкiв

Реферат
145.

Математики ХVІ – поч. ХХ ст

Реферат
146.

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ

Реферат
147.

Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Крамера

Реферат
148.

ДИФЕРЕНЦІАЛ ФУНКЦІЇ

Реферат
149.

Інтегрування раціональних дробів

Реферат
150.

Розкладність графів. Калейдоскопічні графи

Реферат
151.

Розкладність графів. Квазіцикли і квазіпромені

Реферат
152.

Розкладність графів. Квазігамільтонові Графи

Реферат
153.

Розкладність графів. Хроматичні і калейдоскопічні числа

Реферат
154.

Розкладність графів. Комбінаторні розміри підмножин графів і груп

Реферат
155.

Розкладність графів. Морфізми кульових структур груп і графів

Реферат
156.

Розкладність графів. Врівноважені розбиття скінченних графів

Реферат
157.

Нумерації. Теореми про нерухому точку

Реферат
158.

Логіки першого порядку

Реферат
159.

Звідності. Відносна обчислюваність

Реферат
160.

Елементи теорії похибок

Реферат

 
Загрузка...