REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Аудит → Аудит готової продукції

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Аудит готової продукції

План

Вступ – ст. 3

Розділ 1.Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції – ст. 5

 • Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту – ст. 5

 • Розробка методики аудиту готової продукції – ст. 9

  Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки – ст. 11

  2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту – ст. 11

  2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику – ст. 12

  2.3 Підготовка плану і програми перевірки – ст. 15

  Розділ 3. Аудит готової продукції – ст. 21

  3.1 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції – ст. 21

  3.2 Етапи аудиту готової продукції – ст. 25

  3.3 Формування робочих документів аудитора – ст. 30

  3.4 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту – ст. 31

  Висновки і пропозиції – ст. 34

  Список використаних джерел – ст. 37

  Додатки – ст. 38

  ВСТУП

  Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо.

  У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. Саме власника, а не когось іншого. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. В економічному відношенні всі ці власники відділені від своїх часток власності, що перебувають у різних господарюючих суб`єктах (акціонерних товариствах, довірчих товариствах, комерційних банках, інвестиційних компаніях тощо), в результаті чого не можуть володіти об`єктивною і достовірною інформацією про використання цієї власності. Адже саме власнику необхідна подібна інформація про фінансовий стан підприємства, його потенціал і стабільність у майбутньому. Власник має і повинен знати, наскільки ефективно використовуються вкладені ним у підприємство кошти. Але не кожен, хто здійснює управління майном і коштами цих власників, зацікавлений подавати їм достовірну інформацію про результати своєї діяльності. Майнові інтереси всіх власників має захистити держава.

  Однак у ринкових умовах господарювання традиційні форми фінансового контролю не можуть виконувати функції захисту майнових інтересів власників. Практика країн з ринковою економікою показує, що захистити майнові інтереси власників може такий вид незалежного фінансового контролю, як аудит, який є одним з головних елементів їх ринкової інфраструктури. Передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників (акціонерів, вкладників тощо), держави в особі податкових органів і самого аудитора в забезпеченні достовірності обліку та звітності.

  Іншою причиною необхідності впровадження аудиту в Україні є те, що в ринкових умовах фінансовий стан кожного господарюючого суб`єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, і тому зростає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність. Зокрема, така інформація необхідна:

  • власникам господарюючих суб`єктів для визначення стратегії їх розвитку;

  • банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту;

  • інвесторам (місцевим та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючі суб`єкти;

  • постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги;

  • акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства;

  • державним органам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету тощо.

  Для підтвердження достовірності звітної і облікової інформації господарюючих суб`єктів виникає потреба у перебудові всієї системи фінансового контролю на основі вивчення і використання міжнародного досвіду. У країнах з ринковою економікою таке підтвердження здійснюють аудитори. Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами.

  Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб висвітлити основні принципи і методи аудиту готової продукції

  Робота складається з трьох розділів, у яких послідовно розглядається методологія аудиту готової продукції.

  Розділ 1.Теоретичні аспекти організації аудиту.

  1.1 Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту.

  Аудит у західній теорії і практиці прийнято вважати процесом, за допомогою якого компетентний незалежний працівник накопичує й оцінює свідчення про інформацію, що піддається кількісній оцінці і стосовної до специфічної господарської системи, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріям.

  Аудит має древню історію. Думають, що фактично ще в Древньому Єгипті (близько 2600 р. до н.е. ) існували чиновники, що сполучали функції обліку, керування і контролю.

  У Римській імперії (1 - 26 р. н.е. ) контрольні функції здійснювалися спеціальними службовцями (куратори, прокуратори, квестори). Після падіння Римської імперії аудит одержав широке поширення в Італії. Купці Флоренції і Венеції використовували працю аудиторів для перевірки платоспроможності капітанів торгових судів, що везли величезні багатства на свій континент. У цей час аудит мав строго цільовий напрямок - запобігання помилок.

  Батьківщина сучасного аудита - Англія. Писемні пам'ятки, що вказують на існування аудиторства в Англії, восходять до 13-14 вв. Прийоми аудита до той час складали переважно в детальній перевірці кожної операції, тестування чи вибіркова перевірка, як аудиторські процедури, були невідомі.

  В історії розвитку аудита можна виділити кілька періодів:

 • до 1500 р.;

 • 1500 - 1830 (1860) р.;

 • 1830 (1860) - 1905 р.;

 • 1905 - 1933 р.;

 • 1933 - 1940 р.;

 • з 1940 р. по нинішній час.

  Перший період закінчувався в 1500 р. Ця дата відзначена довільно, але вона найбільше точно відбиває стан "перелому" у загальній економічній ситуації. Однієї з причин цього з'явилося відкриття Америки, і як наслідок збільшення обсягу товарів, капіталу, робочої сили в загальносвітовому масштабі. Інша причина - 1494 р. по праву


 •  
  Загрузка...