REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Аудит → Внутрішній контроль

Міністерство освіти і науки України

Житомирський інженерно – технологічний інститут

кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота з курсу „Внутрішній контроль"

Виконана студенткою V курсу

групи 30А-99-3с

Мартинюк Іриною

Шифр: 1069932

Перевірила: Шигун М.М.

Житомир 2002р.

Завдання № 1

Зміст господарської операції

Назва документа

Коли складається документ та місце його складання

Перелік інформаційних показників документа

Перелік осіб, які складають і підписують документ

Контрольні функції кожної особи, причетної до складання документа

Облікові регістри, в яких проводяться записи і якої інформації

1

2

3

4

5

6

7

1.Здача готової продукції на склад

Приймально-здавальна накладна

Складається при здачі готової продукції на склад;

Місце складання – склад

Номер, дата, цех (відправник), склад (одержувач), найменування продукції, одиниця вимірювання тощо.

Начальник цеху, комірник, представник ВТК

Начальник цеху – контролює здачу і правильне оформлення продукції на склад;

Комірник – контролює збереження продукції на складі;

Представник ВТК – якість продукції.

Дебет: „Готова продукція" (26)

Кредит: „Виробництво"(23)

2.Обраховані затрати на збут які пов'язані зі страхуванням і будуть відшкодовані за рахунок продавця

Довідка-розрахунок або відомість розподілу

При укладанні контракту

Види реалізованої продукції, виробнича собівартість, затрати загального характеру, транспортні затрати

Складає відповідальний працівник бухгалтерії підприємства, підписують керівник підприємства та головний бухгалтер

Відповідальний працівник бухгалтерії слідкує за правильність обрахування витрат.

Дебет: „Затрати на збут"

Кредит: „Розрахунки зі страхування"

3.Проведено переоцінку основних засобів, що входять до складу статутного капіталу

Акт переоцінки

Складається при переоцінці основних засобів

Дата, найменування основних засобів, стара вартість, нова вартість тощо

Складається спеціальною комісією

Голова комісії – відповідає за правильність переоцінки

Дебет: „Основні засоби"

Кредит: „Статутний фонд"

4. Відвантажено продукцію покупцям

Наказ-накладна або розпорядження відділу збуту

При відпуску продукції;

Відділ збуту

Номер замовлення, адреса за якою відправляють продукцію, вид упаковки, маса тощо

Начальник відділу збуту, начальник цеху

Начальник відділу збуту – правильність оформлення документів,

Начальник цеху – відповідність відпускаємої продукції тій, що зазначена в накладній.

Дебет: „Готова продукція відвантажені, виконані роботи і послуги""

Кредит: „Готова продукція"

6. Зареєстровано підприємство зі статутним фондом 300 тис. грн.

Статут підприємства

Перед державною реєстрацією;

Складає засновник

Назва підприємства, вид діяльності, юридична адреса, розмір статутного фонду тощо.

Засновник, орган державної реєстрації

Орган державної реєстрації – оформлення документів згідно діючого законодавства;

Засновник – формування статутного капіталу

Дебет: „Неоплачений капітал"

Кредит: „Статутний капітал"

7.Внесок у статутний фонд у вигляді прав користування землею

Статут підприємства чи зміни до статут

Статут - перед державною реєстрацією;

Зміни – після зборів акціонерів чи пайовиків;

Складає засновник чи юристконсульт

Назва підприємства, вид діяльності, юридична адреса, розмір статутного фонду тощо, або внесені зміни щодо формування статутного фонду

Засновник, орган державної реєстрації

Орган державної реєстрації – оформлення документів згідно діючого законодавства;

Засновник – формування статутного капіталу

Дебет: „Нематеріальні активи"

Кредит: „Статутний капітал"

8. Нарахування на заробітну плату (соцстрах)

Розрахунково платіжні відомості

Складаються перед виплатою заробітної бухгалтерією підприємства

Назва підприємства, дата, Прізвища та Ім'я По-батькові працівників підприємства, суми нарахованої заробітної плати тощо.

Складає відповідальний працівник бухгалтерії, підписують керівник підприємства та головний бухгалтер

Правильність нарахування контролює відповідальний працівник підприємства

Дебет: „Відрахування на соціальні заходи"

Кредит: „Розрахунки за страхуванням"

субрахунок „За соціальним страхуванням

9. Нарахування на заробітну плату (пенсійний фонд)

Розрахунково платіжні відомості

Складаються перед виплатою заробітної бухгалтерією підприємства

Назва підприємства, дата, Прізвища та Ім'я По-батькові працівників підприємства, суми нарахованої заробітної плати тощо.

Складає відповідальний працівник бухгалтерії, підписують керівник підприємства та головний бухгалтер

Правильність нарахування контролює відповідальний працівник підприємства

Дебет: „Відрахування на соціальні заходи"

Кредит: „Розрахунки за страхуванням"

субрахунок „За пенсійним забезпеченням"

10. Нарахування на заробітну плату (страхування на випадок безробіття)

Розрахунково платіжні відомості

Складаються перед виплатою заробітної бухгалтерією підприємства

Назва підприємства, дата, Прізвища та Ім'я По-батькові працівників підприємства, суми нарахованої заробітної плати тощо.

Складає відповідальний працівник бухгалтерії, підписують керівник підприємства та головний бухгалтер

Правильність нарахування контролює відповідальний працівник підприємства

Дебет: „Відрахування на соціальні заходи"

Кредит: „Розрахунки за страхуванням"

субрахунок „За страхуванням на випадок безробіття"

Пояснення до таблиці:

В


 
Загрузка...