REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Аудит → Основи статистики

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

"Основи статистики"

Лектор: Мазуренко Валентина Петрівна

Набір: Калінчук Сергій

Скачано з:www.szoo.com.ua

Зміст:

Умови роботи. 3

Предмет і метод статистики. 4

Поняття статистики. 4

Категорії статистики. 5

Метод статистики. 6

Основні задачі статистики на сучасному етапі. 7

Статистичні спостереження. 8

Суть та організаційні форми статистичного спостереження. 8

План статистичного спостереження. 9

Види статистичного спостереження. 10

Способи одержання інформації. 10

Помилки спостереження. 11

Зведення і групування статистичних даних. 12

Статистичне зведення. 12

Статистичне групування. 12

Ряд розподілу. 13

Статистичні таблиці. 14

Абсолютні і відносні величини 17

Поняття, види і одиниці виміру абсолютних величин. 17

Поняття і одиниці виміру відносних величин. 17

Ціль, призначення і види відносних величин. 18

Середні величини. 19

Поняття середніх величин. 19

Види середніх величин та способи їх обрахування. 19

Властивості середньої (математичні). 21

Середні структурні. 21

Нормований середній бал. 22

Статистичне вивчення варіації. 24

Ряди динаміки. 25

Поняття про ряди динаміки. 25

Види рядів динаміки. 25

Аналітичні показники ряду динаміки. 26

Середні показники динаміки. 27

Розрахунок тенденції. 28

Коефіцієнт випередження. 29

Екстраполяція та інтерполяція. 30

Індекси. 31

Суть та функції індексів в статистичному аналізі. 31

Індивідуальні індекси. 32

Агрегатні індекси. 32

Середні індекси. 34

Індекси середніх величин. 35

Вибірковий метод. 38

Поняття і суть вибіркового методу, причини і умови його застосування. 38

Види і способи вибіркового спостереження. 38

Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності. 39

Умови роботи.

9 тем. 6 контрольних. Можливі автомати "5" і "4".

Відвідування семінарів обов'язкове. Лекцій – не обов'язкове (бажане).

На семінари: калькулятор.

Література.

1. Теорія статистики. Практикум. За ред. Єріної А.М., Пальянс З.А. – синій колір, стислий виклад теорії, приклад рішень, задачі. Рекомендується!

2. Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996.

3. Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 1995.

4. Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996.

5. Практикум по теории статистики. Учебное пособие. (непоганий практикум). Под ред. проф. Шмойловой Р.А. М.:1998.

6. Статистика. Збірник задач. Навчальний посібник. За ред. Головача А.В.

7. Пасхавер И.С. Яблочник . Общая теория статистики. 1983 р.

8. Статистика. Підручник. За ред. Головача А.В., Єріної А.М. та ін. 1993 р.

9. Статистика. Підручник. За ред. Герасименка С.С., Головача А.В., Єриної А.М., К.:КНЕУ 1998.

10. Закон України "Про статистику", 1992 рік.

11. Державна програма переходу України на міжнародну систем обліку і статистики. Мінстат, 1992 рік.

Предмет і метод статистики.

План.

1. Поняття статистики.

2. Теоретичні основи статистики (категорії статистики).

3. Метод статистики.

4. Основні задачі статистики на сучасному етапі.

Поняття статистики.

Перші дані, що сьогодні називають статистичними, ми знаходимо в найдавніших письмових джерелах (облік рабів, жителів). Як наука вона вийшла з бухгалтерського обліку.

Слово "статистика" походить від латинського слова status - становище, стан явищ. Спочатку займалася описовою діяльністю, наприклад описом державного устрою (інша назва – державознавство).

Статистика як наука виникла в другій половині 17 століття. Термін статистика в науковий обіг ввід в 1746 році німецький вчений, професор філософії і права Генріх Авенхаль.

В сьогоднішньому розумінні статистика – це:

1) цифри, статистичні дані;

2) статистична практика (діяльність статистичних установ, що збирають і обробляють статистичну інформацію);

3) наука.

У джерел статистичної науки стояли 2 школи: англійська (інша назва – "школа політичних арифметик": Уільям Петті1, Джон Граунд) і німецька (суто описова наука – державознавство – опис устрою, кількість знаті, кількість приходів, кількість населення, кількість земель).

В Росії в 19 ст. сформувалася власна школа, до якої входили вчені РАН П.Журавський, Арсеньєв, Дружинін. Пізніше, вчені розділилися на дві групи: перша група розглядала статистику як метод (Дружинін, Кауфман), друга – як науку (Янсон, Німчинов, Фортунато).

Вищезгадані школи розділилися також на два крила: одні вважали, що статистика досліджує лише суспільство (гуманітаристи), інші – що статистика може досліджувати будь-що у природі (універсалісти). Дане протиріччя проіснувало до 50-х років 20-го століття.

4) Статистика – це також метод пізнання, інструментарій, який використовується і в природничих, і в суспільних науках для встановлення закономірностей масових процесів.

5) Статистика – це і окрема група статистичних методів.

  • Статистика – це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

Отже, предмет статистики – кількісна сторона масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу.

Об'єктом статистики є людське суспільство, явища і процеси суспільного життя.

Особливості статистики:

1) статистика говорить мовою цифр, але ці цифри якісно визначені2;

2) масовість явищ (статистика не вивчає поодинокі явища, оскільки в них не проявляються закономірності, які досліджуються статистикою); використовується математичний закон великих чисел, основним принципом якого є те, що закономірність масових явищ може проявлятися при достатньо великому числі випадків;

3) статистика вивчає структуру явища і його динаміку;

4) статистика вивчає явища в їх взаємозв'язку.

Закономірності проявляються в таких своїх різновидах:

1) закономірності розвитку (динаміка явищ);

2) закономірності структурних зрушень;

3) закономірності розподілу елементів сукупності (розподіл населення за віком, за статтю);

4) закономірності співзалежності (зв'язку між явищами).

Категорії статистики.

  • Статистична сукупність – це маса однорідних в певному відношенні елементів, мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу.

  • Статистична сукупність – це певна множина елементів, поєднана умовами існування і розвитку.

Сукупність може бути однорідною і


 
Загрузка...