REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Аудит → Програма аудиторської перевірки основних засобів

Програма аудиторської перевірки основних засобів

Етап аудиторської перевірки

Мета і завдання аудиту основних засобів

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Виконавець

Підготовчий

Попереднє знайомство з підприємством, оцінка систем контролю та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, планування аудиту основних засобів

Опитування і анкетування керівництва підприємства та персоналу, вивчення матеріалів попередньої аудиторської перевірки, документальна перевірка, спостереження

Статут підприємства, накази, звіт про попередню аудиторську перевірку, інвентарні картки, дані синтетичного та аналітичного обліку основних засобів

Аудитор, асистент аудитора

Фізична перевірка

Оцінка достовірності результатів проведеної інвентаризації основних засобів

Спостереження за проведенням інвентаризації основних засобів, вибіркова перевірка її результатів

Матеріали інвентаризації, облікові записи по основних засобах

Аудитор, асистент аудитора

Основний

Контроль оцінки основних засобів, встановлення їх належності, перевірка достовірності облікових записів і залишків у балансі, перевірка правильності нарахування зносу та визначення витрат на ремонт основних засобів

Зіставлення даних інвентаризації, синтетичного та аналітичного обліку, запит до постачальників (підрядників), документальна вибіркова перевірка, перевірка арифметичних підрахунків, аналіз

Акти інвентаризації, первинна документація по основних засобів, облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку, відповіді на запит, баланс

Аудитор

Завершальний

Складання розділу аудиторського звіту про основні засоби підприємства

Систематизація та ґрунтування отриманої на попередніх етапах інформації, аналіз, складання звіту та аудиторського висновку

Робоча документація, складена на попередніх етапах перевірки

Аудитор


 
Загрузка...