REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Бухгалтерський облік → Облік операцій у банках (тести)

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Тести до теми:

"Облік операцій у банках"

Виберіть правильну відповідь:

 • На основі на основі якого документу банк здійснює оплату рахунків?

  А)платіжна вимога-доручення

  Б) план асигнувань

  В) платіжне доручення

  Г) чек

 • За скільки днів до початку кварталу РБК починають до ІДКІ касові заяви на отримання готівки?

  А) 55

  Б) 40

  В) 35

  Г) 56

 • За якими документами банк видає готівку?

  А) наказ

  Б) заяви на отримування готівки

  В) чек

  Г) видатковий касовий ордер

 • На якому з примірників доручень ставиться відмітка "Оплачено"?

  А) 3

  Б) 4

  В) 1

  Г) немає правильної відповіді

 • Який рахунок відкривається в банку при казначейській формі виконання бюджету, на ім'я ДКІ?

  А) розрахунковий рахунок

  Б) поточний рахунок

  В) єдиний казначейський рахунок

  Г) бюджетний рахунок

 • В якій виплаті робляться записи в реєстрах б/о по операціях з іноземною валютою

  А) іноземній

  Б) національній

  В) конвертованій

  Г) немає правильної відповіді

 • На якому рахунку ведеться б/о операцій в іноземній валюті

  А) 301

  Б) 221

  В) 311

  Г) 318

 • На який термін відкривається реєстраційний рахунок

  А) на 2 роки

  Б) 1 бюджетний рік

  В) 1,5 бюджетного року

  Г) немає правильної відповіді

 • Який з цих документів подається для відкриття реєстраційного рахунку

  А) грошовий чек

  Б) меморіальний ордер

  В) затверджений кошторис

  Г) всі відповіді вірні

 • ДКІ створюється з метою:

  А) контроль за обсягами надходження бюджетних коштів

  Б) контроль за цільовим використанням бюджетних коштів

  В) оперативне маневрування бюджетними коштами

  Г) всі відповіді вірні

 • При видачі готівки установою банку:

  А) Дт301 Кт311

  Б) Дт372 Кт311

  В) Дт311 Кт301

  Г) Дт372 Кт301

 • Якщо виставлено акредитив постачальнику :

  А) Дт Кт311

  Б) Дт15 Кт311

  В) Дт661 Кт301

  Г) Дт661 Кт311

 • При зарахуванні фінансування бюджетну установу:

  А) Дт311 Кт305

  Б) Дт318 Кт

  В) Дт301 Кт365

  Г) Дт201 Кт301

 • Зарахування валютних коштів, які надійшли як гуманітарна допомога або благодійні внески:

  А) Дт230 Кт318

  Б) Дт301 Кт311

  В) Дт318 Кт

  Г) Дт372 Кт302

 • При перерахуванні коштів на рахунках в банку для придбання іноземної валюти

  А) Дт301 Кт208

  Б) Дт311 Кт651

  В) Дт Кт311

  Г) Дт208 Кт631

 • При зарахуванні коштів і інших валютах, що прийняті установою банку, склад кореспондентських рахунків:

  А) Дт72 Кт318

  Б) Дт201 Кт301

  В) Дт311 Кт372

  Г) Дт318 Кт

 • При перерахуванні банку за послуги по придбанню валюти

  А) ДтКт311

  Б) Дт301 Кт202

  В) Дт92 Кт318

  Г) Дт318 Кт10

 • При зменшенні курси валюти:

  А) ДтКт318

  Б) Дт201 Кт97

  В) Дт318 Кт302

  Г) Дт97 Кт651

 • При надходженні на підставі виписки із банку меморіального ордеру робиться запис:

  А) Дт311 Кт301

  Б) Дт361 Кт201

  В) Дт311 Кт

  Г) Дт201 Кт216

 • Отримано в касу з банку готівку на відрядження:

  А) Дт201 Кт311

  Б) Дт301 Кт311

  В) Дт372 Кт301

  Г) Дт301 Кт454

  Погоджено і обговорено

  на засіданні ц/к

  бухгалтерського обліку

  Протокол____________

  від "__"_______2001р.

  Голова ц/к ___________

  викладач ____________

  Відповіді на питання.

 • в

 • а

 • в

 • г

 • в

 • б

 • г

 • в

 • в

 • г

 • а

 • а

 • б

 • в

 • в

 • г

 • а

 • а

 • в

 • б

  Погоджено і обговорено

  на засіданні ц/к

  бухгалтерського обліку

  Протокол____________

  від "__"_______2001р.

  Голова ц/к ___________

  викладач ____________

  Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  Тести до теми:

  "Облік матеріалів, продуктів харчування та МШП"

  Виберіть правильну відповідь:

 • при прийнятті матеріалів на склад, виявлено розбіжність, складають...

  А) довідку

  Б) акт

  В) подання

  Г) немає правильної відповіді

 • видача матеріалів зі складу здійснюється за такими документами, як

  А) накладна (вимога) ф 434, ф 431

  Б) рахунок - фактура

  В) забірна картка

  Г) всі відповіді правильні

 • Щодо надходження матеріалів на склад використовують такі документи...

  А) накладна

  Б) прибуткова накладна

  В) акт на приймання матеріалів

  Г) всі відповіді правильні

 • Облік виданих продуктів харчування ведеться в:

  А) меню-вимозі

  Б) накопичувальній відомості по затратах продуктів харчування

  В) меморіальному ордері

  Г) всі відповіді правильні

 • При оприбуткуванні виявлено пошкодження чи витрати матеріалів бюджетної установи складають:

  А) акт

  Б) комерційний акт

  В) довідка

  Г) всі відповіді правильні

 • Для видачі господарських матеріалів, матеріалів для навчальної частини, використовують:

  А) відомість на видачу матеріалів на потреби установи

  Б) накладна (вимога) ф 298 та ф 299

  В) накладна

  Г) немає правильної відповіді

 • При щоденному відпусканні матеріалів та палива виписується:

  А) забірна картка

  Б) шляховий листок

  В) акт обміру залишків

  Г) всі відповіді правильні

 • Підставою для списання на видатки автомобільного бензину є:

  А) шляховий листок

  Б) товарно-транспортна накладна

  В) забірна картка

  Г) всі відповіді правильні.

 • Одержано від постачальників МШП:

  А) Дт22 Кт362

  Б) Дт362 Кт22

  В) Дт22 Кт364

  Г) Дт364 Кт22

 • Списано МШП:

  А) Дт20 Кт22

  Б) Дт22 Кт20

  В) Дт204 Кт22

  Г) Дт25


 •  
  Загрузка...