REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Бухгалтерський облік → Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

Тема: Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту.

План

 • Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу.

 • Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.

 • Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.

 • Єдина система діловодства і правила спеціального діловодства у РА і аудиторські діяльності.

  Література:

 • Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою ВР України від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.

 • Інструкція про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок. Затверджена наказом Головного КРУ України від 12.01.1995 р. № 2.

 • Інструкція про проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

 • Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р.

 • Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: МІМ, 1996 р.

 • Норматив № 13 "Аудиторський висновок". Затверджений АПУ 30.11.1995 р.

  1. Основи наукової організації контрольно-ревізійного процесу.

  Контрольно-ревізійний процес – це система, яка функціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей.


  Організація як смислове поняття передбачає упорядкованість, взаємодію окремих елементів, що перебувають у функціональній залежності.


  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  організація обслуговування КРП


  Спеціалізація

  Кооперування

  Пропорційність

  Паралельність

  Прямоточність

  Безперервність

  Ритмічність

  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

 • Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.

  - скорочення затрат праці на проведення однієї комплексної ревізії, аудиту діяльності підприємства;

  - впровадження передових норм розподілу і кооперування праці;

  - поліпшення умов праці;

  - удосконалення організації і обслуговування робочих місць аудитора, ревізора;

  - вивчення і поширення передових прийомів і методів праці;

  - удосконалення нормування праці фахівців, зайнятих у КРП;

  - поєднання матеріальних і моральних стимулів у підвищенні результативності праці та її продуктивності.

  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  Наукова організація

  праці


  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  Елементи робочого часу


  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  підготовчо-заключний

  оперативний

  час обслуговування робочого місця

  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  3. Організація робочого місця ревізора, аудитора з впровадженням НОП.

  Робоча зона – це площа, на якій безпосередньо розташовані знаряддя праці, що використовуються ревізором, аудитором, а також місце, де він сам перебуває у момент виконання контрольно-ревізійних процедур.


  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  4. Єдина система діловодства і правила спеціального діловодства у контрольно-ревізійній і аудиторській діяльності.

  Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах)

  Контрольні запитання:

 • Що називається контрольно-ревізійним процесом?

 • Згадайте, що включає в себе наукова організація контрольно-ревізійного процесу.

 • Що передбачає спеціалізація і кооперування?

 • Що ви можете сказати про пропорційність та паралельність?

 • Що являє собою організація управління контрольно-ревізійним процесом?

 • Які фази організаційно-технологічної підготовки ви знаєте?

 • Що таке НОП (наукова організація праці)?

 • Згадайте, що називається процесом праці?

 • Як ви розумієте організацію робочих місць?

 • Що таке робочий час на вашу думку?

 • Які є елементи робочого часу?

 • Що називається робочим місцем?

 • Що розуміють під організацією робочого місця?

 • Чим відрізняється робоча зона від робочої пози?

 • Що забезпечує комплекс заходів НОП на робочому місце працівника, зайнятого контрольно-ревізійною роботою?

  Тести

 • Контрольно-ревізійний процес – це...

  а) управління секторами груп контролерів і їх розподіл;

  б) система. яка функціонує з використанням матеріальних, трудових та інтелектуальних цінностей.

 • Організація як смислове поняття передбачає:

  а) функціональну залежність;

  б) упорядкованість окремих елементів;

  в) взаємодію окремих елементів.

 • Організація контрольно-ревізійного процесу полягає:

  а) у створенні організаційних передумов для дослідження;

  б) у використанні аналітичної обробки економічної інформації в системі ФГК.

 • Елементи організації контрольно-ревізійного процесу:

  а) організація трудових процесів;

  б) спеціалізація;

  в) пропорційність;

  г) організація;

  д) ритмічність.

 • Фази організаційно-технологічної підготовки:

  а) інформаційна;

  б) організаційна;

  в) дослідна;

  г) технологічна.

 • Процес праці – це:

  а) сукупність рухів працівника на робочому місці, спрямованих на виконання певного завдання;

  б) сукупність заходів, які забезпечують виконання комплексних ревізій, комісійного аудиту, контрольних перевірок податкових органів.

 • Що таке робочий час?

  а) це проміжок часу, протягом якого ревізор, аудитор зобов'язані виконати доручену роботу;

  б) це час, який витрачають на виконання контрольно-ревізійної роботи.

 • Елементи робочого часу:

  а) оперативний час;

  б) нормований час;

  в) підготовчо-заключний;

  г) час обслуговування робочого місця.

 • Що є основою організації трудових процесів?

  а) нормування праці;

  б) засоби праці;

  в) нормативний час;

  г) оперативний час.

 • Робочим місцем називається:

  а) система заходів, необхідна для досягнення високої продуктивності праці при найбільш повному використанні робочих прийомів;

  б) закріплена за працівником ділянка виробничої площі, оснащена відповідно до вимог контрольно-ревізійного процесу устаткуванням, пристроями.

 • Форми організаційної підготовки:

  а) вибір об'єкта дослідження;

  б) розробка програми;

  в) обробка даних дослідження;

  г) розробка методики дослідження.

 • Робоча зона – це:

  а) площа, на якій безпосередньо розташовані знаряддя праці, що використовуються ревізором, аудитором;

  б) місце, де ревізор чи аудитор перебуває у момент виконання контрольно-ревізійних процедур;

  в) всі відповіді вірні.

 • Типи аналізу організації праці:

  а) дослідження комплексу питань з методики;

  б) обробка даних дослідження;

  в) нема правильної відповіді.

 • Що таке робоча поза?

  а) важлива передумова правильної організації праці;

  б) виробнича пауза?

 • Що є особливістю діловодства спеціального?

  а) номенклатура;

  б) форма документів;

  в) правила їх обробки і збереження;

  г) всі відповіді правильні.

 • Хто здійснює методичне


 •  
  Загрузка...