REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Бухгалтерський облік → Зовнішньоекономічна діяльність - як об'єкт бухгалтерського обліку

ТЕМА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

П Л А Н

 • Суть, форми та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 • Мета та завдання бухгалтерського обліку.

 • Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

  1. По економічному потенціалу Україна входить в першу п'ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу.

  У відповідності з західноєвропейською практикою одним із важливих параметрів розвитку економіки є стабільність цін і валюти. При цьому рівень інформації не повинен перевищувати 1,5% середнього рівня інфляції країн з найнижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягнути перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити радикальну форму зовнішньо-економічної діяльності країни. З цією метою необхідно провести широку приватизацію підприємств з залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним так і національним підприємцям. Тому потрібно розробити законодавство країни, яке б регулювало і вдосконалило ЗЕД, направлене на ліквідацію тіньової політики в галузі валютних операцій. ЗЕД може здійснюватися як на території своєї держави так і за її межами.

  Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулюють систему експортно-імпортних зв'язків між ними.

  ЗЕД включає слідуючі форми робіт і співпраць:

  — експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої сили;

  — надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських і інших послуг;

  — наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню і інші форми кооперації з іноземними суб'єктами;

  — здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами (ЦП), операцій розрахункових і кредитних, сумісної підприємницької діяльності з закордонними партнерами;

  — підприємницьку діяльність, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, "ноу-хау", торгових марок і іншими видами нематеріальних об'єктів власності;

  — організацію і здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних міроприємств, що проводяться на комерційній основі;

  — проведення бартерних, лізингових операцій, операцій по придбанню, продажу і обміну валюти;

  — організацію роботи фізичних осіб на контрактивній основі і т. д.

  Основними суб'єктами ЗЕД є:

  — фізичні особи, які здійснюють свою діяльність на умовах, які не заперечують законодавству своєї країни, юридичні особи, що здійснюють форми ЗЕД, перераховані раніше, об'єднання юридичних і фізичних або фізичних, юридичних осіб, умови яких направлені на вирішення проблеми ЗЕД;

  спільні підприємства, акумулюючі власний капітал і капітал іноземних інвесторів для здійснення всіх форм і видів ЗЕД;

  — інші суб'єкти господарської діяльності.

  Щоб вийти на зовнішній ринок, суб'єкти ЗЕД зобов'язані зареєструватися в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків або органі, що виконує його функції.

  ЗЕД регулюється: Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків, Міністерством Економіки, Національним Банком, Державним управлінням митного контролю, органами місцевого управління.

  1а. Експорт товарів — це вивіз товарів в закордонні країни на комерційній основі. В умовах ЗЕД підприємства можуть здійснювати експортний кредит, лізинг.

  Експортний кредит — кредит, що надається іноземним покупцям або їх банкам з метою фінансування продаж товарів і послуг, тобто це засіб стимулювання експорту.

  Експортний лізинг — один із видів лізингових операцій, пов'язаний з наданням в довгострокову оренду якого-небудь обладнання лізингодавцем, що знаходиться в країні виробника даного виду обладнання, лізингоодержувача з другої країни.

  Імпорт — придбання у іноземних партнерів товарів і ввіз їх із-за кордону. Імпорт може включати також платне користування послугами іноземних фізичних та юридичних осіб (імпорт капіталу у вигляді іноземного кредиту, виробничі і споживчі послуги та ін).

  Для здійснення ЗЕД необхідно:

  — відкрити власний валютний рахунок в банку;

  — одержати необхідні ліцензії на різні види і форми ЗЕД, якщо вони підлягають ліцензуванню;

  — заключити контракти на окремі види діяльності з фірмами закордонних країн і на право здійснення операцій, пов'язаних з одержанням іноземної валюти;

  — ознайомитися з правилами митних процедур і дотримуватися їх.

  Реєстрація суб'єктів ЗЕД здійснюється на основі заяви і нотаріально затвердженої копії статуту і засновницьких документів.

  2. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком.

  Основними об'єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб'єктами ЗЕД, а також між суб'єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка б/о перерахованих о'єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату.

  Мета б/о ЗЕД:

  1) контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей і валютних засобів;

  2) сучасне надання адміністрації, податковій і статистичній службі інформації про товарорух, ефективність його використання, про доходи, витрати, фінансові результати, обов'язкових платежах і відрахуваннях;

  3) забезпечення сучасних і правильних розрахунків по зовнішньо-торгових операціях.

  Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступний комплекс бухгалтерських завдань:

  перш за все — це завдання методологічного характеру, пов'язані з використанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним відображенням на них операцій по ЗЕД, а також питання визначення цінових компонентів при визначенні вартості продукції, вибір методів оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, спеціальних фондів, вкладання активів, затрат на виробництво і обіг, визначення і розподіл доходів; питання направлені на достовірне відображення інформації в первинних і зведених документах і в регістрах синтетичного і аналітичного обліку, раціональна побудова цих регістрів, формування вихідних робіт.

  другим важливим завданням обліку ЗЕД є його організація: направлені на раціоналізацію б/о, що пов'язана з чітким розподілом функціональних обов'язків серед робітників бухгалтерії (організація матеріальної відповідальності за


 •  
  Загрузка...