REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Реклама → Податок на рекламу

Реферат

Податок на рекламу

ПЛАН

 • 1. Вступ

 • 2. Проект Закону „Про місцеві податки і збори"

 • 3. Особливості стягнення

 • 4.Види місцевих податків і зборів

 • 5. Положення про податок на рекламу

 • 6. Особливості стягнення у різних містах України

 • 7. Використана література

  ВСТУП

  Податок з реклами (AdvertisingTax) – місцевий непрямий податок, що стягується з вартості послуг за встановлення та розміщення оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.

  Відповідно до ст. 1 Закону України "Про рекламу" від 3 липня 1996 р. реклама - це спеціальна інформація щодо осіб або продукції, яка поширюється у будь-якій формі або будь-яким способом з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку.

  ПРОЕКТ ЗАКОНУ "ПРО МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ"

  Нині підготовлено проект Закону "Про місцеві податки і збори", що передбачає внесення певних змін до їх складу і методики визначення. Загальну їх кількість зменшено до 14. Проте в проекті названого закону передбачено запровадження нових зборів:

 • • за надання в користування земельних ділянок для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення, індивідуального житла та гаражів у населених пунктах;

 • • за право розміщення офісів суб'єктів підприємницької діяльності у центральній частині населеного пункту та в будівлях, які мають історико-архітектурну цінність;

 • • за здійснення міжнародного туризму.

  ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ

 • 1. Місцеві податки і збори включаються до складу валових витрат, які виключаються зі скоригованого валового доходу, а отже, зменшують суму оподатковуваного прибутку.

 • 2. Місцеві податки і збори суб'єкти господарювання відносять на собівартість продукції (робіт, послуг), що впливає на формування їхнього прибутку.

  Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку, встановленого статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" і статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" та в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок, крім збору на проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.

  В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

  Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки і збори, відповідно до вимог рішення органу місцевого самоврядування про впровадження платежу і тільки після набрання чинності цього рішення.

  Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

  Надміру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

  Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

  Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

  Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими інспекціями.

  ВИДИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

  Місцеві податки та збори визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки й збори" від 20.05.1993 року № 56-93 із змінами та доповненнями, який також встановлює граничні розміри та порядок обчислення місцевих податків та зборів.

  До місцевих податків і зборів належать:

 • 1. Збір за паркування автомобілів;

 • 2. Ринковий збір;

 • 3. Збір за видачу ордера на квартиру;

 • 4. Збір з власників собак;

 • 5. Курортний збір;

 • 6. Збір за участь у бігах на іподромі;

 • 7. Збір за виграш на бігах;

 • 8. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

 • 9. Податок з реклами;

 • 10. Збір за право використання місцевої символіки;

 • 11. Збір за право проведення кіно- і телезйомок;

 • 12. Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

 • 13. Комунальний податок;

 • 14. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

 • 15. Податок з продажу імпортних товарів.

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРОПОДАТОК НА РЕКЛАМУ

 • 1. Загальні положення

  Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу, на вулицях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.

  2. Об'єкт податку з реклами

  Вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

  3. Платники податку

  Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни. Юридичні особи - платники податку з реклами суми сплаченого податку відносять на собівартість продукції (робіт, послуг).

  4. Порядок нарахування і сплати податку з реклами

  Податок з реклами встановлюється в розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка вартості послуг за встановлення та розміщення реклами протягом від двох днів до одного місяця. Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами. Податок з реклами перераховується на рахунок міського бюджету по коду 16010100 класифікації доходів бюджетної класифікації рекламодавцями протягом п'ятнадцяти днів після отримання від замовника коштів за розміщення реклами.

  4. Відповідальність платників і контроль податкових органів

  Відповідальність за правильність нарахування, повноту і своєчасність перерахування податку в бюджет несуть рекламодавці. За несвоєчасне та неповне перерахування податку до бюджету вони несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами". Контроль за повнотою, правильністю та своєчасним перерахуванням податку до бюджету здійснює державна податкова інспекція у містах згідно з чинним законодавством.

  ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ У ДЕЯКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

  Відповідно до рішення Київської міської ради "Про введення податку з реклами в м. Києві" від 17 травня 1994 р. № 9Б та Положення (додаток до рішення № 9Б) об'єктом обкладання податком з реклами є вартість робіт та


 •  
  Загрузка...