REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Розрахунок раціонів кормів

фосфат

-

9,45

-

21,39

19,74

21,39

72

-

-

Поживність

-

-

-

-

-

-

8038

100

Код

920,7

1215

1162,5

11460,1

1428

1720,5

7907

-

Перетравний протеїн, кг

10137

12960

15113

14694

12348

15112

68694

-

На 1 к.од. припадає 87г перетравного протеїну

По структурі кормів можна сказати що при м`ясній відгодівлі свиней най більш використовується дерть кукурудзяна –36,2%,дерть пшенична –31,1%, та кормові буряки -18,6%

Таблиця №11. Площа для вирощування кормів

Корма

Згодовано кормів

Урожайність, ц/га

Площа, га

Сіно люцерни

1228,5

45

27,3

Кормові буряки

12487,5

460

27,2

Пшенична дерть

1948,5

45

43,3

Кукурудзяна дерть

1584

42

37,7

Горохова дерть

1053

30

35,1

Молоко збиране

1198,5

-

-

Сіль кухонна

37,7

-

-

Дикальцій фосфат

20,9

-

-

Трикальцій фосфат

72

-

-

Всього

Х

Х

170,6

Вихід кормів (центнер, к.од.) з 1 гектара площі:

8038:170,6=47,1

Для відгодівлі 1500 голів свиней від 40-132кг потрібно 170,6 га ріллі.

Найбільшу площу займає пшениця –43,3 га при врожайності 45 ц/га, та кукурудза – 37,7 га з урожайністю 42 ц/га.

Таблиця №14. Вартість згодованих кормів.

Корми та мінеральні добавки

Згодовано кормів, ц

Вартість 1 ц кормів грн.

Вартість всіх кормів грн.

Сіно люцерни

1328,5

5,83

7162,16

Кормові буряки

12487,5

4,44

55444,5

Пшенична дерть

1948,5

10,62

20693,07

Кукурудзяна дерть

1584,5

13,92

22049,28

Горохова дерть

1053

15,48

16300,44

Молоко збиране

1198,5

6

7191

Сіль кухонна

37,7

5,83

219,8

Дикальцій фосфат

90,9

20,00

418

Трикальцій фосфат

72

20,00

1440

Всього

Х

Х

130918,25

Підготовка кормів коштує 10% від загальної вартості кормів:

130918:100х10=13091,83 грн.

Вартість кормів з їх підготовкою:

13098,25+13091,83=144010,08

При відгодівлі свиней від 40-132кг найбільше витрачається коштів на кормові буряки –55444,50грн, та на кукурудзяну дерть – 22049,28грн.

Мінеральні добавки дикальцій фосфат та трикальцій найдорожчі, вартість 1ц - 20,00 грн.

Економічна ефективність виробництва свинини

 • Жива маса тварин при поставці на відгодівлю:

  40х150:100=600 ц.

 • Вартість 1 ц живої маси при постановці на відгодівлю:

  350грн.

 • Вартість молодняку поставленого на відгодівлю :

  350х600=210000 грн.

 • Валовий приріст тварин на відгодівлі :

  (132-40)х1500=92х1500=1380 ц.

 • Вартість згодованих кормів:

  144010,08 грн.

  6.Доля кормів в собівартості приросту :

  60%

  7.Інші затрати :

  144010,08 :60 х 40 = 96006,72 грн.

  8. Вартість приросту :

  144010,08 +96006,72 = 240016,8 грн.

  9.Собівартість 1 ц приросту :

  8038 : 1380 = 173,9 грн.

  10. Затрати кормів на ц приросту :

  240016,8 : 1380 =5,8 ц.

  11.Вартість: відгодованих тварин

  210000+240016,8 =450016,8 грн.

  12.Жива маса відгодованих кормів :

  132 х 1500 = 1980 ц.

  13. Собівартість 1 ц живої маси відгодованих тварин:

  450016,8 : 1980 = 227,28 грн.

  14. Реалізаційна ціна 1ц живої маси відгодованих тварин :

  280 грн.

  15.Виручка від реалізації :

  280 х 1980 = 554400 грн.

  16. Прибуток :

  554400-450016= 1043863,20 грн.

  17. Податок від прибутку (40%):

  104383,20 :100 х 40=41753,28 грн.

  18 .Чистий прибуток :

  104383 – 41753,28 =62629,92 грн.

  19. Рентабельність :

  62629 : 450016,8 х 100=13,9%

  ВИСНОВОК

  При м`ясній відгодівлі свиней від 40-120 кг виробництво є прибутковим при даних затратах на корма і кормопідготовку. Кошти отримані від реалізації живої маси свиней цілком покривають витрати на корма . Чистий прибуток при відгодівлі 1500


 •  
  Загрузка...