REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

5825

117

80

9495

118

Всього площа

934

х

х

934

х

х

Показники продуктивності тваринництва значно знизились, що призвело до зменшення товарної продукції, а разом з тим зменшення прибутку (див. табл.2).

Таблиця 2 Основні показники розвитку тваринництва за

1999— р. по агрономічній дослідній станції НАУ

Показники

1999

2000

1

2

3

Поголів'я тварин, гол.

884

790

ВРХ, гол.

754

670

Корови, гол.

300

300

Свині, гол.

130

120

Свиноматки, гол.

30

30

Надоїли молока, ц

11460

8755

Удій на одну фуражну корову, кг

3820

2918

Середньодобовий удій, кг

10,5

8,0

Реалізація молока

9366

6901

% товарності

81,7

78,9

Середньодобовий приріст ВРХ, г

369

408

Середньдобовий приріст свиней, г

150

138

Вироблено м'яса всього, ц

774

742

в т.ч. ВРХ, ц

726

703

Продовження табл. 2

1

2

3

свинини, ц

48

39

Вироблено на 100 га с/г угідь молока, ц

1085

829

Вироблено на 100 га с/г угідь яловичини, ц

68,8

66,6

Вироблено на 100 га ріллі свинини, ц

5,1

4,2

Реалізовано в живій вазі всього, ц

426

642

в т.ч. ВРХ, ц

405

597

Вироблено на 100 га с/г угідь м'яса, ц

73

70,3

Народилося телят, гол.

312

323

Народилося свиней, гол.

218

268

Народилося коней, гол.

6

Загинуло телят, гол.

17

22

Загинуло поросят, гол.

34

28

Застосування прогресивних технологій вирощування

сільськогосподарських культур базується на технологічних картах, складених групою науковців НАУ під керівництвом професора В.П.Гудзя за методикою комп'ютерних розрахунків, що розроблена проректором Мельником І.І.

Господарство має польову, зерно-просапну десятипільну сівозміну з наступним чергуванням культур:

1. Конюшина

2. Озима пшениця

3. Цукрові буряки

4. Кукурудза на зерно

5. Кукурудза на силос

6. Горох

7. Озима пшениця

8. Цукрові буряки, кормові буряки

9. Кукурудза на силос

10.Ячмінь + багаторічні трави

У господарстві також є прифемська кормова сівозміна, яка забезпечує потреби тваринництва у кормах. Вона має таке чергування культур:

1. Люцерна (вивідне пасовище)

2. Кукурудза на силос

3. Озимі на зелений корм, поукісно кукурудза на зелений корм

4. Кукурудза на зелений корм + люцерна раз в 3— роки

Врожайність основних сільськогосподарських культур є меншою, ніж це можливо в даній зоні через недостатню культуру агротехніки та брак коштів для закупівлі добрив, засобів захисту рослин, техніки, елітного насіння.

3 Грунтово-кліматичні умови господарства

3.1 Кліматичні умови

Темпи росту і розвитку рослин, урожай і якість сільськогосподарських культур в значній мірі залежать від метереологічних умов.

Кліматичні умови у Васильківському районі Кіївської области є сприятливими для вирощування багатьох сільськогосподарських культур, в тому числі й озимої пшениці (Агрокліматичний довідник, 1989).

Територія району має нахил в напрямі з півдня на північ та з заходу на схід. Завдяки цьому географічна широта не впливає на ріст температур з півночи на південь. Температура в південній частині області знижується за рахунок підвищення висоти поверхні над рівнем моря.

Клімат місцевості помірно континентальний.

Територія Васильківського району лежить в північній частині Лісостепу й межує з південними районами зони Полісся. Васильківський район знаходиться на території помірно-теплого, помірно-зволоженого агрокліматичного підрайону Київської області. Сума активних температур складає 2500— 0С. Останні весняні заморозки закінчуються в кінці травня, а перші осінні починаються в кінці вересня. Вегетаційний період рослин з температурою вище +5 0С складає 215 днів.

В порівнянні з середніми багаторічними даними температура повітря в перші декади відновлення вегетації рослинами була дещо вищою, а кількість опадів —нижчою на 10— мм. В останні декади вегетаційного періоду температура повітря була дещо вищою за середню багаторічну, проте кількість опадів була меншою. Це відповідно впливало на ріст і розвиток рослин протягом вегетаційного періоду, надходження поживних речовин із грунту в рослини.

У таблиці 3 наведена детальна характеристика кліматічних умов агрономічної дослідної станції.

Таблиця 3.- Характеристика метеорологічних умов (по даним

агрономічної дослідної станції НАУ)

┬ ┐

2000

2001

IX

Х

ХI

ХII

I

II

III

IY

Y

YI

YII

YIII

Середньомі-

сячна


 
Загрузка...