REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

та€обслуговування виробника сільськогосподарської продукції.€Наукове забезпечення передбачає вивчення стану грунтів,€агрохімічний моніторінг, паспортизацію земель, вивчення складу€кормів і ефективності застосування засобів хімізації (хімічні€меліоранти, добрива, пестициди і біологічно актівні речовини),€складання систем і планів застосування добрив, розробку€рекомендацій використання засобів хімізації.€

Агрохімічний сервіс здійснюють рідпріємства і організації,€об'єднання (Державний технологічний центр родючрсті грунтів,€Національна асоціація "Укрсільгоспхіміяі, ВАТ "Агрохімцентрі,€обласні і районні формування "Сільгоспхіміяі, ПХ (пункті€хімізації), сільськогосподарські господарства, посередники.€Державний технологічний центр родючрсті грунтів, який об'єднує€державні проектно-технологічні центри охорони родючості грунтів€та якості продукції Автономної Республіки Крим та областей,€разом з науково-дослідними і проектними установами,€агрохімічними лабораторіями здійснюють наукове забезпечення,€яке об'єднує роботи з обстеження грунтів, паспортізації земель,€видачі науково-обгрунтованих рекомендацій застосування засобів€хімізації, аналіз добрив, кормів і сільськогосподарської€продукції.€

До агрохімічного обслуговування належіть комплекс заходів€

і послуг, які забезпечують сільськогосподарських виробників€добривами, пестицидами, меліорантами, технікою і технологіями€для їх застосування. До агрохімічних робіт відносять наукові,€розвідувальні, проектні, лабораторні роботи, застосування€добрив, пестицидів, меліорантів, спрямованих на підвищення€родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і€поліпшення якості продукції рослинництва.€

Основне агрохімічне забезпечення і обслуговування€здійснюють підпріємства різних форм власності: 1) державної€(агрохімічна) —Державний технологічний центр охорони родючості€грунтів, науково-дослідні, навчальні установи; 2) кооперативної —"Укрсільгоспхіміяі, "Агрохімцентрі, обласні та районні€формування "Сільгоспхіміяі, ПХ, різні об'єднання.€

Агрохімічний сервіс об'єднує агрохімічне забезпечення і€обслуговування.€

Напрямки агрохімічного забезпечення такі: 1) проведення€агрохімічних досліджень, складання агрохімічних картограм,€паспортів; 2) розробка системи і планів застосування добрив,€складання кошторисної документації на проведення вапнування,€гіпсування, застосування добрив; 3) проведення комплексної€діагностики; 4) визначення потреби у засобах хімізації; 5)€Державний і авторський контроль за проведенням хімічної€меліорації, застосуванням добрив і пестицидів.€

Агрохімічне обслуговування господарств району здійснюють€районні формування "Сільгоспхіміяі. До їхньої виробничої бази€належать склади для зберігання добрив, пестицидів,€консервантів, кормових добавок, комплекс машин для підготовки€та внесення добрив і пестицидів, траспортні засоби, майстерні.€

Основним завданням дерджавних підпріємств агрохімічної€служби є розробка рекомендацій на основі результатів наукових€досліджень, проведення моніторінгу грунтів, визначення якості€засобів хімізації і здійснення Державного контролю за їх€використанням у виробництві. Основні функції державних€підприємств агрохімічного сервісу полягають у здійсненні€аналітичного контролю за агрохімічним, екологичним і€фізико-хімічним станом грунтів, їх родючістю, проведенні€грунтового моніторінгу сільськогосподарськіх угідь,€паспортизації земель, визначенні складу кормів і засобів€хімізації, визначення потреби у засобах хімізації, проведення€арбітражних аналізів державного контролю за застосуванням€засобів хімізації.€

Державні проектно-технологічні центри охорони родючості€грунтів та якості продукції на основі результатів агрохімічних€досліджень земель і розробок науково-дослідних установ і€проектних установ видають рекомендації застосування засобів€хімізації, здійснюють державний контроль за їх ефективним€використанням.€

Результатами роботи проектно-технологічних центрів охорони€родючості грунтів і якості продукції і науково-дослідних€установ є наукове забезпечення сервісного обслуговування€виробника сільськогосподарської продукції та сировини.€Організації агрохімічного обслуговування ("Укрсільгоспхіміяі,€"Агрохімцентрі, пункти хімізації господарств (ПХ), обласні,€районні формування "Сільгоспхіміяі, посередники) здійснюють€забезпечення господарств засобами хімізації, виконують роботи,€пов'язані з їх використанням.€

6 Технологія зберігання та внесення добрив€

Основним в господарстві місцевим добривом є гній. Гній є€важливим джерелом азоту, фосфору, калію, а також багатьох інших€елементів живлення рослин, позитивно впливає на мікробіологічну€діяльність в грунті, підвищує родючість. В тоні змішаного гною€в середньому міститься: азоту —5 кг, фосфору —2,5 кг, калію —€

6 кг, кальцію 3,5 кг, органічної речовини —210 кг. Крім€основних поживних елементів в гної є ферментативні і ростові€речовини. Зберігають гній до внесення щільним (холодним)€способом в штабелях або гноєсховищах. При такому зберіганні€гній укладають в бурти висотою 1 м і шириною 3— м. Довжина€бурта залежить від кількості гною. Кожний шар після укладення€негайно ущільнюють. Висота ущільненого бурта повинна бути в€межах 2—2,5 м. Після укладення останнього шару гною бурт€закривають соломою і землею. Щільне зберігання гною дозволяє€одержати напівперепрівший гній через 4 місяці після закладки.€При такому зберіганні гною значно менше, ніж при інших€способах, втрачається органічна речовина і азот.€

При зберіганні гною в рихлих буртах проходить більша€втрата азоту і органічної речовини. Тому під час літньої і€осінньої вивозки гною, необхідно рівномірно розподіляти по полю€

і негайно заорювати. Гній в купах дуже вивітрюється і€пересихає, поживні речовини із нього вилуговуються дощовими і€талими водами. Велика кількість гною вивозиться в поле в€зимовий час. Такий гній необхідно укладати в штабеля шириною€3— м і висотою 1,5— м. В кожному такому штабелі повинно бути€близько 200— тон гною. Кожний штабель укладається за€короткий час і добре ущільнюється. Розкидання гною з таких€штабелів потрібно проводити перед оранкою. Під


 
Загрузка...