REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

кг/га

кг/га

т/га

Ячмінь + б/р трави

Конюшина

Озима пшениця

45

45

10

10

10

65

Цукрові буряки

30

50

60

60

Кукурудза на зерно

15

Кукурудза на силос

30

Горох

30

30

Озима пшениця

30

50

50

10

10

10

75

Цукрові буряки

50

60

60

Кормові буряки

Кукурудза на силос

Таблиця 6 Фактична система застосування добрив у прифермській

сівозміні

Кількість добрив за строками і способами внесення

Чергування

Основне

Припосівне

Піджив

культур

лення

орга-

N,

P205,

K2О,

N,

Р205,

K2О,

N,

нічні

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

кг/га

т/га

Кукурудза на зеле-

ний корм + люцерна

30

15

раз в 3—роки

Люцерна (вивідне

пасовище)

Кукурудза на силос

40

90

60

60

15

Озимі на зелений

корм, поукісно ку-

60

курудза на зелений

корм

Таблиця 7 Фактична система застосування добрив у сівозміні

кафедри агрохімії (варіант № 4)

Кількість добрив за строками і способами внесення

органічні,

N,

Р205,

K2О,

т/га

Кг/га

кг/га

кг/га

Люцерна

Озима пшениця

60

80

80

Цукрові буряки

30

140

180

180

Кукурудза на силос

30

140

90

90

Озима пшениця

90

80

80

Горох

30

60

60

Озима пшениця

20

80

80

80

Цукрові буряки

30

140

180

180

Кукурудза на зерно

90

90

135

Ячмінь + підсів

люцерни

Як бачимо, система застосування добрив у стаціонарі кафедри агрохімії за насиченістю органічними і минеральними добривами цілком відповідає вимогам інтенсивних технологій. У інших сівозмінах через недостатню кількість добрив в першу чергу удобрюються основні культури, такі як озима пшениця, цукровий буряк та інші.

Баланс гумусу є важливим показником, що обумовлює підтримання і збереження ефектиної та потенційної родючості грунтів. Найбільш оптимальним цей показник є в сівозміні стаціонару кафедри агрохімії і становить -120 кг/га на рік. Не зважаючи на те, що баланс гумусу є негативним, він блізький до бездефіцитного. Щоб баланс вважався бездефіцитнім, необхідно довести його до рівня хоча б -50 кг/га. Для цього необхідно збільшити норму гною на 1,2 т/га (з 13 до 14,2 т/га по сівозміні).

Баланс елементів живлення в стаціонарі кафедри агрохімії є близьким до оптимального і становить: азоту +8 кг/га, фосфору +34 кг/га, калію + 17 кг/га. Це цілком відповідає вимогам збереження родючості грунтів (за Прянишниковим). Баланс азоту, з одного боку, забезпечує зменшення мінералізації гумусу, з іншого, не допускає надмірного вмісту мінеральних форм азоту в грунті, що спріяє отриманню екологічно чистої продукції рослинництва, яка не містить значних кількостей нітратів. Інтенсивність балансу фосфору становить 140 %, тому рослини достаньо забезпечені рухомими формами фосфору. В інших сівозмінах через недостатнє


 
Загрузка...