REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Звіт про виробничу практику по агрохімії та системі застосування добрив

застосування органічних та мінеральних добрив баланс поживних елементів є від'ємним. Це знижує врожайність культур і викликає деградаційні процеси в грунтах.

8 Технологія вирощування озимої пшениці, технологічна

карта

Озиму пшеницю висівають у поля сівозміни після найкращих попередників. Обробіток грунту під озиму пшеницю спрямований на боротьбу з бур'янами, шкідниками та збудниками хвороб, нагромадження достатніх запасів вологи та поживних речовин, потрібних для забезпечення дружніх сходів, нормального росту і розвитку рослин. Система обробітку грунту в значній мірі залежить від попередника, забур'яненості поля і району вирощування. Важливим заходом вирощування високих врожаїв є проведення ранньої оранки після непарових попередників. Для поверхневого обробітку грунту використовують дискові і плоскорізальні знаряддя. Важливим заходом підвищення врожайності озимої пшениці є внесення органічних і мінеральних добрив. З урожаєм 46 ц/га зерна з грунту виноситься близько 140 кг азоту, 50 кг фосфору, 90 кг калію. Розробляючи систему удобрення, треба планувати так, щоб частину добрив вносити до сівби (основне удобрення), частину —під час сівби (рядкове), а решту —восени і навесні (підживлення). Для суцільного внесення мінеральних добрив застосовують тукові сівалки РТТ 4,2, СЗ 3,6 а для розкидання гною —гноєрозкидач ПРТ 16, РОУ 5, РТО 4, РУН 15Б. З місцевих добрив вносять гній, компости. Калійні і фосфорні добрива доцільно вносити під передпосівну оранку або перед лущенням, щоб вони повніше перемішувалися з грунтом. Ефективність мінеральних добрив підвищується при внесенні їх під час сівби в рядки. Рядкове удобрення посилює розвиток кореневої системи і підвищує зимостійкість пшениці. Широко застосовують підживлення озимих восени і навесні. Для сівби використовують кондиційне насіння високих репродукцій. Урожай значною мірою залежить від строків сівби. Сівбу слід починати з настанням середньодобової температури 15—17оС. Пшеницю слід сіяти за 50— днів до припинення осінньої вегетації рослин.

Сіють озиму пшеницю звичайним рядковим з міжряддям 15 см або вузькорядним з міжряддям 7,5 см способом. Застосовують також перехресний спосіб сівби. Норма висіву залежить від грунтово-кліматичних умов, особливостей сорту, удобрення, строків і способів сівби та інших факторів. В Степу —160— кг/га, Лісостепу 160—200 кг/га, Поліссі —180— кг/га. Глибина загортання озимої пшениці залежно від вологості і стану грунту може бути різною. Правильна глибина загортання насіння має важливе значення для утворення вузлів кущення. Урожайність озимої пшениці значною мірою залежить від догляду за посівами. Важливим заходом догляду є боронування навесні, яке разом з підживленням створює сприятливі умови для росту і розвитку рослин.

Своєчасне збирання врожаю запобігає втратам зерна і сприяє зберіганню якостей сильних пшениць. Збирають у восковій стиглості зерна роздільним способом у стислі строки —протягом 8— днів. При роздільному збиранні пшеницю скошують у валки жатками ЖНС 6—, ЖВС 6,0, ЖВН 6. Через 4— днів після збирання

і просихання валки підбирають комбайнами.

Приводимо технологічну карту вирощування озимої пшениці за стандартною для Лісостепу технологією та опис цієї технології (табл. 7). Слід зазначити, що перелік машин і механізмів не вичерпується наведеними у цій карті і можуть бути використані агрегати іноземного виробництва, наприклад, зернозбиральні комбайни "Фергюсон MF-38і тощо.

Таблиця 8 Технологічна карта вирощування озимої пшениці

N/N

Склад МТА,

Кі-сть

Термін

Об'єм робіт

кількість машин

в агрегаті

аг.

рб

поч.

дн.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

К-701 БДТ —10

1

1

1

7/8

2

10

100,0 га

2

ЮМЗ-6Л ПФ-0,75

1

1

1

10/8

7

10

15,5 т

3

ЮМЗ-6Л АИР-20

1

1

1

10/8

7

10

15,5 т

4

ЮМЗ-6Л ПФ-0,075

1

1

1

10/8

7

10

63,0 т

5

ВЛ:ДВИГ УТМ-30

1

1

2

10/8

7

10

63,0 т

Продовження табл. 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

К-701 МВУ-16

1

1

1

10/8

7

10

315,0 ткм

7

К-701 ПТК-935

1

1

1

10/8

7

10

100,0 га

ККШ-6

2

1

1

8

К701 КШУ-18

1

1

1

20/8

1

10

100,0 га

9

ЭЛ.ДВИГ.ПС-10А

1

1

1

28/8

1

6

20,0 т

10

ЭЛ.ДВИГ 3М-60А

1

1

1

9/9

3

10

20,0 т

11

ГАЗ-53 УЗСА-40

1

1

1

9/9

3

10

100,0 ткм

12

К-701КШУ-18

1

1


 
Загрузка...