REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → Агрохімія система застосування добрив

ЗВІ Т
про виробничу практику


Зміст

ВСТУП..................................................3

1 Мета, завдання практики .................................................................... 5

2 Загальні відомості про господарство.................................................. 6

3 Грунтово-кліматичні умови господарства .......................................... 12

3.1 Кліматичні умови............................................... 12

3,2 Рельєф та грунтові води..................14

3,3 Грунти господарства.......................15

 • Заходи по захисту грунтів від деградації, ерозії, наслідків аварії на

  ЧАЕС........................... 18

  5 Агрохімічна служба, агрохімічне забезпечення і обслуговування..................................................................................... 20

  6 Технологія зберігання та внесення добрив............................................... 23

 • Система удобрення культур в сівозмінах та

 • розрахунок балансу гумусу та елементів живлення ...................................................................................... 26

  8. Технологія вирощування озимої

  пшениці, технологічна карта .................................................................. 30

  9 Умови альтернативного ведення землеробства........................................ 35

  10 Науково-дослідна робота.................................................................... 36

  11 Охорона праці.................................................................................... 38

  ВИСНОВКИ............................................................................................. 39

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................................... 40

  ВСТУП

  Одним з головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація, наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.

  Хімізація сільського господарства — це

  всебічно-обгрунтоване використання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднує виробництво добрив і науково-обгрунтоване їх використання, хімічну меліорацію грунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур'янами, широке використання продуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві.

  Ефективність мінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив. Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий вплив органічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико-хімічні фактори родючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозміні обумовлює одержання високих і стабільних врожаїв всіх сільськогосподарських культур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива.

  Виконання завдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об'єднання, агрохімічні центри.

  Говорячи про роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих та сталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив, вапнування кислих грунтів, гіпсування солонцюватих грунтів і інші прийоми окультурення орного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить від конкретних умов, доз добрив, строків і способів їх внесення. При широких масштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічних добрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність комплексного вивчення їх впливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й на навколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дози внесення добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючі технології їх внесення.

  Велике значення має запобігання деградації грунтів, яка проявляється у явищах техногенного підкислення грунтів, дегуміфікації, зміні агрегатного складу.

  Необхідно забезпечити бездефіцитний баланс органічної речовини. Обов'язково треба боротися з ерозією, оскільки вона завдає значної економічної шкоди і оцінювати її розміри.

  1 Мета, завдання практики

  Основна мета виробничої практики —підготовити студента до самостійної роботи в сільськогосподарському виробництві, наукових установах, чи в сфері сервісного обслуговування виробництва, а також продовження польових і лабораторних досліджень згідно індивідуального плану слухачів магістратури.

  Основне завдання практики —практично закріпити отримані теоретичні знання з системи застосування добрив та охорони грунтив.

  Практика ставить такі завдання:

  — ознайомитись з виробничою діяльністю господарства, грунтами, роботою агрохімічної служби, технологічними процесами в рослінництві та тваринництві;

  — навчитись визначати агрохімічну, екологічну і економічну ефективність застосування місцевих і мінеральних добрив, засобів захісту рослин, хімічних меліорантів;

  — навчитися аналізувати результати діяльності господарства, проводити польові досліди, дослідження грунтів, проводити грунтову та рослинну діагностику і контроль якості продукції, аналізувати дані попередніх турів агрохімічних досліджень грунтів;

  — закріпити навички складання агрохімічних картограм, технологічних карт, еколого-агрохімічного паспорта;

  — навчитися приймати вірні рішення.

  2 Загальні відомості про господарство

  Історія Агрономічної дослідної станції бере свій початок від радгоспу "Митницяі Саливонківського цукрокомбінату, який був організований в 1921 році. В 1956 році Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 10.05.1956 року №524 і наказом Міністерства вищої освіти УРСР від 24.05.1956 року №390 "Про прийняття радгоспів сільськогосподарськими учбовими закладамиі радгосп "Митницяі був переданий в підпорядкування Українській сільськогосподарській академії від 23.03.1956 року №84 "Про об'єднання Митницької Агрохімічної дослідної станції та Митницького учбово-дослідного господарстваі створена Агрономічна дослідна станція. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 року №387 "Про Національний аграрний університеті та наказом Мінсільгосппроду України від 29.06.1995 року №157 Агрономічна дослідна станція передана в пряме підпорядкування Національному аграрному університету.

  Підприємство спеціалізоване на виробництві молока, м'яса, зернових та технічних культур. Площа сільськогосподарських угідь 1056,2 га в тому числі ріллі 934,2 га. На території розташований один населенний пункт —село Пшеничне, де проживає 683 чоловік, з них 168 чоловік пенсіонери та 190 чоловік працюючих.

  Агростанція займає вигідне економічне і географічне положення. На відстані 3 км проходить автодорожна магістраль обласного значення, яка зв'язує Агростанцію з районним центром м. Васильків та обласним центром м. Києвом. Відстань до районного центру 28 км, а до обласного 54 км.

  Підприємство має в розпорядженні склади, майстерні, гараж, торговий центр, гуртожитки, житлові будинки, тваринницькі приміщення, дорогу з твердим покриттям і інші необхідні для господарювання споруди.

  Протягом восьми років машинно-тракторний парк не поповнювався. Укомплектованість сільгоспмашинами на низькому рівні. Значна частина засобів механізації фізично та морально застарілі. В зв'язку з таким станом техніки частина основних виробничих процесів виконується


 •  
  Загрузка...