REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Сільське господарство → організації оплати праці в сільському господарстві

збірнику "Механізовані польові роботи", підготовленим і виданим Міністерством сільського господарства і продовольства України та Українською центральною нормативно-дослідною станцією по праці в 1996 р.. На нову техніку вітчизняного і зарубіжного виробництва, які не ввійшли в цей збірник (зернозбиральні комбайни "Дон-1500Б", "Лан", "Славутич", "Jaguar-870", "John Deere-9500", КЗС, "Case", "Dominator" та ін.) в 1998 - 2000 рр. були видані тимчасові норми праці та витрат палива на збиранні зернових. У даний час готується до видання збірник "Методика розробки та норми продуктивності машин і витрат палива на збиранні сільськогосподарських культур і стаціонарні роботи".

Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок окремих категорій робітників сільськогосподарських підприємств та коефіцієнти між розрядних співвідношень регулюються законодавчо. Вони наведені в дод.1. Мінімальні гарантовані розміри місячних окладів працівників наскрізних професій наведені в дод.2

1.3. Характеристика продуктивності праці ат фактори вплив у неї

Продуктивність праці найважливіший якісний показник використання трудових ресурсів підприємства і головний фактор зростання обсягів виробництва продукції.

Вимірюється продуктивність праці двома способами: кількість продукції, випущеної до одиниці часу, або кількістю часу, затраченого на виготовлення одиниці продукції. Під час аналізу обчислюють годинну, денну і місячну продуктивність праці одного працюючого або одного робітника [11]. Перші два показники визначаються як відношення обсягу товарної продукції до загальної кількості відпрацьованих усіма робітниками людино – годин і людино – днів, а інші – як відношення того самого обсягу до середньо списової чисельності робітників або всіх працівників. Продуктивність праці характеризується вартісними, трудовими та натуральними показниками. Найуніверсальніша система її вимірників є грошовий вимірник, який може бути використаний на будь-якому підприємстві чи галузі виробництва. Аналізуючи продуктивність праці в динаміці, товарну продукцію необхідно перерахувати в порівняних цінах, що певною мірою забезпечить можливість об'єктивного аналізу затрат праці на виготовлення продукції. Одним із основних факторів, що впливає на продуктивність праці, є використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу і нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат. Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є форма 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу". Використання робочого часу аналізується за допомогою таких показників:

1. середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період;

2. середня тривалість робочого дня .

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період, характеризує тривалість робочого періоду в днях. На цей показник впливають такі фактори: втрати робочого часу і в тому числі прогули; невиходи з дозволу або з ініціативи адміністрації; масові невиходи на роботу; кількість днів чергової відпустки; кількість вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової непрацездатності, відпустки у зв'язку з навчанням.

Тривалість робочого дня робітника залежить від таких факторів: величини нормативно встановленого робочого тижня; часу простого тижня; часу надурочної роботи; часу простою протягом робочої зміни; неповного робочого часу; часу інших скорочень робочого дня; передбачених зако6нодавством. Повному використанню трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний період днів і годин одним працюючим і одним робітником, а також за інтенсивністю використання робочого часу. Під час аналізу необхідно визначити відхилення фактичних показників від планових або від аналогічних показників минулих періодів і встановити конкретні причини можливих відхилень. Такий аналіз потрібно проводити, щодо кожної категорії працівників, кожного підрозділу і щодо підприємства в цілому за звітний період і в динаміці.

ІІ. Організація оплати праці на ТОВ "Веселка"

2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

ТОВ "Веселка" спеціалізоване господарство по вирощуванню зернових у в Західному регіоні України. Відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" наказом Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області від 13 вересня 1996 року державне підприємство агрофірма-радгосп "ВЕСЕЛКА", шляхом приватизації, перетворено у ТОВ "ВЕСЕЛКА".

Напрямок діяльності в Товаристві не змінено. Виробнича діяльність Товариства сезонна. Сезонність виробництва впливає на стабільність фінансового стану протягом року.

Площа гранту складає 780 га. У даний час Товариство забезпечує повний цикл виробництва з обслуговуючими ланками-вирощування, реалізація, зберігання та транспортування продукції.

2.1.

Розрахунок показників використання трудових ресурсів ТОВ "Веселк" за І, ІІ кв. 2005 рр.

п/п

Показники

Од.

виміру

І кв

ІІ кв

Відхилення

+/-

%

1

Чистий дохід

грн.

60000

70000

+ 10000

+ 16,7

2

Чисельність робітників

чол.

670

668

-2

-0,3

3

Фонд оплати праці

грн.

9000

10000

+ 1000

+ 11,1

4

Продуктивність праці

грн./чол

89,6

104,8

+ 15,2

+ 17,0

5

Продукція на 1 грн. оплати праці

грн.

6,7

7,0

+ 0,3

+ 4,5

6

Співвідношення приросту чисельності виробничого персоналу в розрахунку на 1 % приросту продукції

чол. / грн.

X

X

X

-0.02

Відносна економія (перевитрати) ресурсів (характеризує величину необхідних ресурсів при досягнутому обсязі виробництва на базовому рівні ефективності їх використання): (668 - 670) х (70000 - 60000) = - 20 (чол.).

Відносна економія оплати праці: (10000 - 9000) х 1,167= 1167 (тис. грн.).

За наведеними в табл. 2.1. даними темпи зростання продуктивності праці є більшими у порівнянні з темпами зростання оплати праці. Це сприяло економії фонду оплати праці на суму 1167 тис. грн., що є свідченням інтенсифікації використання трудових ресурсів.

Щоб з'ясувати причини відхилень у використанні фонду заробітної плати, необхідно зіставити фактичну їхню витрату за звітний період


 
Загрузка...