REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Астрономія, Авіація, Космонавтика → Загальна характеристика роботи аеропорту

(ОГМ).

Здійснення ремонту і технічного, обслуговування засобів перонної і внутрівокзальної механізації, вентиляційних установок і кондиціонерів, акумуляторних батарей; виготовлення нестандартного устаткування.

Адміністративно -господарський відділ (АГВ).

Забезпечення порядку на території, у будинках і спорудженнях підприємства.

Технічний відділ

Розробка і контроль за здійсненням планів технічного розвитку; підготовка документів по сертифікації і колективних договорах.

Відділ експлуатації наземних засобів (ОЕНС).

Здійснення планування і технічного нагляду за поточним і капітальним ремонтом будинків і споруджень підприємства.

Служба організації пасажирських перевезень (СОПЕЛ).

Організація пасажирських і поштово-вантажних перевезень на внутрішній і міжнародній повітряній лініях.

Комерційний склад

Організація і здійснення робіт із прийому і видачі, доставки і відправленню комерційних вантажів.

Профілакторій

Здійснення комплексу робіт із прийому, розміщенню, медичному обслуговуванню і відпочинку транзитних екіпажів.

Інспекція по безпеці польотів

Здійснення контролю за виконанням вимог по техніки пілотування й експлуатації повітряних судів, правильністю оформлення бортової документації

Горючо мастильні матеріали (ГСМ).

Здійснення комплексу робіт із прийому, видачі, збереженні, перекачуванні авіапалив, авіаолій, маслосмесей, змащень:, контроль якості авиа ГСМ

Службове харчування і торгівля (СПТ.).

Забезпечення бортового харчування пасажирів і членів екіпажа, робочого харчування і торгівлі харчуванням на привокзальній площі аеропорту.

Планово-економічний відділ (ПЕО).

Організація і здійснення планово–економічної діяльності підприємства.

Відділ організації праці і заробітної плати (ВОПіЗП).

Забезпечення раціональної організації праці , системи заробітної плати і матеріального стимулювання.

Центр зборів і взаєморозрахунків (ЦСВ)

Організація взаєморозрахунків з авіакомпаніями; облік обсягів послуг наданих аеропортом авіакомпаніям.

Комерційний відділ.

Здійснення рекламної політики підприємства; розробка і здійснення додаткових видів робіт з основної і додаткової діяльності підприємства.

Відділ матеріально -технічного постачання (ОМТС).

Забезпечення виробничої діяльності підприємства матеріально - технічним постачанням.

Відділ непрофільної діяльності (ОНД).

Організація і здійснення усіх видів неавіаційної діяльності.

Територіальне агентство повітряних сполучень (ТАВС).

Організація і здійснення продажу авіаквитків

Відділ бухгалтерського обліку фінансів (ОБУФ).

Організація і здійснення раціонального бухгалтерського обліку хазяйновито - фінансової діяльності підприємства; контроль за ощадливим використанням ресурсів підприємства.

Ревізор

Контроль за законністю господарських і фінансових операцій.

Відділ кадрів

Організація і здійснення комплексу робіт з кадрової політики і кадрових питань підприємства.

Здравпункт

Здійснення комплексу заходів щодо лікування і профілактики захворювань працівників підприємства і членів екіпажів.

Дитяча дошкільна установа (ДДУ).

Надання соціальної допомоги по вихованню дітей працівників підприємства і на комерційній основі сторонніх організацій.

Канцелярія

Здійснення оформлення, розсилання і розмноження внутрішньої документації підприємства; контроль за виконанням наказів і вказівок.

Культпобут

Забезпечення підвищення культурно-освітнього рівня працівників підприємства; поліпшення фізичного і морального стану працівників.

Договірно-правовий відділ.

Юридичне забезпечення договірної діяльності підприємства; загальне юридичне забезпечення діяльності підприємства

Павільйон важливих авіаційних пасажирів (ВАЛ).

Забезпечення прийому, розміщення і посадки важливих авіаційних пасажирів.

Директор

Забезпечення роботи і контроль за діяльністю

основних підрозділів підприємства; межфункциональная координація діяльності підрозділів підприємства.

Зам.ген.директора

Забезпечення стратегічного керівництва за діяльністю підприємства. Координація взаємодії служб підприємства, контроль за їхньою діяльністю.

Помічник ген. директ. по загальних питаннях і літерних перевезеннях.

Організація всього необхідного комплексу робіт для злетів і посадок літерних рейсів.

Змінні зам. ген. директора

Цілодобове забезпечення загального керівництва виробничої діяльності підприємства.

Генеральний директор

Забезпечення загального керівництва виробничо-господарською діяльністю підприємства; визначення загальних напрямків політики підприємства; контроль за виконанням поставлених цілей і задач.


 
Загрузка...