REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Біологія, Зоологія → Радіоекологічний стан малих річок полісся

Реферат на тему:

Радіоекологічний стан малих річок полісся

Потоки речовини в ландшафті, в тому числі радіоактивної, пов'язані з його структурою і, в кінцевому рахунку, замикаються в басейнах гідрологічної сітки. Значний вклад в радіоактивне забруднення малих річок вносить поверхневий стік, який головним чином містить радіоцезій, що мігрує з агроландшафтів. Процеси міграції радіонуклідів підкоряються загальним законам, що керують потоками речовин у ландшафті, зв'язаними з динамічними і гідродинамічними процесами в приземному шарі атмосфери і на поверхні землі. Для території радіоактивного забруднення України характерна наявність значної кількості малих річок, які протікають на північ і північний захід та впадають в Прип'ять і Дніпро. Кількість малих річок, які впадають в ці водотоки нараховується більше 12,0 тис., в тому числі річок із середньою довжиною від 2 до 4 км — близько 11,3 тис.[6]

Густота річкової мережі змінюється по території від 0,30 до 0,45 кмкм2. На річках Поліської зони в більшості випадків гідрологічний режим характеризується чітко вираженою весняною повінню, низькою літньою і весняною меженню з окремими зливовими паводками.

Основні дослідження були зосереджені на території Житомирського Полісся у басейні малої річки Норин, притоки Прип'яті, в північно-східному агрокліматичному районі, на території Народицького району Житомирської області.

Прийоми досліджень були загальноприйняті: польовий, експериментальний, лабораторний. Методологічною основою була концепція екологічного моніторингу в цілому [4;7] і радіоекологічного моніторингу, зокрема, а також наукові положення сільськогосподарської радіоекології [1;5;8].

Визначення ландшафтних структурних показників басейну р. Норин, проводилось шляхом дешифрування земельних угідь, з використанням чорно-білих аерофотознімків масштабу 1:36 000 — 170 000, зальотів 1988-1992р.р. Для прив'язки елементів ландшафту і розбивки басейна р. Норин на басейни малих річок використовувались топокарти масштаб 1:50 000.

Підрахунок площ земельних угідь і складових басейнів приток р. Норин проводився за допомогою пакету прикладних програм методу спектральних контрастів в лабораторії дистанційних геодезичних досліджень Укр НДІ нафти і газу.

Аналіз радіоекологічного стану проведено згідно розробленої нами методики й техніки проведення експерименту та адаптованих методичних положень [2;3] щодо вивчення водно-ерозійних процесів.

В басейні р. Норин площа орних земель складає 344,12 км2 (42,39%), пасовищ 149,8км2 (18,5%), лісів 245,08 км (30,2%). Площа лісових смуг незначна — 1,1 км або 0,13%, а до площі ріллі — 0,31%. По басейнах притоків річки Норин структура ландшафту різноманітна (табл. 1).

Таблиця 1. Структура земельних угідь басейна р. Норин

N п/п

Басейни малих річок

Загальна площа, км2

Лісові масиви

Орні землі

Пасовища

км2

%

км2

%

км2

%

1

Верхів'я р. Норин

43,51

25,6

58,8

8,93

20,5

4,78

11,0

2.

р. Бєлка з прито-ками

23,46

4,73

20,2

14,55

62,0

2,6

11,0

3.

р. Н.Веледники

48,44

10,2

21,0

28,71

59,3

5,23

10,8

4.

р. Хайчанка

95,61

31,52

33,0

40,11

42,0

17,74

15,4

5.

р. Лезниця, Прибитки

66,62

43,99

66,0

8,56

12,85

11,12

16,7

6.

р. Мощаниця

146,47

95,83

65,4

13,72

9,36

29,94

20,4

7.

Лівий берег низини р. Норин

140,27

11,21

8,0

80,00

57,0

31,25

22,3

8.

р. Ольшанка

167,9

20,62

12,3

94,90

56,5

36,66

21,8

9.

Правий берег низини р. Норин

79,71

1,38

1,73

56,60

68,6

13,59

17,0

Загальна площа басейну

811,89

245,08

30,2

344,12

42,39

149,8

18,5

З таблиці 3 видно, що диференціація показників стоку і ерозії у різних структурних елементах агроландшафтів виявляється в кінцевому результаті на гідрологічних характеристиках малих річок, на характері потоку речовини в межах їх басейнів в тому числі і радіоактивної.

Таблиця 2. Гідроморфометричні показники малих приток в басейні р. Норин

Притока

Протяжність, км

Глибина, м

Ширина, м

Швидкість течії, мс-2

Витрата, м3с-1

Верхів'я р. Норин

20,0

0,12

1,3

0,20

0,0312

р.Бєлка

6,5

0,80

1,1

0,11

0,0946

р.Веледники

9,0

0,10

0,7

0,28

0,0134

р.Хайчанка

20,0

0,25

0,7

0,19


 
Загрузка...