REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Підприємництво → Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшенняКонтрольна робота

Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшенняПлан.

 • Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств.

  2. Комерційні ризики і способи їх зменшення.

 • Тести.

 • Задача. • Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств.

  Правові засади організації підприємницької діяльності визначені Законом України "Про підприємництво". Згідно з цим Законом, підприємництво визначається як самостійна ініціатива, систематична, на свій власний ризик, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та продаж товарів з метою отримання прибутку.

  Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни України та інших держав, які не обмежені в правоздатності чи дієздатності, а також юридичні особи всіх форм власності.

  Не можуть займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також органів державної влади та управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Не можуть бути зареєстровані як підприємці особи, які мають непогашену судимість за корисливі злочини. Вони не можуть виступати як співзасновники підприємницьких структур і займати керівні посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду.

  Основною ланкою економічної системи України є підприємство, яке чинним законодавством визнається самостійним господарським суб'єктом.
  Згідно з законом України "Про підприємства в Україні", в нашій державі можуть діяти підприємства таких видів:

  • приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

  • колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

  • господарське товариство;

  • підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

  • комунальне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

  • державне підприємство, засноване на державній власності, в т. ч. казенне підприємство.

  Найбільш поширеною організаційно-правовою формою підприємств в Україні в сучасних умовах є господарські товариства: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства, які відрізняються одне від одного ступенем відповідальності щодо виконання прийнятих зобов'язань.

  Деякі види діяльності, згідно з чинним законодавством, можуть здійснюватися виключно державними підприємствами, наприклад, охорона найбільш важливих об'єктів права державної власності; проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами. Тому аудитору під час перевірки необхідно звернути увагу на установчі документи та на відповідність організаційно-правової форми підприємства видам його діяльності, ознайомитися зі складом засновників підприємства, його керівництвом і штатом матеріально відповідальних осіб.

  Підприємство вважається створеним і набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

  Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської або районної державної адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачене законом. Методичне забезпечення виконавчих комітетів з питань державної реєстрації здійснює Ліцензійна палата України.

  Для державної реєстрації юридичної особи (підприємства) власник, уповноважений ним орган чи особа (заявник) особисто або поштою подають до органів державної реєстрації:

 • установчі документи в повному обсязі з метою створення організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства:

 • рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи. Якщо власників два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

 • статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

 • реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

 • документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

 • документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому чинним законодавством. Наприклад, Законом України "Про господарські товариства" передбачено, що на момент реєстрації товариства з додатковою відповідальністю кожний із засновників зобов'язаний сплатити не менш, ніж ЗО % внеску, який вказано в установчих документах. Окрім того, чинним законодавством встановлені мінімальні розміри статутних фондів для акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.

  Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів. За наявності цих документів термін взяття підприємства на облік органами державної податкової служби не повинен перевищувати двох днів.

  Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу. На печатках і штампах має зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

  Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органах державної


 •  
  Загрузка...