REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Ціна - її суть та процес формування на підприємствах. Особливості регул.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

( кафедра соціально-економічних наук)

Спеціальність 7.050201 Допущено до захисту

Шульпіна Н.В.

"___"______2000р

КУРСОВА РОБОТА

З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

На тему:

" ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ

ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ"

Студентки 2 курсу

201 групи

Салати Н.М.

Науковий керівник

Шульпіна Н.В.

КДЛУ

Київ-2000

ЦІНА- ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ.

П л а н

Вступ.

Ціна як категорія ринкового господарювання.

 • Система цін в Україні. Джерела інформації про ціни.

 • Ціна за способом формування.

 • Функції цінової системи.

 • Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва.

  Ціноутворення на підприємстві.

 • Основні принципи ціноутворення.

 • Аналіз ціноутворюючих факторів.

 • Процес ціноутворення на підприємствах України.

 • Методики встановлення цін за географічною ознакою.

 • Методи непрямого ціноутворення.

 • Управління цінами.

  Вплив ціни на економічні процеси та відносини.

 • Цінове регулювання економічних відносин.

 • Проблеми переходу до ціноутворення ринкової економіки.

 • Природна поведінка цін в перехідний період.

  Висновки та пропозиції.

  Список використовуваної літератури.

  Додатки.

  ВСТУП.

  Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари.

  Так квартирна плата також є ціною за послугу, яку надає власник житла. Якщо людина наймається на роботу, то їй за послуги праці виплачують заробітну працю, яка є ціною такого товару як робоча сила. Ціною є проценти за кредит, орендна плата власнику землі. Сировинні матеріали, основні засоби виробництва також реалізуються за закупівельними цінами. Отже, на ринку товарів є безліч цін. Ще не так давно ціну визначали як грошове вираження вартості товару. А вартість, як відомо, - це втілена і уречевлена в товарі абстрактна праця, яка визначається кількістю суспільно необхідного робочого часу, потрібного для виготовлення будь- якої споживчої вартості за наявних суспільно нормальних умов виробництва і середнього в цьому суспільстві рівня вмілості та продуктивності праці.

  Однак в практиці трапляються такі випадки, коли вартість одного товару ( тобто затрати суспільно необхідного часу ) перевищує вартість іншого , але ринкова ціна його менша. Це пояснюється співвідношенням попиту і пропозиції на товари. У нашому випадку ціна другого товару більш висока через те, що попит на нього перевищує пропозицію, а , отже, його ціна вища від вартості. Існують ще й інші фактори, не повязані з вартістю, але впливають на ціну товару.

  Отже, ціна є грошовим вираженням вартості товару лише в тому випадку, коли існує рівновага між попитом і пропозицією. В інших випадках коливання цін спричиняється не вартістю, а іншими причинами. Тому потрібне більш універсальне визначення ціни : ціна - це грошова сума, якуодержують за конкретний товар. Величина ж грошової суми залежить від багатьох факторів, які будуть розглянуті в роботі. Таким чином, предметом її розгляду є одна з найголовніших категорій ринкового господарювання- ціна. Особливої уваги приділяється питанням ціноутворення на підпрємствах та впливу ціни на економічні процеси загалом. Ціллю даного дослідження є простеження всієї різноманітності методів встановлення цін та їх поведінку на перехідному етапі розвитку.

  ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ.

  1.1 Система цін в Україні. Джерела інформації про ціни.

  Система цін організовує господарський процес таким чином, що кожен учасник сам вирішує вирішує, який вклад він хоче внести в економіку – з врахуванням того, що він може реалізувати ( продати ) свій вклад за ціну, яка влаштовуватиме його як покупця і, відповідно. З свого боку придбати товари та послуги, що пропонуються іншими. Ця система настільки природня для ринкової економіки, що зазвичай її розглядають як дещо, що не потребує доведень. В дійсності ж система цін є результатом тривалого розвитку, який поступово привів до сьогоднішніх ринкових реалій і весь час продовжує вдосконалюватись.

  1.2 Ціна за способом формування.

  Систему цін прийнято класифікувати згідно визначених ознак.

  За характером обороту:

  - Оптові, за якими підприємство реалізує вироблену продукцію іншим підприємствам та збутовим організаціям

  - Закупівельні, за якими реалізується сільськогосподарська продукція виробниками ( колгоспами, радгоспами, фермерськими господарствами та населенням ) державним та комерційним організаціям для послідуючої переробки.

  - Роздрібні, за якими товари реалізуються в роздрібній торговій сітці населенню.

  На будівельну продукцію існує декілька різновидністей цін

  - кошторисна вартість – граничний розмір витрат на будівництво кожного конкретного обєкта.

  • прейскурантна ціна – середня кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції типового будівельного обєкту.

  • Договірна ціна встановлюється при підписанні договору між замовником та підрядчиком.

  • Ціни та тарифи на послуги населенню.

  • Знижки в галузі обігу ( оптово- збутові, торгівельні )

  • Тарифи грузового та пасажирського транспорту – плата за переміщення вантажу та пасажирів. Яка береться транспортними організаціями з відправників вантажу чи пасажирів.

  За рівнем вільності від впливу держави при їх встановленні:

  • Вільні, що складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції. Держава може домагатися зміни цих цін тільки за допомогою впливу на коньюктуру ринку.

  • Регульовані, які складаються також під впливом попиту та пропозиції, але підлягають певному впливу з боку держави чи через безпоседнє обмеження їх росту або зниження, регламентацію рентабельності.

  • Фіксовані, які встановлюються державними органами на попередньо визначене коло товарів.

  За способом фіксації:

  • Контрактні, які встановлюються за згодою обох сторін згідно контракту.

  • Трансфертні, які застосовуються при реалізації продукції між філіями або в межах однієї асоціації.

  • Біржові, які використовуються при продажу товарів безпосередньо через біржі.

  • Торгів, які обслуговують особливу форму торгівлі, коли декілька підрядчиків, що конкурують між собою, пропонують замовнику свої проекти на виконання


 •  
  Загрузка...