REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Ціна - її суть та процес формування на підприємствах. Особливості регул.

МАУП,1999.

 • Чаянов А.В . Избранные труды.-М.: Финансы и статистика, 1991.

 • Розбудова держави. -№ 7/8,1997.

  -№ 1/2,1998.

  ДОДАТКИ

  Таблиця 1.

  Вплив цінової еластичності на загальну виручку і реакцію покупців.

  Таблица 1велич-ина Еd

  визначе-ння еластич-ності попиту

  вплив на загальну виручку

  реакція покупців на

  якісне

  кількісне

  підвищення ціни

  зниження ціни

  зниження ціни

  підвищення ціни

  Ed>1

  еластичний

  процентна зміна к-ті товару,що потребується перевищує процентну зміну ціни

  загальна виручка зменшується

  загальна виручка збільшується

  значно підвищуються обєми закупок. Попит зростає швидше ніж зменшується ціна

  значно знижують обєм покупок.попит знижується більш високими темпами

  Ed=1

  одинична еластичність

  процентна зміна кількості товару, що потребується = процентній зміні ціни

  загальна виручка залишається незмінною

  загальна виручка залишається незмінною

  попит зростає темпами, якими падає ціна

  попит знижується темпами, якими зростає ціна

  Еd<1

  нееластичний

  процентна зміна кількості товару, що потребується менша, ніж процентна зміна ціни

  загальна виручка збільшується

  загальна виручка зменшується

  темпи зростання попиту менші ніж темпи зниження ціни

  темпи зниження попиту менші темпів зростання ціни

  Таблиця 2. Аналіз економічної вартості.

  Таблица 2

  етап 1

  визначте ціну одиниці продукції чи процесу, який використовується в даний момент- умовна вартість

  етап 2

  визначте аспекти своєї продукції чи послуг, які здатні заощаджувати на витратах чи збільшувати їх цінність відносно товарів, які випускалисяю Це позитивна диференцйована вартість

  етап 3

  визначте всі попередні проблеми, витрати, повязані з переходом на випуск продукції

  етап 4

  розрахуйте загальну ек. Вартість продукту, додаючи умовну і позитивну диференційовану вартість

  етап 5

  визначте кінцеву продажну ціну. За винятком давно усталеної на ринку продукції ціни мають бути встановленими нижчими ніж за економічною вартістю. Ця різниця і є спонуканням зробити покупку.

  Таблиця 3. Способи впливу держави на ціни.  Види цін

  роль держави

  форми державного впливу

  фіксовані державні

  ціни встановлює сама держава

 • Державні прейскурантні ціни.

 • " Заморожування" вільних ринкових цін.

 • Фіксування монопольних цін

 • регульовані державою

  держава встановлює правила для підприємства, а воно саме самостійно встановлює ціни

  1. Встановлення граничного рівня цін.

  2.Встановлення граничних надбавок до фіксованих цін прейскуранта.

 • Встановлення граничного рівня разового підвищення ціню

 • Державний контроль за монопольними цінами.

 • Регулювання ринкових цін шляхом встановлення цін державними підприємствами.

 • договірна ціна

  держава встановлює " правила гри на ринку, вводячи ряд заборон на нечесну конкуренцію

  1.Заборона горизонтального фіксування цін.

  2.Заборона вертикального фіксування цін

 • Заборона цінової дискримінації.

 • Заборона демпінгу

 • заборона нечесної цінової реклами

 • Таблиця 4 . Вихідна матриця початкового стану.

  Витрати продукції галузей

  Галузі а* б* в* г* д* вся прод.

  а

  7.88

  0.00

  10.16

  8.77

  -7.46

  19.35

  б

  1.74

  21.26

  19.44

  47.82

  19.97

  110.23

  в

  14.93

  55.38

  224.32

  84.51

  63.42

  442.56

  г

  1.67

  28.19

  115.44

  0.0

  0.0

  145.30

  д

  3.35

  5.35

  63.74

  0.0

  0.0

  72.44

  а - паливна промисловість

  б- сільське господарство

  в - інші галузі матеріального виробництва

  г - особисте споживання

  д- суспільне невиробниче споживання

  а* б* в* г* д* вся прод.

  а

  31.52

  0.0

  23.24

  17.54

  -17.60

  54.70

  б

  6.96

  46.40

  44.47

  95.64

  47.11

  240.58

  в

  59.72

  120.86

  513.11

  169.02

  149.60

  1012.31

  г

  6.68

  61.52

  264.06

  0.0

  0.0

  332.26

  д

  13.40

  11.68

  145.80

  0.0

  0.0

  170.81

  35 •  
  Загрузка...