REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Розрахунок ефективності реконструкції кабельної лінії передач

Державний комітет зв'язку та інформатизації України

Львівський електротехнікум зв'язку

Заочне відділення

Курсова робота

З предмету "Економіка галузі, менеджмент та маркетинг"

на тему "Визначення економічної ефективності

реконструкції кабельної лінії зв'язку"

проектував студент групи ОБК-51з

Віхастий Володимир Романович

Даний курсовий проект перевірений

і допущений до захисту

керівник Томчук К.Д.

"___" ____________ 2001р.

курсовий проект виконаний _____________

при захисті _____________

оцінений _____________

Львів - 2001р.

Зміст:

Вступ 3

 • Розрахунок капітальних вкладень. 4

 • Розрахунок чисельності штату. 6

 • Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв'язку. 8

 • Розрахунок показників економічної ефективності капітальних вкладень. 11

 • Аналіз результатів розрахунків. Висновки. 14

  Література. 16

 • ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ

  Зм.

  Лист

  № докум.

  Підпис

  Дата

  Розробив

  Віхастий В.Р.

  18.02.01

  Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв'язку

  Літ.

  Лист

  Листів

  Перевірив

  Томчук К.Д.

  К

  2

  16

  ОБК – 51з

  Н. контр.

  Затвер.

  Вступ

  Розвиток всіх галузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаються мільйони гривень. Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошового обігу держави і "заморожуються", тобто не дають ніякої віддачі. Тому дуже велике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дасть державі їх впровадження у виробництво.

  Для держави, як і для підприємства, важливо щоб кінцеві результати використання нових технологій і нової техніки були найбільш вагомішими, бо чим більше ефекту буде отримано на кожну гривну вкладень, тим вище їх ефективність, а значить багатша економіка і вищий добробут людей.

  Тому остаточне рішення про впровадження у виробництво будь-якого технічного проекту приймається після того як буде доведена його прогресивність і економічна доцільність, що і є метою даної курсової роботи.

  ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

  3

  Зм.

  Лист

  № докум.

  Підпис

  Дата

  1. Розрахунок капітальних вкладень

  Перед розрахунком економічної ефективності реконструкції кабельної лінії передач необхідно коротко охарактеризувати існуючу магістраль.

  Кабельна лінія передач довжиною 102 км. ущільнена апаратурою К-60П (8 систем), що забезпечує 480 телефонних каналів. На даний час на цьому напрямку виникла необхідність збільшення кількості каналів шляхом зміни даної апаратури К-60П на апаратуру ІКМ-120У (8 систем), що дозволить отримати 960 телефонних каналів.

  Існуюча магістраль характеризується наступними даними:

 • Капітальні вкладення;

 • Чисельність штату;

 • Обсяг продукції в натуральному вимірі;

 • Експлуатаційні витрати;

 • Продуктивність праці;

 • Собівартість одиниці продукції та собівартість даного канало-кілометру;

 • Коефіцієнт фондовіддачі;

 • Питомі капітальні вкладення.

  Так як у курсовій роботі передбачено реконструкцію лінії передач для визначення економічної ефективності та обгрунтування доцільності реконструції необхідно визначити додаткові капіталні вкладення.

  Капітальні вкладення - це сукупність витрат на створення нових, розміщення реконструкції та технічне переозброєння діючих структурних підрозділів підприємства зв'язку.

  Для визначення загальної суми капітальних вкладень у будівництво та переобладнання кабельної лінії зв'язку необхідно розрахувати капітільні вкладення:

  • Лінійні споруди;

  • Станційні споруди;

  • Технічні та житлові будинки;

  • Інші витрати.

  Розрахунок капітальних вкладень для будівництва магістральних та внутрішньо-зонових кабельних ліній зв'язку здійснюються на підставі нормативів питомих капітальних вкладень, що розроблені інститутом

 • ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

  4

  Зм.

  Лист

  № докум.

  Підпис

  Дата

  "Дніпрозв'язок".

  При визначені витрат кабелю довжину траси слід помножити на 1,02 для врахування витрат кабелю на введення у НРП, тобто

  L=102*1,02=104(км).

  Розрахунок капітальних вкладень здійснюється у вигляді таблиці 1.

  Таблиця 1

  Найменування

  показника

  Кількість одиниць

  Нормиатив капітальних вкладень, тис.грн.

  Сума капіталальних вкладень, тис.грн.

  до

  після

  до

  після

  до

  після

  1. лінійні споруди:

  1.1 прокладка кабелю (в тому числі вартість кабелю), км

  104

  104

  6,591

  7,431

  685,7

  772,8

  1.2 захист кабелю від впливу ліній електропередач, корозії, блискавок, км

  102

  102

  0,054

  0,18

  5,5

  18,36

  1.3 обладнання для лінійних споруд, систем

  8

  8

  0,09

  0,09

  0,72

  0,72

  1.4 підготовчі роботи

  102

  102

  0,137

  0,36

  13,9

  36,7

  1.5НРП, одиниць

  3

  23

  3,668

  4,57

  11

  105,11

  2. станційні споруди:

  2.1 ЛАЦ КП, пункт

  2

  2

  135

  202,3

  270

  404,6

  2.2 ЛАЦ ОРП,


   
  Загрузка...