REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Розрахунок ефективності реконструкції кабельної лінії передач

пункт

2

2

267

360

534

720

2.3 настройка каналів, канали

480

960

0,037

0,037

17,76

35,5

2.4 електро живильні установки, пункт

4

4

57

75

228

292

2.5 дизельні електростанції

4

4

110

110

440

440

3. будинки:

3.1 будинки ОРП

2

2

337

474

674

948

3.2 будинки житлові

2

2

0,158

0,068

315

315

Разом

-

-

-

-

3195,6

3908,7

Інші витрати (12% від попередн.)

-

-

-

-

383,5

469

Всього

-

-

-

-

3579

4377,7

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

5

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

1. Розрахунок чисельності штату

Для визначення загального штату по обслуговувані лінії зв'язку потрібно розрахувати штат для обслуговування лінійних споруд, або лінії зв'язку, для обслуговування ЛАЦ КП і підсилювальних пунктів НРП і ОРП.

Штат для обслуговуання лінії зв'язку розраховується за формулою:

Рл=1,08*L*Hшт/173 (1)

де L - довжина лінії зв'язку, км;

173 - місячний фонд робочого часу одного працівника, год.;

1,08 - коефіцієнт, який враховує резерв працівників для підміни під час чергових відпусток;

Hшт – штатний норматив на 1 км. кабелю, який до реконструкції дорівнював 3,9 людино-години на місяць, а після реконструкції 2,6 людино-години.

Розраховуємо штат для обслуговування лінії:

до реконструкції

Рл1=102*3,9*1,08/173=3 (робітника)

після реконструкції

Рл2=102*2,6*1,08/173=2 (робітника)

Для розрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП за нормативами береться:

а) 1 інженер;

б) 1 старший електромеханік;

в) 4 електромеханіки;

г) електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки;

тобто 7 працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП – 14 працівників.

При впроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державного комітету зв'язку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на пів обслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3 працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП.

Штат по обслуговуванню НРП, береться з розрахунку 20 НРП на одного працівника, розраховуємо за формулою:

РНРП1=1,08*NНРП/20=1,08*3/20=1 (робітник) (2)

де NНРП – кількість НРП, одиниць;

20 – штатний норматив на одного електромеханіка, одиниць.

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

6

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Після впровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується, так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся на комп'ютері, а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними комп'ютера проводиться персоналом ОРП.

РНРП2=0 (робітників)

Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток зв'язків, кросування і переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації, введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативів обслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну систему за формулою:

РЛАЦ КП=2*1,08*N*Hшт/173 (3)

РЛАЦ КП=2*1,08*20*8/173=2 (робітника)

де Ншт – штатний норматив на 1 СП = 20

N – кількість обладнання (систем передач), одиниць;

2 – кількість ЛАЦ КП.

Крім того, для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КП потрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одного змінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦ КП – 10 чоловік.

Для розрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю 2. Таблиця 2

Найменування показників

Кількість штатних одиниць

До реконструкції

Після реконструкції

Лінія передач

3

2

ОРП

14

6

НРП

1

0

ЛАЦ КП

1 2

12

Разом

30

20

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

7

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

3. Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв'язку

Експлуатаційні витрати – це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії зв'язку. Загальна сума витрат по експлуатації засобів зв'язку складається з витрат по слідуючи статтях:

  • Витрати на оплату праці;

  • Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд;

  • Амортизаційні витрати;

  • Витрати на запасні частини та матеріали;

  • Витрати на електроенергію для виробничих потреб;

  • Інші витрати.

Витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд, амортизаційні витрати визначаються прямим рахунком, матеріальні та інші витрати визначаються на підставі структури експлуатаційних витрат. За даними ЦПМ-6 питома вага цих витрат складає 14,75% від загальної суми витрат.

Витрати на оплату праці штату основної діяльності визначаємо за формулою:

Фоп=12*Р*Зсер (4)

де Р - чисельність працівників, роб.;

Зсер - середня заробітна плата одного працівника з врахуванням премій та інших витрат, яка приймається рівною 455 грн. (за даними


 
Загрузка...