REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Розрахунок ефективності реконструкції кабельної лінії передач

ЦПМ-6);

12 – кількість місяців у році.

до реконструкції

Фоп1=12*30*455=163,8 (тис. грн.)

після реконструкції

Фоп2=12*20*455=109,2 (тис. грн.)

Відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд становить 37,5% від фонду оплати праці:

ССПФ=37,5*Фоп/100 (5)

де Фоп - фонд оплати праці, тис. грн.;

37,5 - норматив відрахувань на соціальне страхування та пенсійний фонд, %/грн.

до реконструкції

ССПФ1= 37,5*163,8/100=61,425 (тис. грн.)

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

8

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

після реконструкції

ССПФ2= 37,5*109,2/100=40,95 (тис. грн.)

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається, на підставі кожного виду основних виробничих фондів і відповідних норм амортизації, за формулою:

А=Фосн*На/100 (6)

де Фосн – вартість кожного виду основних виробничих фондів, тис. грн.;

На – норма амортизації, %.

Для визначення суми амортизаційних відрахувань вартість кожного виду основних фондів, яка чисельно дорівнює капітальним вкладенням по даному виду фондів, збільшуємо на 12% для врахування інших витрат.

При визначенні амортизаційних відрахувань враховуємо, що вартість обладнання НРП становить 66% від вартості НРП.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3

Вид основних

фондів

Вартість основних фондів, тис. грн.

Вартість основних фондів з врахуванням інших витрат, тис. грн.

Норма-

тизація

%

Річна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.

До реконструк.

Після реконструк.

До реконструк.

Після реконструк.

До реконструк.

Після реконструк.

- лінійні споруди без вартості НРП

705,8

828,6

790,5

928

3,9

308

36,2

- контейнери НРП

3,7

35,7

4,1

39,9

3,9

0,2

1,5

- обладнання НРП

7,3

69,4

8,2

77,8

5,7

0,5

4,4

- станційні споруди без вартості електроживильних установок та дизельної електростанції

821,8

1160

920,4

1299,3

5,7

52,5

74,1

- електроживильні установки

228

292

255,4

327

9,1

2,3

29,7

- дизельні електроустановки

440

440

492,8

492,8

10,2

50,3

50,3

- будинки

989

1087

1212,9

22

22

24,4

26,7

Разом

3195,6

3908,7

3579,1

4377,7

-

161

222,9

Матеріальні та інші витрати визначаються за формулою:

Вмі=14,75*(ССПФ+А+Фоп)/82,25 (7)

до реконструкції

Вмі1=14,75*(163,8+61,425+161)/85,25 (тис. грн.)

після реконструкції

Вмі2=14,75*(109,2+40,95+222,9)/85,25 (тис. грн.)

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

9

Зм.

№ докум.

Підпис

Дата

Результати розрахунків витрат по експлуатації засобів зв'язку зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4

Статті витрат

Сума витрат, тис. грн.

До реконструкції

Після реконструкції

- витрати на оплату праці

163,8

109,2

- витрати на соціальні заходи

61,425

40,95

- амортизаційні відрахування

161

222,9

- матеріальні та інші витрати

66,825

64,545

Разом

453,05

437,595

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

10

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

 • Розрахунок показників економічної

  ефективності капітальних вкладень

  Для обґрунтування доцільності реконструкції кабельної лінії передачі розраховуються такі показники:

  • Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень;

  • Термін окупності додаткових капітальних вкладень;

  • Зростання продуктивності праці;

  • Зниження собівартості одного канало-кілометру;

  • Зростання фондовіддачі;

  • Зростання фондоозброєності.

  Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень розраховуємо за формулою:

  Е=Nтч2*(Спит1-Спит2)/(К2-К1) (8)

  Е=960*(0,944-0,456)/(4377,7-3579,1)=0,587

  де Спит1 і Спит2 – питомі експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;

  Nтч2 – кількість каналів ТЧ після реконструкції;

  К1 і К2 – капітальні вкладення до і після реконструкції, тис. грн.

  Питомі експлуатаційні витрати Спит1 і Спит2 визначаються за формулою:

  Спит=В/Nтч (9)

  де В – експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;

  Nтч - кількість каналів ТЧ до і після реконструкції.

  Спит1=453,05/480=0,944 (тис. грн.)

  Спит2=437,595/960=0,456 (тис. грн.)

  Термін окупності додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:

  Т=1/Е=(К2-К1)/( Nтч2*(Спит1-Спит2)) (10)

  Т=1/0,587=1,705 року

  Для визначення продуктивності праці слід розрахувати доходи кабельної лінії зв'язку до і після реконструкції.

  Доходи – Д визначаються за формулою:

  Д=*СДТ*Nтч*П (11)

  де  - коефіцієнт, що враховує частку доходів за лінійну частину ТЧ, дорівнює 0,6;


 •  
  Загрузка...