REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Розрахунок ефективності реконструкції кабельної лінії передач

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ
Лист.

11

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

СДТ – середня доходна такса за телефонну розмову, що становить до і після реконструкції 3,7 грн.;

Nтч – кількість каналів ТЧ до і після реконструкції;

П – пропускна спроможність одного каналу за рік, що дорівнює 8350 розмов.

Продуктивність праці до і після реконструкції визначається за формулою:

Ппр=Д/Р (12)

де Р – чисельність штату для обслуговування лінії передачі до і після реконструкції.

Ппр1=8897,76/30=296,592 тис. грн./чол.

Ппр2=17795,52/20=889,776 тис. грн./чол.

Зростання продуктивності праці визначається за формулою:

Ппр=(Ппр2/Ппр1-1)*100% (13)

Ппр=(889,776/296,592-1)*100=200%

Зниження собівартості одного канало-кілометру лінії визначаємо, собівартість одного канало-кілометру до і після реконструкції, за формулою:

Впит=В/(Nтч*L) (14)

де L – довжина лінії зв'язку, км.

Впит1=453,05/(480*102)=9,253 грн.

Впит2=437,595/(960*102)=4,496 грн.

Зниження собівартості одного канало-кілометру визначається за формулою:

Впит=(1-Впит2/ Впит1)*100% (15)

Впит=(1-4,469/9,253)*100=51,703%

Для визначення зростання фондовіддачі слід розраховувати коефіцієнт фондовіддачі до і після реконструкції, за формулою:

Кфв=Д/Фосн (16)

Кфв1=8897,76/3579,1=2,486 грн.

Кфв2=17795,52/4377,7=4,065 грн.

де Фосн – вартість основних виробничих фондів, до і після реконструкції, яка чисельно дорівнює вартості капітальних вкладень.

Зростання фондовіддачі визначається за формулою:

Кфв=(Кфв2/ Кфв1-1)*100% (17)

Кфв=(4,065/2,486-1)*100=63,517%

Для визначення зростання фондоозброєності розрахуємо фондоозброєність до і після реконструкції за формулою:

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

12

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Кфо=Фосн/Р (18)

Кфо1=3579,1/30=119,303 тис. грн./чол.

Кфо2=4377,7/20=218,885 тис. грн./чол.

Зростання фондоозброєності розрахуємо за формулою:

Кфо=( Кфо2/ Кфо1-1)*100% (19)

Кфо=(218,885/119,303-1)*100=83,47%

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

13

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

 • Аналіз результатів розрахунків.

  Висновки

  На підставі отриманих даних складаємо таблицю основних показників економічної ефективності кабельної лінії зв'язку до і після реконструкції.

 • Показник

  Результат розрахунку

  До реконструкції

  Після реконструкції

  Довжина лінії зв'язку, км.

  102

  102

  Кількість каналів ТЧ в ЛАЦ КП, канали

  480

  960

  Капітальні вкладення, тис. грн.

  3579,1

  4377,7

  Експлуатаційні витрати, тис. грн.

  453,05

  437,595

  Доходи, тис. грн.

  8897,76

  17795,52

  Чисельність штату, робітники

  30

  20

  Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень

  -

  0,587

  Термін окупності капітальних вкладень, роки

  -

  1,705

  Продуктивність праці, тис. грн.

  296,592

  889,776

  Зростання продуктивності праці, %

  -

  200

  Собівартість одного канало-кілометру, грн.

  9,253

  4,469

  Зниження собівартості одного канало-кілометру, %

  -

  51,703

  Фондовіддача, грн..

  2,486

  4,065

  Зростання фондовіддачі, %

  -

  63,317

  Фондоозброєність, тис. грн.

  119,303

  218,885

  Зростання фондоозброєності, %

  -

  83,47

  На підставі таблиці можна зробити висновки, що додаткові капіталовкладення на реконструкцію кабельної лінії зв'язку окупляється за рахунок додаткового прибутку за 1,7 року, що значно менше нормативного терміну окупності, який становить 6,6року.

  Коефіцієнт економічної ефективності становить 0,587, що на багато більший нормативного, який становить 0,15, тобто на кожну гривну на 43 копійки прибуток більший.

  ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

  14

  Зм.

  Лист

  № докум.

  Підпис

  Дата

  Крім того після реконструкції кабельної лінії зв'язку показники економічної ефективності будуть значно кращі, ніж до реконструкції, а саме, продуктивність праці зросте на 200%, фондовіддача на 63,517%, собівартість одного канало-кілометра зменшиться на 51,703%, фондоозброєність зросте на 83,47%.

  Таким чином можна зробити висновок, що реконструкція кабельної лінії зв'язку доцільна.

  ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

  15

  Зм.

  Лист

  № докум.

  Підпис

  Дата

  Література

 • Сраніонов О.С. Економіка, організація і планування на підприємствах зв'язку.-М.: Радіо і зв'язок 1986р.

 • Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи.

 • ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ Лист.

  16

  Зм.

  Лист

  № докум.

  Підпис

  Дата


   
  Загрузка...