REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту

Контрольна робота

з економіки підприємства

Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту.

Вступ

Мета роботи:проаналізувати альтернативні варіанти фінансування придбання підприємством необхідного виробничого обладнання і вибрати найбільш ефективний варіант фінансування технічної реконструкції виробництва підприємства. Завдання : розрахувати і порівняти рух грошових потоків підприємства при різних варіантах придбання обладнання, вибрати оптимальну форму фінансування програми придбання для підприємства. Для порівняння варіантів фінансування необхідно порахувати загальну чисту приведену вартість по кожному з них і вибрати той варіант, у якого загальна чиста приведена вартість буде менше.

Завдання

Кредит - це угода між партнерами (фізичними та юридичними партнерами) про подання грошової позики на визначений строк з виплатою відсотків з урахуванням умов повернення і цільового використання кредиту.

Лізинг - це підприємницька діяльність, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця, за умови сплати лізингоодержувачем лізингових платежів.

Лізинг має переваги порівняно з іншими формами фінансування виробництва:

  • лізинг дає можливість підприємству використовувати у виробництві найбільш передове і високотехнологічне устаткування, не сплачуючи його повної вартості;

  • підприємству не потрібно передчасно накопичувати значні власні кошти та використовувати банківський кредит, а заощаджені грошові ресурси направляти на інші потреби;

  • для лізингоодержувача зменшується ризик морального старіння і фізичного зносу об'єкта лізинга, через те, що він береться на тимчасове використання;

  • лізинг передбачає повне кредитування і не потребує негайного початку лізингових платежів, що дає можливість без значних витрат оновлювати виробничі фонди та одержувати сучасне устаткування (кредит, зазвичай, не покриває всіх витрат на придбання основних засобів);

  • лізинг надає можливість суб'єктам вибирати найбільш зручну форму оплати. Лізингові платежі можуть здійснюватись після отримання виручки від реалізації товару, який виготовлений на об'єкті лізингу, нерівномірно сплачуватися по роках, можуть бути фіксованими та змінними, сплачуватися грошима та продукцією, яка виготовлена на об'єкті лізингу;

  • придбання об'єктів в лізинг не погіршуватиме ліквідність балансу, тоді як придбання основних засобів за рахунок кредиту веде до зростання кредиторської заборгованості та виникнення її в балансі;

  • лізингові платежі відносяться на валові витрати і зменшують прибуток, який підлягає оподаткуванню. При придбанні ж устаткування в кредит сума основного боргу за кредит не включається до валових витрат підприємства при оподаткуванні;

  • підприємству легше одержати об'єкт лізингу ніж кредит на його придбання, оскільки об'єкт лізингу виступає у вигляді застави і т. ін. Але для вирішення питання про вибір джерела фінансування на користь лізингу або кредити перелічені переваги недостатні. Для цього необхідні конкретні економічні розрахунки і аналіз грошових потоків витрат підприємств при кожному з варіантів фінансування.

І тільки на основі конкретного економічного обґрунтування можливо зробити висновок про доцільність будь - якої форми фінансування. Ця контрольна робота являє собою розрахунок економічного обґрунтування вибору джерела фінансування розвитку виробництва за рахунок придання устаткування в кредит або за рахунок лізингу устаткування.

Вихідні дані

Підприємству потрібно придбати обладнання для випуску продукції і виконання робіт вартістю 128000 дол. США. Обладнання відноситься до третьої групи основних фондів і буде використовуватися шість років. Прогнозована ціна продажу обладнання після шести років експлуатації становитиме приблизно 6550 дол. США.

Можливими варіантами фінансування придбання обладнання є купівля обладнання за рахунок кредиту банку або придбання обладнання в лізинг на підставі контракту лізингу. Підприємство може купити обладнання за рахунок довгострокового кредиту, оскільки банк згоден надати підприємству кредит у розмірі 128000 дол. СІЛА за умов 17% річних. Виплата відсотків і основного боргу по кредиту здійснюється щорічно наприкінці кожного року протягом шести років. Вартість технічного обслуговування устаткування для підприємства у випадку придбання устаткування у власність складає 6000 дол. США у рік.

У випадку придбання обладнання в лізинг виробник обладнання пропонує технічне обслуговування обладнання в розмірі 5000 дол. США на рік. Лізингові платежі повинні виплачуватися лізингоодержувачем щорічно протягом шести років. Ставка лізингової маржі становить 18% річних. Після закінчення контракту лізингу можливий викуп об'єкта лізингу згідно з залишковою вартістю.

При цьому варто враховувати дві обставини:

  • якщо обладнання купується, підприємство додатково буде мати збитки по його технічному обслуговуванню, а якщо по лізингу, буде залежати від конкретних умов контракту лізингу;

  • оскільки право власності на об'єкт лізингу не переходить до лізингоодержувача, то він не має права на залишкову вартість і йому потрібно буде викуповувати обладнання згідно з залишковою вартістю.

Для аналізу варіантів фінансування студентам необхідно попередньо вивчити теоретичний матеріал з організації лізингових операцій і складу лізингових платежів згідно з контрактом лізингу.

1. Визначити рух грошових потоків витрат підприємства при купівлі обладнання за рахунок кредиту банку.

При укладанні кредитного договору банком розраховуються і встановлюються по роках за допомогою спеціального розрахунку платежі по кредиту для позичальника з урахуванням виплат основного боргу і відсотків по ньому.

Середній розмір платежів по кредиту по роках кредитного договору розраховується за формулою :

Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту,

де Рkt - платіж по кредиту в t-у році;

Б - сума основного боргу відповідно до кредитного договору;

dk -


 
Загрузка...