REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Характеристика підприємства (податкова інспекція)

Характеристика підприємства чи організації.

 • Основні відомства про підприємство чи організацію.

 • Внутрішнє середовище підприємства чи організації.

 • Зовнішнє середовище підприємства чи організації.

 • Основні напрямки поліпшення роботи підприємства чи організації.

  Державна податкова інспекція відноситься до системи органів державної податкової служби України.

  До системи органів державної податкової служби належать:

  • Державна податкова адміністрація України;

  • державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим,

  • державні податкові адміністрації в областях,

  • державні податкові адміністрації в містах Києві та Севастополі,

  • державні податкові інспекції в районах,

  • державні податкові адміністрації в містах (крім міст Києва та Севастополя),

  • державні податкові адміністрації в районах у містах (органи державної податкової служби).

  У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

  Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

  У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

  Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби:

  Державна податкова інспекція у Шевченківському районі функціонує на основі Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

  Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

  Завданнями органів державної податкової служби є:

  • здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

  • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

  • прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

  • формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

  • роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

  • запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

  Призначення керівників органів державної податкової служби:

  Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

  Заступники Голови Державної податкової адміністрації України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Кількість заступників Голови Державної податкової адміністрації України визначається Кабінетом Міністрів України.

  Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

  Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

  Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою Державної податкової адміністрації України";

  Статус органів державної податкової служби:

  Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.

  Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Києва виконує такі функції:

  • здійснює контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

  • забезпечує облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснює реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;

  • контролює своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряє достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших


 •  
  Загрузка...