REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Економічна характеристика господарства Тернопільської області

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил

РЕФЕРАТ на тему:

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Виконав студент групи МЕ-11

Журавель Ю.Г.

Науковий керівник:

доцент Корж О.В.

Тернопіль-2000

ГОСПОДАРСТО

Площа – 13.8 тис.км, що складає 2.3% територій держави

Населення області складає 1.1639 млн.чол, що становить 2.3% від населення України.

Господарство Тернопільської області є складовою частиною народногосподарського комплексу України. Область виділяється в Україні виробництвом бавовняних тканин, світлотехнічного обладнання, бурякозбиральних комбайнів, сільськогосподарських машин, цукру, взуття, масла, жирного сиру, м'яса цукрових буряків, картоплі та ін.

Формування господарського комплексу відбувалося під впливом складних соціально-економічних умов. Перебуваючи у складі Австро-Угорщини і панської Польщі, Тернопільщина на початку 20-го століття була відсталим, злиденним краєм. В структурі її економіки переважно сільське господарство. У поміщиків, куркулів, монастирів та церков знаходилися основні землеволодіння.

В післявоєнний період збудовано багато нових промислових підприємств, реконструйовано старі. Розвинулися нові галузі промисловості – сільськогосподарське машинобудування, текстильна, електротехнічна, хімічна, трикотажна, плодоовочеконсервна та ін. Нині в області діє 173 промислових підприємств і виробництв. В останні роки зростає кількість малих промислових підприємств і фермерських господарств. Структура господарства Тернопільської області представлена на мал. 1. Провідне місце в господарстві займає виробництво. В ньому зайнято майже від всіх працівників.

Майже в усіх галузях виробництва, крім лісового господарства і транспорту, відбулося збільшення частки працівників.

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Паливно-енергетична

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Освіта і наука

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Культура і мистецтво

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Охорона здоров'я

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Торгівля і громадське харчування

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Зв'язок

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Фізкультура і спорт

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Побутове обслуговування

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Туризм і відпочинок

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Соціальне страхування

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Цукрова


Плодоовочеконсервна

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Інші галузі

Спиртова

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Хлібопекарна

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської областіЕкономічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

Економічна характеристика господарства Тернопільської області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

На підприємствах області виробляється 1.7% промислової продукції України.

Загальна кількість підприємств на сьогодні складає – 269

Обсяг промислового виробництва в діючих цінах – 460 млн.грн.

Виробництво найважливіших видів продукції

Назва продукції

Кількість

У % до обсягу виробництва Укр.

Цукор пісок із цукрового буряка

Сир жирний

М'ясо(включаючи субпродукти і категорії)

Масло тваринне

Спирт-сирець

Горілка та


 
Загрузка...