REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ Коломиягаз

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни Планування діяльності підприємств

Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ "Коломиягаз"

Зміст

Вступ..............................................................................................................ст.4-6

1. Загальна характеристика підприємства..........................ст.7-16

1.1 Особливості діяльності підприємства, умов його роботи, вироблювальної продукції та виконуваних робіт...............................ст.7-9

1.2 Виробнича та організаційна структура ВАТ„Коломиягаз".......ст.10-14

1.3 Матеріально-технічна база ВАТ„Коломиягаз"......................ст.15-16

2. Методичні основи виконання проекту .........................ст.17-37

2.1 Загальна характеристика та умови використання різних видів транспорту..............................................................................................ст.17-18

2.2 Характеристика вантажопотоків і систем вантажоперевезень на підприємствах галузі..................................................................................ст.19-24

2.3 Методика оцінки рівня організації та ефективності управління транспортним обслуговуванням........................................................ст.25-29

2.4 Характеристика факторів, що впливають на ефективність

транспортного обслуговування ...............................................................ст.30-31

2.5 Методика аналізу ефективності використання транспортних засобів ..................................................................ст.32-37

3. Аналіз ефективності транспортного обслуговування ....ст.38-57

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства...............................................................................................ст.38-41

3.2 Аналіз та оцінка основних вантажопотоків та систем вантажоперевезень на підприємстві....................................................ст.42-48

3.3 Аналіз рівня організації виробництва та праці в транспортному господарстві.....................................................................................ст.49-53

3.4. Застосування економіко-математичного методу для прогнозування...54

3.4 Кореляційно-регресійний аналіз...............................................ст.55-59

3.5 Резерви підвищення ефективності транспортного обслуговування підприємства.................................................................................ст.60

4. Заходи по вдосконаленню організації та підвищення ефективності транспортного обслуговування...................ст.61-66

Висновки і пропозиції.......................................................ст.67-68

Список використаної літератури..........................................ст.69

Вступ

Транспортне господарство підприємства здійснює відповідно до вимог виробничого процесу переміщення основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, обладнання, інструментального оснащення, відходів. Транспортні операції забезпечують і обумовлюють ритмічний хід виробничого процесу.

Транспортні операції завжди пов'язані з підйомом і переміщенням вантажів, а тому відносяться до числа важких і трудоємких. Тому раціональна організація транспортного господарства повинна передбачати їх широку і послідовну механізацію.

Вся сукупність транспортних робіт на підприємстві здійснюється з допомогою трьох взаємозалежних видів транспорту: зовнішнього, міжцехового та внутрішньоцехового.

Зовнішній транспорт забезпечує зв'язок площадки підприємства, його базисних, ресурсних і паливних складів, а також складів готової продукції з станцією залізничної дороги, з пристанню, з місцевими підприємствами і складами контрагентів.

Міжцеховий транспорт служить для переміщення вантажів на території заводу між його окремими цехами, а також між ними і складами.

Внутрішньоцеховий (внутрішньоскладський) транспорт призначений для здійснення транспортних операцій в межах окремих цехів і складів. Внутрішньоцеховий транспорт, в свою чергу, може поділятися на загальноцеховий та міжопераційний. Загальноцеховий призначений для транспортування вантажів між внутрішньоцеховими складами, виробничими ділянками або лініями. Міжопераційний транспорт забезпечує транспортний зв'язок окремих робочих місць послідовно працюючих в технологічному процесі виготовлення виробу.

Управління зовнішнім і міжцеховим транспортом, як правило, концентрується в транспортному цеху (відділі) підприємства.

Управління внутрішньоцеховим транспортом є функцією керівників
відповідних цехів або дільниць і здійснюється через цехову диспетчерську
службу.

Основними завданнями транспортного господарства є:

 • Забезпечення чіткого та безперебійного функціонування виробничих технологічних процесів;

 • Своєчасна доставка на підприємства та в його підрозділи необхідних матеріальних ресурсів;

 • Оптимальне використання всіх транспортних засобів відповідно до виробничих та природно-кліматичних умов;

 • Виконання необхідного комплексу навантажувально-розвантажувальних робіт;

 • Проведення необхідного комплексу робіт з ремонту та обслуговування транспортних засобів;

 • Забезпечення підвищення економічної ефективності транспортного обслуговування.

Для ефективного вирішення названих завдань за транспортним господарством закріплюються такі функції:

 • Організація транспортних перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт;

 • Керівництво експлуатацією транспортних засобів і спецтехніки;

 • Планування транспортних перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт;

 • Планування і організація ремонтного обслуговування транспортних засобів;

 • Облік транспортних і навантажувально-розвантажувальних робіт;

 • Звітність про виконані роботи та надані послуги;

 • Аналіз результатів роботи з питань транспортного обслуговування.

Об'єктом аналізу є Коломийське УЕГГ, період дослідження – 2002-2004 роки

Метою курсового проекту є аналіз рівня планування та праці транспортного господарства підприємства, виявлення резервів та розробка заходів щодо його покращення.

1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Особливості діяльності підприємства, умов його роботи. Характеристика вироблюваної продукції та виконуваних робіт

Предметом діяльності Коломийського УЕГГ є:

 • постачання природного газу, транспортування природного газу розподільчими газопроводами. Постачання скрапленого газу споживачам;

 • удосконалення і розвиток системи газопостачання, підвищення надійності, ефективності та безпеки її


 
Загрузка...