REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Бізнес-план інвестиційного проекту

саме процес планування та реалізацій інвестиційного проекту, як складової частини будь-якої економічної активності.

Будь-який інвестиційний проект проходить три головні фази свого розвитку, це передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза. Планування проекту здійснюється у передінвестиційній фазі за наступною структурою:

 • Аналіз інвестиційних можливостей (Identification)

 • Аналіз альтернатив проекту та попереднє визначення (Feasibility Study)

 • Попереднє ТЕО (Pre-Feasibility Study)

 • Бізнес-план (BUSINESS PLANNIG)

Як бачимо, вінцем процесу планування проекту є створення бізнес-плану.

Бізнес-план є поняттям набагато ширшим, ніж прийнято уявляти. Принаймні, в нашій країні, за відсутності практики бізнес планування, його дуже часто ототожнюють із штучними економічними розрахунками, або техніко-економічним обґрунтуванням. Насправді ж, складання бізнес-плану інвестиційного проекту вимагає роботи не одного спеціаліста, бо як буде розглянуто далі, кожен бізнес проект зачіпає велику купу питань пов'язаних із різними сферами знання. Це насамперед питання економічної ефективності, маркетингового аналізу, фінансового планування та, навіть, політичні аспекти.

ТБізнес-план інвестиційного проектуреба сказати, що навіть на Заході, де вже сформувалися чіткі історичні традиції планування будь-якої економічної діяльності, тим більше діяльності інвестиційної, не існує єдиного стандарту на розробку бізнес-плану. Це в першу чергу пов'язано із різницею в цілях бізнесу чи окремих проектів, та із безлічу варіантів середовища, в якому вони діятимуть.

Мал. 2 Схема процесу бізнес-планування

Структурно-логічна схема процесу бізнес планування зображена на Мал.2. Вона пояснює місце процесу бізнес-планування у житті будь-якого інвестиційного проекту.

Хоча в цілому бізнес-план вважається інструментом для отримання кредиту, він безумовно виконує функції набагато глибші:

 • виявлення цілей бізнесу

 • сприяння виробленню стратегії та оперативної тактики для досягнення цілей бізнесу

 • створення системи вимірювання результатів діяльності

 • надання інструментів для управління бізнесом

 • виявлення альтернативних напрямків розвитку.

Існують різні вимоги до бізнес-плану для вже існуючої компанії та для компанії, що починає створюватися, існування якої залежить від даного проекту.

У випадку вже існуючої компанії, бізнес-план повинен містити звіт про минулу роботу та базуватися саме на ній, у той час, як у випадку нової компанії, особлива увага повинна бути відведена самому проекту.

Існує велика кількість розробок щодо складання бізнес-плану, проте всі вони частково відтворюють одна одну та можуть відрізнятися послідовністю розділів.

Так чи інакше, бізнес-план повинен містити наступні розділи:

 • Стислий опис

 • Бізнес та його стратегія

 • Ринок та маркетингова стратегія

 • Виробництво та експлуатація

 • Управління та процес прийняття рішень

 • Фінанси

 • Фактори ризику

 • Додатки

  Розділ II. Рекомендований зміст основних розділів бізнес-плану

 • Частина перша бізнес-плану

  Короткий опис проекту

  Нажаль, цей розділ дуже часто недооцінюється розробниками проекту. Хоча насправді, він є одним з найважливіших, бо може викликати (або ні) зацікавленість з боку того, хто його читає, тобто потенційного інвестора або банкіра.

  Як вже зазначалося, залежно від того, чи базується інвестиційний проект на вже існуючій компанії, чи його планується організувати на базі новоствореного підприємства, акцент повинен бути зроблений відповідно на компанії та її стратегії або на самому проекті.

  Так чи інакше, наведемо перелік головних питань, які повинні бути окреслені у цьому розділі.

  Проект

  • Назва проекту;

  • Джерела фінансування;

  • Розміщення проекту;

  • Мета проекту;

  • Обґрунтування проекту.

  Бізнес

  • Коротка історія бізнесу, що описує період його створення та розвитку;

  • Короткий опис існуючої стадії розвитку бізнесу та середи, в якій він здійснюється;

  • Опис того, як було прийнято рішення про просування бізнес-плану та здійснення інвестиційного проекту

  Продукція

  • Стислий опис того, що робить продукцію унікальною та тих характерних особливостей, які ставлять її поза конкуренцією у ціновому, якісному або іншому відношенні.

  Ринок

  • Об'єм ринку, що існує, його прогнозоване зростання;

  • Опис ринку внутрішнього та/чи міжнародного;

  • Канали розподілу;

  • Прогнозоване зростання;

  • Визначення орієнтовної частини ринку.

  Керівництво та персонал

  • Наскільки укомплектований штат?

  • Який освітній рівень?

  • Який рівень безробіття в цій сфері бізнесу?

  • Короткий опис вже набутого досвіду (треба підкреслити сильні сторони!)

  Фінансування

  • Опис точних цілей необхідного фінансування;

  • Прогнозування доходів та чистого доходу після сплати податків на три роки;

  • Проектування початку надходження прибутку.

  Отже, саме цей розділ є має особливе значення. Як правило, дуже важливо перше враження від запропонованого проекту, якщо він, звичайно, є інструментом для отримання додаткового фінансування. Потенційний інвестор скоріше не буде ретельно роздивлятися та досліджувати всі розділи запропонованого бізнес-плану, цим будуть займатися відповідні підрозділи банків або інвестиційних компаній. Ви ж повинні справити враження саме в цьому розділі для прийняття рішення про розгляд проекту.

  Тут доцільно окреслити загальні переваги від проекту. А саме, треба окреслити сторони, які виграють від здійснення проекту. Особливо це торкається проектів, які сприяють впровадженню енергоефективних технологій та є очевидно суспільно корисними. Цими сторонами можуть бути: національні та місцеві уряди (включаючи податкові органи), жителі, інвестори, фінансисти, постачальники обладнання та споживчих товарів, робітники, працівники компанії та ін. Інтереси цих сторін різні, проте вони не є взаємовиключними:

  • Народ виступає за поліпшення навколишнього середовища, покращення умов життя та створення робочих місць;

  • Уряди шукають шляхи розширення бази оподаткування та зменшення капітальних та поточних витрат;

  • Інвестори, фінансисти та постачальники віддають перевагу проектам та угодам із нульовим рівнем ризику.

  В плані повинна бути зроблена спроба принести користь всім сторонам, створити безпрограшні ситуації.

  Насправді, все що буде написано в цьому розділі потім повинно бути детально розкрито у основних розділах бізнес-плану. Але перед тим, як до цього перейти, треба детально окреслити само підприємство, яке висуває цей проект.

  Компанія та її загальна стратегія

  Цей розділ робить наголос на самій


 •  
  Загрузка...