REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Розробка програми підприємницької діяльності

53


Курсова робота

на тему:

Розробка програми підприємницької діяльності

промислового підприємства

Зміст

Вступ

Розділ 1. Підприємство. Його суть, правові основи і коротка характеристика його діяльності. Конкурентне середовище. Реклама .................................... ст. 1

Розділ 2. Виробнича потужність і розробка виробничої програми у вартісних і кількісних показниках. Оцінка використання потужності......................... ст. 4

Розділ 3. Основні засоби виробництва. Розрахунок

показників стану, руху і використання.............................................................ст. 13

Розділ 4. Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції .......ст. 19

Розділ 5. Персонал підприємства. Продуктивність,

організація праці і заробітної плати...................................................................ст. 24

Розділ 6. Оборотні засоби виробництва. Розрахунок оборотних

коштів................................................................................................................... ст. 30

Розділ 7. Затрати на виробництво продукції. Складання

калькуляції вартості одиниці продукції. Рентабельність виробництва продукції...............................................................................................................ст. 35

Розділ 8. Критичний і прогнозований обсяг виробництва............................. ст. 41

Розділ 9. Оцінка фінансового стану підприємства..........................................ст. 44

Розділ 10. Відносини з бюджетом..................................................................... ст. 47

Розділ 11. Результати реалізації продукції і забезпеченість коштами, матеріально-сировинними ресурсами і проведення інноваційної діяльності..............................................................................................................ст.49

Висновок

Список використаної літератури

Вступ.

Глибоке вивчення економіки підприємства має велике значення для формування спеціаліста взагалі, а тим більше для формування спеціаліста економічних служб і сфери управління.

Без знань економіки не можна зрозуміти сутності соціально-економічного розвитку, їх мети і шляхів забезпечення зростання ефективності підприємницької діяльності.

Питання розвитку національної економіки України переходить від командно-адміністративної системи управління до ринкових економічних відносин, а історичний досвід суспільного розвитку стверджує, що в усіх випадках перемагає та соціально-економічна формація, яка забезпечує соціально вищий рівень життя суспільства порівняно з попереднім який вона міняє. Зрозуміло , спожити можна лише те, що виготовлено. Ось чому перевагу потрібно надавати організації, управлінню і розвитку виробництва, розвитку національної економіки України.

В даній роботі буде розглядатись робота підприємства " Основа". Це підприємство спеціалізується на виробництві лавок-столів. Для виробництва даного продукту ми використовуємо ДСП, метал, шурупи, лако-фарбувальні матеріали. Ціресурси підприємство отримує від інших підприємств-виробників. В перспективі підприємство планує збільшити осяг та асортимент продукції, що позволить збільшити прибуток. З підприємством "Основа" конкурує ряд інших великих та малих підприємств-виробників даної продукції. Отже, потрібно покращувати якість товару, що пропонує ринок. Підприємство рекламується в засобах масової інформації регіону.

Розділ 1

Підприємство. Його суть. Правові основи і коротка характеристика його діяльності Конкурентне середовище.

Реклама

Основною виробничо-господарською ланкою економіки України є підприємство. Згідно з Господарським кодексом України підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності.

Підприємства, якщо законом не встановлено іншого, діють на підставі статуту і можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності;

підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, а також має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положення про них, затвердженого підприємством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства України.

Основним змістом діяльності кожного промислового підприємства є виробничий процес.

Виробничий процес — це сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких вихідні матеріали й напівфабрикати перетворюються в готову продукцію.

Виробничі процеси на підприємстві здійснюються у відповідних підрозділах, склад яких характеризує виробничу структуру підприємства.

Виробнича структура підприємства характеризує кількісне співвідношення і розміри внутрішніх структурних


 
Загрузка...