REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю

Курсова робота

Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю

Завдання

Для курсового проектування по курсу_______________________________________________

________________________________________________________________________________

ст.______________________________ курсу__________________________________________

Тема завдання і вихідні дані _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

При виконанні курсового проекту на вказану тему необхідно оформити

1. Пояснювальна записка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Графічна частина проекту

Лист 1._________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

Дата видачі _____________________________________________________________________

Дата закінчення__________________________________________________________________

Викладач керівник курсовою проектування_______________________________________

Розглянуто на зсіданні циклової комісії. Протокол ____ від ___________________200__р.

Голова комісії: _________________________

Завідуючий відділенням:__________________

Зміст

1. Вступ Зет.

2. Розрахунок витрат на проведення автоматизації виробництва 4ст.

2.1. Розрахунок вартості засобів автоматизації 4ст.

2.2. Розрахунок вартості монтажних матеріалів 5ст.

2.3. Розрахунок вартості обладнання на яке буде нараховано 5ст.

амортизацію

2.4. Розрахунок амортизації і витрат на поточний ремонт 5ст.

2.5. Розрахунок вартості електроенергії 5ст.

2.6. Розрахунок заробітної плати 6ст.

2.7. Розрахунок відрахувань на соціальне страхування 6ст.

2.8. Розрахунок загальновиробничих витрат 6ст.

2.9. Розрахунок суми витрат на амортизацію 7ст.

3. Розрахунок економії від впровадження автоматизації 8ст.

4. Розрахунок економічної ефективності від

впровадження автоматизації 9ст.

5. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації 10 ст.

6. Сітковий графік 11ст.

Вступ

Збільшення об'ємів виробництва, інтенсифікація і вдосконалення технологічних процесів, підвищення вимог до якості продукції вимагає на сучасному рівні широкого впровадження засобів автоматизації технологічного виробництва.

Можливості сучасної автоматизації настільки виросли, що для найбільш ефективного їх використання потрібна організаційна перебудова виробництва з врахування економії сировинних і енергетичних ресурсів.

На екологічній карті ООН Україна окрашена в чорний колір - це колір країни з дуже складною екологічною ситуацією. З середини минулого століття в Україні все сильніше відчувається дифіцит води, продукції сільського господарства і постає питання якнайдосконалішого їх використання.

Саме продуктом , який має високу калорійність , прекрасно вгамовує спрагу, приносить людям задоволення і в основному екологічно чистим є морозиво. Процес його виготовлення не є надзвичайно складним, однак прагнення до його урізноманітнення ставить перед виробниками вдосконалення технологічного процесу виготовлення та контролю за дозуванням складників.

Будь - яке вдосконалення вимагає затрат, а згодом і їх віддачі, тобто окупності.

Темою курсової роботи є розрахунок економічної ефективності від впровадження у виробництво елементів автоматизації, зокрема, ескімогенератора, регулятора температури, щита управління. Це в свою чергу дозволить зекономити ручну працю, скоротивши кількість обслуновуючого персоналу з чотирьох чоловік до двох, дозволить досягнути економії по фонду заробітної плати, зменшити витрати електроенергії з 23584 кВт/год. до 18584 кВт/год. Вартість електроенергії взята з даного підприємства.

1 Термопара

2 Амперметр

3 Вольтметр

4 Блок.автом

2. Розрахунок витрат на проведення автоматизації

виробництва.

В даному розділі курсової роботи розраховуємо вартість всіх витрат, пов'язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також визначити економічний ефект.

2.1 Розрахунок вартості засобів автоматизації.

Таблиця 2.1.

п/п

Назва обладнання

Один, вимір.

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

1

Термопара

шт.

2

208

416

2

Амперметр

шт.

3

74,1

222,3

3

Вольтметр

шт.

1

94,9

94,9

4

Блок.автом.

шт.

1

2435

2435

Разом

3168,2

2.2 Розрахунок вартості монтажних матеріалів.

Таблиця 2.2.

п/п

Назва матеріалів

Один, вимір.

Кількість

Ціна, грн.

Вартість,


 
Загрузка...