REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

22


ТЕМА1.

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

План.

 • Ек. сутність санації

 • Випадки, коли приймається рішення про санацію

 • Етапи та порядок проведення фін. Санації

 • Розробка проекту фін. Санації

  Об'єкт – підприємство в фін. Кризі

  Санація виражає комплекс послідовних , взаємопов'язаних заходів вир-техн, орг., соц., фін-ек характеру,спрямованих на виведення підприємства з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентноспроможності в довгостроковому періоді.

  Санація носить тільки довго та середньостроковий характер.

  Санація ( 4 блоки): 1. Соціальні заходи;2. Орг. Заходи;3. Вир-техн заходи;4. Фін –ек заходи.Заходи даного характеру відображають фін. Відносини , що з'являються в процесі мобілізації та використання внутр та зовн джерел оздоровлення підприємства .

  Метою фін санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємства , зниження всих видів заборгованості, покращення структури капіталу ( де осн місце – оборотний), формування фін фондів , потрібних для проведення санаційних заходів вир-техн характеру.

  Випадки проведення санації підприємства :

 • За ініціпативою суб'єкта господарювання, який знаходиться в кризі якщо існує загроза неплатоспроможності та оголошення його банкрутом в недалекому майбутньому.

  Рішення про санацію приймається до звернення кредиторів в Арбітраж із заявою про оголошення банкрутом даного підприємства ( тоже через газету см. П. 3)

 • Після того, як боржник з власної ініціативи звернувся в Арбітраж із заявою про порушення справи про своє банкрутство ( якщо підприємство фінансово неспроможнє, або існує реальна загроза такої неспроможності).Право вибору умов санації , реорганізації – за боржником. Одночасно з подачею заяви боржник повинен представити в Арбітраж список дебіторів-кредиторів, баланс, і т.д. інфо про фін-майн стан підприємства + має запропонувати умови проведення своєї санації.Право вибору санатора-за під-ством.

 • По закінченні місячного терміну з моменту опублікування в офіційному друкованому органі ВР чи КМ( Голос У, Урядовий кур'єр) оглошення про банкруцтво даного підприємства - якщо надійшли пропозиції від фіз чи юр осіб , які бажають зодовольнить вимоги кредиторві до боржника та представили акцептовані Комітетом кредиторів та Арбітражем пропозиції щодо санації чи реорганізації підприємства.

  У випадку згоди кредиторів з умовами та механізмом задоволення їх претензій Арбітраж приймає рішення про припинення провадження справи про банкруцтво та про проведення санації підприємства .

 • За ініціативою фін-кред установи.У відповідності до закону " Про банки та ..." установа банку має право відносно клієнта , оголошеного неплатоспроможнім( неповернули кредит) використати комплекс заходів щодо його санації, в т.ч. : 1) передати оперативне управління даним підством адміністрації, сформованій за участю банку;2) Реорганізувати боржника;3) Змінити порядок платежів;4) Направити на погашення заборгованості виручку і т.д.

 • За ініціативою заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства.У випадку невиконання зобов'язань, забезпечених іпотекою цілісного майнового комплексу підприємства , заставодержатель має право здійснити передбачені договором заходи щодо оздоровлення фін. Стану боржника, включаючи призначення своїх представників в керівництво підприємства , обмеження в праві розпоряджатися виробленою прод. Та іншим майном підприємства . Якщо санаційні заходи не призвели до поновлення плато-ті , то заставодержатель має право звернутися в Арбітраж з вимогою про стягнення майна , яке is в іпотеці( а оскільки цілісний майновий комплекс – це фактично усе підприємство, то заставодержатель тут становиться фактичним володарем підприємства - боржника )

 • За ініціативою Агенства по запобіганню банкруцтв підприємств та організацій( далі – Агенства).Після внесення боржника в Реєстр неплатоспроможних підприємств , Агенство уповноважене здійснювати управління йогомайном та розробляти пропозиції щодо фін санації підприємства .

 • За ініціативою НБУ, якщо мова йде про фін санацію КБ. Режим санації є превентивою мірою впливу НБУ на КБ перед тим, як до нього будуть застосовані відповідні фін санкції.

  ( Нижче приведена теоретична модель проведення санації, розроблена німецькими вченими)

  Схема , приведена нижче "розписана словами " далі.

  1. Ідентифікація кризи

  2. Санаційний аудит

  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  3. РІШЕННЯ

  ЛІКВІДАЦІЯ

  САНАЦІЯ


  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведенняФінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведенняФінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведенняФінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  добровільна

  примусова

  Цілі санації

  Контроллінг

  ( контроль)

  Санаційна стратегія


  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  Проект санації

  Програма санації

  Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведенняФінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

  Етапи :

  Процес проведення санації підприємства починається з виявлення ідентифікації фін кризи + аналізу її причин.

  На основі даних бух обліку та інших даних( по фін аналізу) визначаються зовн та внутр фактори кризи + якість фін стану підприємства

  В рамках внутр аналізу виконується поглиблене дослідження фін стану на осн ряду показників( коеф-ів)

  Осн з таких коеф-ів є : показники плато-ті та ліквідності , фін леверіджу і т.д.

  Отримавши потрібні дані про фін стан підприємства та причини фін кризи робиться висновок про санаційну спроможність підприємства ; тобто доцільність або недоцільність санації.

  Якщо внутр( кадри, вир потенціал і т.д.) та зовн ( втрачені ринки збуту, постачальники і т.д.) фактори є негативними та невиправними - рішення про консервацію таліквідацію підприємства .

  Ліквідація може проводитися на добровільній основі( розформування , злиття , продаж всього/частини підприємства ) або примусово.

  Добровільна ліквідація підприємства – це процедураліквідації неспроможного підприємства , яка проводиться поза судовими органами на підставі рішення власників або угоди між власниками та кредиторами і під контролем кредиторів.

  Примусова ліквідація – це процедура ліквідації неспроможного підприємства , сяка проводиться за рішенням Арбітражу( Як правило в процесі провадження справи про банкуцтво)

  У випадку якщо підприємство має реальну можливість відновити платоспроможінсть , ліквідність , прибутковість і т.д. – рішення про санацію.

  Тоді: Розробка санаційної стратегії, як узагнальнена модель дій


 •  
  Загрузка...