REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Види та джерела формування фінансових засобів на підприємстві

Контрольна робота

"Види та джерела формування фінансових засобів на підприємстві"

Зміст Вступ..........................................................................................................3
 • Види фінансових засобів на підприємстві.........................................5

 • Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.................6

  Задача.........................................................................................................12

  Висновок....................................................................................................14

  Список літератури.....................................................................................15  Вступ

  Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин. На сучасному етапі фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва. За матеріальним змістом фінанси – це цільові фонди грошових ресурсів, що у сукупності представляють собою фінансові ресурси підприємств.

  Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки – фінансів підприємства. Фінансові умови господарювання перетерпіли суттєвих змін, котрі знайшли своє відображення в зміні форм власності, проведенні широкомасштабної приватизації, зміні умов державного регулювання, введення системи стягнення податків з підприємств. В результаті проведених в країні реформ з'явились: недержавний сектор економіки, сучасна банківська система, ринки товарів і послуг, капіталу. Але головним надбанням, на мою думку, є те, що з'явилися умови для початкового формування, так званого, середнього класу підприємців. Тобто почали народжуватися вже зовсім або частково реорганізовані підприємства, які мають на меті виробництво конкурентноспроможної продукції, а головне – це отримання високих прибутків від своєї діяльності. А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, розширеного виробництва, росту доходів підприємства і його власників. Нарешті, підприємництво чітко орієнтоване на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої конкуренції досягається і задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї частки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, котра дозволить не лише закріпити фінансовий стан підприємств, але й забезпечити фінансову стабілізацію в країні.

 • Види фінансових засобів на підприємстві

  Власні фінансові засоби.

  Сама назва "власні фінансові засоби" говорить сама за себе. До цієї групи належать усі власні фінансові засоби підприємства, тобто всі грошові кошти на рахунках та у касі, які належать підприємству.

  Залучені фінансові засоби.

  До залучених фінансових засобів підприємства відносять грошові кошти на рахунках та в касі підприємства, що в подальшому призначені для сплати податків до бюджету, соціальних фондів, заробітної плати, та іншої поточної заборгованості.

  Займані фінансові засоби.

  До займаних фінансових засобів підприємства належать гроші на рахунках банків та в касі підприємства, що були надані в кредит банкам та іншими підприємствами і належать до повернення в певний термін.

  Звісно, підприємство, яке має сильну та суттєву базу фінансових засобів на перший погляд повинно мати стабільний та високий дохід, але якщо співвідношення трьох груп фінансових засобів вибране не вірно в залежності від джерел формування кожної групи, результат буде далеко не такий, як було заплановано. Тож необхідно докладно розібратися, звідки ж підприємство черпає свої фінансові ресурси та чи є ці джерела надійними і виправданими.

 • Джерела формування фінансових ресурсів підприємств

  Фінансові ресурси підприємства – це грошові прибутки та надходження, які перебувають у розпорядженні підприємства. Вони призначені для виконання фінансових зобов'язань перед усіма суб'єктами господарювання (бюджетом, банками, страховими та іншими організаціями), з якими підприємство має взаємовідносини. Фінансові ресурси необхідні для виготовлення продукції, розширення, відновлення виробництва, економічного стимулювання робітників, тобто для здійснення необхідного руху коштів у виробничій діяльності підприємства. Джерелами формування фінансових ресурсів є власні кошти підприємства і залучені з різних джерел.

  Спочатку формування фінансових ресурсів відбувається в момент заснування підприємства, коли утворюється статутний фонд (капітал). Він показує розмір основних і оборотних коштів, інвестованих у процес виробництва. Надалі фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок власних джерел: прибутку та амортизаційних відрахувань. Поряд з ними джерелами фінансових ресурсів виступають: виторг від реалізації вибулого майна; різноманітні цільові надходження; виторг від вибуття оборотних коштів.

  Фінанси підприємств – це система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання грошових фондів і доходів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.

  Капітал – це частина фінансових ресурсів, вкладених у виробництво, які приносять прибуток із завершенням виробничого циклу. З метою одержання прибутку підприємство займається підприємницькою діяльністю і в результаті одержує прибуток від реалізації виробленої продукції, виконання робіт, надання послуг, надання майна в тимчасове користування (оренда).

  Значні фінансові ресурси можуть бути мобілізовані за знову утворюваними або реконструйованими підприємствами на фондовому ринку шляхом продажу цінних паперів певного підприємства. Позикові кошти – це кредит, позика. Крім того, підприємства можуть одержувати фінансові ресурси в


 •  
  Загрузка...