REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Ефективне управління виробництвом

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

і н с т и т у т д и с т а н ц і й н о г о н а в ч а н н я

Допущено до захисту

рішенням кафедри

менеджменту й маркетингу

від 27 березня 2001 р.

______________Соломенчук О.О.

(професор)

Заболотний Олександр Едуардович

Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А

на тему: Ефективне управління виробництвом

шифр групи: Ф 4 - 10 - 98 БУБ

напрям підготовки: менеджмент

УВАГА!!! MS Office 2003, не розпізнає більшість формул. Використовуйте MS Office 2000 або XP.

Робота на здобуття кваліфікаційного рівня

б а к а л а в р

Виконав___________________Заболотний О.Е.

Науковий керівник________________Пляскін І.І.

(професор)

Запоріжжя 2001

З М І С Т

Вступ......................................................................................................4

Розділ 1. Методика дослідження

1.1 Короткий огляд літератури ............................................................11

1.2 Методи й організація дослідження проекту

1.2.1 Сутність, зміст і види ефективності

виробництва...........................................................................14

1.2.2 Ефективність виробництва: система показників.......................20

1.2.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва

1.2.3.1 Класифікація істотних характеристик............................22

1.2.3.2 Спрямованість діяльності і використання факторів

підвищення ефективності виробництва.........................23

Розділ 2. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний"

2.1 Характеристика об'єкта дослідження

2.1.1 Особливості технологічного процесу виробництва.

Техніко-економічна характеристика підприємства....................33

2.1.2 Основні техніко-економічні показники......................................38

2.2 Аналіз ефективності виробництва

2.2.1 Узагальнюючі показники економічної ефективності

виробництва...........................................................................38

2.2.2 Показники ефективності використання праці...........................46

2.2.3 Показники ефективності використання основних

фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень....................52

2.2.4 Показники ефективності використання матеріальних

ресурсів..................................................................................56

2.2.5 Додаткові показники системи показників

ефективності виробництва......................................................58

2.3 Аналіз використання виробничих потужностей...............................61

2.4 Визначення рівня механізації виробництва.....................................65

2.5 Висновки аналітичної частини........................................................71

Розділ 3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності виробництва ВАТ "Ударний"

3.1 Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва

3.1.1 Заходи підвищення рівня механізації

виробництва...........................................................................77

3.1.2 Заходи НОТ (наукова організація труда)..................................80

3.1.3 Заходи поліпшення використання основних

виробничих фондів і виробничих потужностей..........................82

3.2. Ефект від проведення заходів на виробництві...............................87

Висновки.............................................................................................96

Список використаної літератури.................................................105

Додаток 1. Система показників ефективності суспільного

виробництва об'єднань (підприємств)...................................108

Додаток 2. Вихідні дані для аналізу виробничої діяльності

ВАТ "Ударний".....................................................................109

Додаток 3. Факторний аналіз рентабельності виробництва

винзаводу............................................................................110

Додаток 4. Система показників ефективності виробництва

ВАТ "Ударний".....................................................................111

Вступ

Україна є країною з величезним потенціалом – вона має освічене населення, багаті природні ресурси, а також удале географічне положення, що дозволяє їй бути міжнародною торгівельною державою. При цьому країна володіє банком унікальних технологій і наукових розробок, реалізація яких відкриває нові можливості, як для вітчизняного, так і для світового прогресу. Як приклад можна привести: запуск супутника Землі – "Січ", що відкрив Україні шлях до клубу космічних держав; літак "Мрія" і інша продукція заводу ім. Антонова; електронні мікроскопи; різні типи й класи кораблів; наймогутніші у світі преси, турбіни і дизельні двигуни — усе це є на виробничому конвеєрі України.

Разом із тим генна інженерія й біотехнології, штучні алмази, дослідження в галузі матеріалознавства, у тому числі і космічного, фундаментальні дослідження в математиці, теоретичній фізиці, біології й хімії – усе це ставить Україну в один ряд із передовими високорозвиненими країнами світу.

Однак при такому величезному науковому, виробничому і кадровому потенціалі в економіці України протягом останніх років спостерігаються кризові явища, у результаті чого обсяги виробництва основних видів продукції катастрофічно знизилися.

Відповідно до офіційної статистики, показник промислового виробництва протягом 1991-1998 років становив негативну величину. Річна зміна обсягів промисловості в Україні склала: у 1995 році –12,0%; у 1996 –5,1%; у 1997 –1,8%, а в 1998 році –1,5%.

Однак, починаючи з 1999 року, відбулася зміна тенденції. За даними Держкомстату України в 1999 році показник випуску загального обсягу продукції збільшився на 2,8%, а середньодобового виробництва – на 3,6%.

Таким чином, уперше протягом останніх років, починаючи з 1999 р., за підсумками року спостерігається приріст виробництва.

Але цей факт не дає приводу для оптимізму. Підвищення зростання виробництва й збільшення валового продукту в Україні, відбувається не за рахунок підвищення ефективності економіки, і не є результатом діяльності уряду й інших державних органів. Дане явище пояснюється наступним. Справа в тому, що розвиток світової економіки відбувається хвилеподібно, чи циклічно. В різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків розвиток економіки може мати негативний знак, що означає падіння виробництва. Так, після південно-східної кризи, циклічний розвиток світової економіки супроводжується високим рівнем економічної активності, природно, що це явище знаходить своє відображення і на економіці України.

Цікавими, у рамках даної теми, є результати дослідження


 
Загрузка...