REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів


Поняття галузі

Проблема аналізу зовнішнього оточення підприємства і конкурентного середовища, у якій воно функціонує, уперше почало розглядатися в 30-х роках . У 70-х роках Портером була запропонована модель галузі, представлена як взаємодія п'яти основних рушійних сил: споживачів, постачальників, потенційних нових конкурентів, потенційних нових товарів і внутрішнє суперництво в галузі.

Основні цілі аналізу галузі полягають у наступному:

оцінити розмір, ступінь зрілості галузі, інтенсивність конкуренції й основні конкуруючі сили в ній.

оцінити привабливість галузі

знайти позицію підприємства в галузі, де воно щонайкраще змогло б взаємодіяти з усіма конкуруючими силами.

Основні питання пов'язані зі створенням профілю галузі та її загальної характеристики приведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Споживачі

Які розміри ринку і його сегментів, темпи росту і потенціал, тенденції зміни?

Чи існує циклічність чи сезонність попиту?

Яка чутливість ринку до цін?

Який середній рівень рентабельності в галузі?

Яка диференціація продукту?

Чи існує залежність від декількох великих споживачів?

Яка імовірність вертикальної інтеграції?

Постачальники

Наскільки стійкими є розмір, структура постачальників?

Який рівень конкуренції серед постачальників?

Чи мають намір постачальники нарощувати інтеграцію на вашому рівні бізнесу?

Наскільки взаємозалежні будуть постачальники в майбутньому?

Чи будуть надійні джерела сировини й енергії?

Чи є причини очікувати значних змін у витратах чи приступності сировини?

Конкуренція

Яка інтенсивність конкуренції?

Чи існують рівні конкуренти і баланс у галузі?

Чи можуть основні конкуренти порушити баланс у галузі?

Чи передбачуване поводження конкурентів?

Які бар'єри входження в галузь і відходу з її?

Наскільки унікальні цілі і стратегії основних конкурентів?

Як може вплинути розвиток технологій на інтенсивність конкуренції?

Яка конкурентноздатність замінників?

Чи можна відвоювати ринок замінників за допомогою цінової конкуренції?

Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2. Якщо в кожнім рядку відзначити відповідну зірочку, а потім з'єднати їхньою однією лінією, то буде наочно представлений профіль галузі і добре видні ті напрямки, по яких вона приваблива.

Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2 . Якщо в кожнім рядку відзначити відповідну зірочку, а потім з'єднати їхньою однією лінією, то буде наочно представлений профіль галузі і добре видні ті напрямки, по яких вона приваблива.

Таблиця 2.

Профіль поліграфічної галузі України

Показник

Стан

Оцінка привабливості

Дуже неприваб-ливо

Неприваб-ливо

Нейтраль-но

Приваб-ливо

Дуже приваб-ливо

СПОЖИВАЧІ І РИНОК

Розмір ринку

великий

*

Темп росту ринку та потенціал

великий

*

Циклічність попиту

незначна

*

Сезонність попиту

незначна

*

Чутливість цін

велика

*

Прибутковість продукції

середня

*

Диференціація продукту

велика

*

ФАКТОРИ КОНКУРЕНЦІЇ

Існування рівних конкурентів

багато

*

Інтенсивність конкуренції

висока

*

Ступінь спеціалізації конкурентів

висока

*

Труднощі входу в галузь

високі

*

Труднощі виходу з галузі

середні

*продовження табл..2

Мінливість долі на ринку

середня

*

Рівень інтеграції

високий

*

Наявність товарів-замінників

багато

*

Завантаженість потужностей

середня

*

БАР'ЄРИ ВХОДЖЕННЯ В ГАЛУЗЬ

Ефект масштабу

середній

*

Необхідні капіталовкладення

великі

*

Прихильність споживачів до постачальників

низька

*

Наявність каналів розповсюдження

багато

*

Доступ до каналів розповсюдження

легкий

*

Доступ до сировини

легкий

*

Захист з боку держави

слабий

*

Соціокультурний спротив

слабий

*

БАР'ЄРИ ВИХОДУ З


 
Загрузка...