REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Основи організації фінансів підприємствОснови організації фінансів підприємств

План.

1. Суть та форми прояви фінансів підприємств.

2. Функції фінансів підприємств.

3. Принципи організації фінансів підприємств.

4. Форми власності підприємств та їх вплив на організацію фінансів.

5. Галузеві особливості та їх вплив на організацію фінансів підприємств.

6. Фінансові ресурси підприємства.

7. Оцінка фінансового становища підприємства.

1.

Фінанси, кредит, гроші виступають основними регулювальниками як економіки, так і суспільних відносин взагалі. Ці регулювальники і забезпечують постійний розвиток суспільства. Безпосередні умови для виникнення фінансових відносин створюють грошові відносини. Але поява грошей не означала появу фінансів - фінанси є певна частина грошових відносин. Наявність фінансів передбачає обов'язкове існування грошей. Виконуючи функцію засобу звертання гроші за певний період стають капіталом, тобто тією самовозрастною вартістю, що забезпечує отримання додаткового приросту в ході реалізації продукту - додаткової вартості.

Грошові відносини перетворилися в фінанси коли рух грошей придбав відому самостійність. Внаслідок виробництва товарів і їх реалізації формуються грошові прибутки, формуються фінансові ресурси підприємства у вигляді різноманітних фондів. З'являється самостійна сфера діяльності кожного підприємства, що виходить за рамки його виробничих функцій, але представляюча собою частину виробничих відносин, суть якої полягає в певній системі організації грошових потоків. Ця частина і є фінанси.

Фінанси підприємства являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів в процесі кругообігу ресурсів підприємства, формування його грошових прибутків та накопичень.

Фінанси підприємств забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, взаємовідношення з державними органами, податковою системою, бюджетами, банками і іншими кредитними установами, страховими компаніями і так далі. У кожній державі будь-яка державна система включає фінансову систему. Вона складається з двох підсистем:

- загальнодержавні фінанси;

- фінанси господарюючих суб'єктів.

Форми вияву фінансів підприємств:

Відносини з іншими господарюючими суб'єктами в процесі формування і розподілу виручки (нематеріальні відносини):

- штрафи, пені, неустойки;

- відносини оренди;

- випуск і реалізація цінних паперів;

- спільна діяльність;

- комерційне кредитування;

- відносини з працівниками по виплаті заробітної плати. У цей час доцільно виділяти самостійну групу фінансових відносин, які складаються у підприємства зі своїми працівниками з приводу розподілу прибутку: виплати дивідендів, виплати за паї в статутному капіталі.

Фінансові відносини з власними структурними підрозділами. Сюди ж відносяться відношуння всередині виробничих об'єднань і відносини підприємства зі своїми дочірніми структурами.

Відносини з податковою службою.

Значна частина відносин - відносини з банківською системою. Це не просто система розрахунків і кредитування, адже з'явилися нові форми відносин: факторинг, траст, застави і так далі.

Відносини з різними страховими компаніями по всіх видах страхування.

Відносини з органами державного управління (митниця, Міністерство зовнішніх відносин, різні бюджети, позабюджетні фонди і так далі).

Фінанси - зустрічні потоки грошових коштів, послуг, різні форми вияву інтересів підприємства з одного боку і рушення платіжних коштів з іншою.

Платіжні кошти:

гроші (готівка) на банківських рахунках

грошові кошти у касі

у вигляді чеків (чекових книжок, кошти фактично знаходяться на субрахунках)

у вигляді електронних грошей

борги з боку покупців (дебіторська заборгованість)

кредити, що отримуються підприємством

нормальна кредиторська заборгованість (кошти, тимчасово залучені до обороту за умовами розрахунків, що склалися )

нормальна заборгованність по ЗП (від 16 до 20 числа)

векселі

Фінансові процеси, що відбуваються на підприємстві,- це всі надходження грошових коштів і всі здійснювані виплати.

Надходження - це результат господарської діяльності підприємства, тобто результат продажу товарів, надання послуг, слідство різних банківських операцій, отримання дивідендів.

Виплати, переліки - також результат господарської діяльності, пов'язаної із закупівлею початкових видів сировини і матеріалів, оплатою сторонніх послуг і труда власних працівників.

Якщо необхідно встановити величину платіжних коштів, якими має в своєму розпорядженні підприємство на певну дату, то вона складається між приходом і витратою платіжних коштів:

ПС = НПС + ППС - ВПС

начальні поступивші виплачені

Фінансова стійкість підприємства визначається наявністю платіжних коштів. Його фінансове положення залежить від того наскільки триваліше проміжки часу ПС > 0.

Не завжди і не у всіх підприємств ПС > 0, тобто надходження коштів виявляються меншими, ніж виплати, які проводить дане підприємство, отже виникає черговість платежів, штрафи і т.п.

Даний розрив необхідно закрити, для чого потрібно вирішити питання:

Який розмір необхідних для цього ресурсів?

За рахунок яких джерел їх можна отримати?

Їх рішення покладене на фінансових менеджерів, що забезпечують управління фінансами підприємства.

Питання 2. Функції фінансів підприємств

розподільча контрольна

У умовах товарного виробництва розподіл - зв'язуюча ланка між виробництвом та споживанням. Також за допомогою фінансів відбувається розподіл суспільного продукту.

На поверхні ми бачимо:

надходження виручки від реалізації і використання її на відшкодування витрачених засобів виробництва і утворення валового прибутку.

подальший розподіл отриманого прибутку в ході формування бюджетних коштів, позабюджетних фондів, формування фонду оплати труда, різних фондів і резервів, тобто того, що забезпечує життєдіяльність і розвиток підприємства.

Інакше, розподільча функція фінансів підприємств - це направлена діяльність по розподілу і перерозподілу грошових прибутків підприємства.

Контрольна функція (функція відображення) - поняття, що відображає фінансово-господарські процеси, що протікають на підприємстві.

У фінансах підприємств відбиваються всі процеси, що відбуваються на підприємстві. За допомогою даної функції встановлюються, виявляються та реалізовуються найважливіші економічні пропорції, забезпечується контроль на всіх стадіях здійснення задач, забезпечується контроль за величиною фінансового результату (в т.ч. по стадіях його досягнення). У свою чергу функція контролю дозволяє не тільки виявляти неефективні дії, але і знаходити резерви, попереджати можливі


 
Загрузка...