REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка підприємства → Оперативне керування виробництваОперативне керування виробництва

Оперативне керування виробництва, включаючи календарне планування, оперативний контроль і регулювання виробництвом, потрібно для ритмічної роботи виробництва і рівномірного випуску виготовленої продукції. Оперативно-виробничий план уточняє показники і розрахунки, закладені в техпромфінплані з урахуванням додаткових завдань.

Для встановлення реальності оперативних завдань цехом і коректовані виробничій програмі по видам виробів і їх об'ємам випуска, необхідно перш завсе виявити "вузкі місця" виробництва, одночасно прийняти міри до їх знищення, оприділити свобідні виробничі потужності на кожному робочому місці і встановити можливості їх використання для додатково випуску продукції.

Внутріцехове планування заключається в плануванні виробництва внутрі цеха по кожному робочому місці з доведенням плана до кожному виконавця, в оперативному регулюванні і контролюванні ходу виповнення плану і врахування випуску деталей, виробів.

Для ритмічної виробництва необхідно безперебійно і узгодження робота всіх цехів і служб виробництва, в тому числі необхідне міжцехове і внутріцехове планування.

Міжцехове планування проводиться таким чином організації необхідних попереджень в роботі суміжних цехів по технологічному процесі і створення нормативних заделов між цехами.

Міжцехові задели діляться:

оборотні

страхові

Оборотні задели необхідні, коли цехи випускають комплекти деталей одного виду виробу партіями з різною періодичністю і різними сроками запуска-випуску. Величина нормативних заделов залежить від характера організації виробництва, розміром партії запуску виробів у виробництво і періодичне їх повторення, а також від часу виробничих циклів.

Викоридження виробництва по даній деталі для любого цеху дорівнює сумі виробничих циклів виготовлення їх або складання з цією деталею з урахуванням коефіцієнтів страхового задела всіх інших цехів по маршруту технологічного процесу. Попередження для цеху розраховується по формулі:де Oni - попередження і того цеху.

і - порядковий номер цеху по маршруту технологічного процесу

m - порядковий номер кінцевого цеху по маршруту

Ц - виробничий цикл виготовлення або складання

Кз - коефіцієнт страхового задела.

Довжина виробничого циклу обробки деталейде tнал - довго тривалість пере наладки верстатів.

Tшт П - продовження обробки партії деталей

tпрол - тривалість між операційного промежування деталей.

Експериментальна пробірка і опит втілення нової системи неперервного виробництва планування, називають умовно комплектною системою, підтвердили високу ефективність її для достіженія ритмічності і покращення роботи виробництва. Суть умовно-номенклентної системи оперативного планування виробництва складається з слідую чого. Номенклатура виробів виробничого завдання приводиться до умовного виробу або до умовного колекту, складається для всіх цехів, участков і інших виробничих підрозділів єдиний сквозний план-графік, для чого умовно знімається з оперативного учйоту величина мінімального неорного заделу, розробляється графік пропорціональності роботи цехів (участків).

Метод умовного виробу приміняють, коли в програмі виробництва використовується один типорозмір виробу, виготовляємий в теченії всього планувального періоду, в склад якого умовно входять всі вироби програми пропорційно їх вазі (в штуках) по відношенню до одного виробу, прийнятого за умовний .

По методу умовного виробу можна скласти програму виробництва представляє собою послідовний ряд ростущих номерів умовних виробів рід відповідними датами робочих днів.

Після чого розробляється єдиний сквозний план-графік на умовний виріб незалежно від довжини виробничого цикла.

Метод умовного комплекта, випередженно сутко-комплекта, приміняється, коли не можна привести вироби програми до одного умовного виробу. За сутко-комплект приймається сукупність деталей всіх назв для всіх виробів, підлягаючих виготовленню в плануючому періоді часу з розрахунку середньосуточної необхідності в них.

План виробництва в сутко-комплектах на планує мий період часу представляє собою послідовний ряд порядкових номерів умовних комплектів в залежності від числа робочих днів. Єдиним сквозним планом-графіком установлють завдання на виготовлення на кожну дату місяці камері комплекту для кожного виробничого підрозділу незалежно від тривалості часу виробничого циклу.

При внесенні змін у виробничу програму відповідно міняються умовні вироби, умовний комплект, умовна кількість і перераховується камер сутко-комплекта.


 
Загрузка...