REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Економіка (різне) → Загальна рівновага конкурентних ринків

Тема . Загальна рівновага конкурентних ринків.

Лекція 1.

План.

 • Загальна рівновага ринків.

 • Розподіл та обмін за діаграмою Еджворта.

 • Ефективність та справедливість.

 • Розподіл добробуту.

 • Загальна рівновага ринків.

  Раніше ми розглядали окремі ринки ізольовано один від одного, з'ясування ринкової поведінки грунтувалося на аналізі часткової рівноваги (рівновага споживача, фірми, на ринку). При аналізі загальної рівноваги ціни і кількості визначаються на всіх ринках одночасно з урахуванням фактору зворотних зв'язків. Ефектом зворотного зв'язку називається зміна цін і кількості товарів на певному ринку як реакція на аналогічні зміни, що виникають на споріднених ринках.

  Припустимо, наприклад, що уряд України вводить мито на імпорт нафти. Це негайно зсунуло б криву пропозиції нафти ліворуч (оскільки імпортована нафта стане дорожчою) і підняло б ціну на нафту. Але цим наслідки введення мита не вичерпуються. Вища ціна на нафту підвищила б попит, а слідом і ціну на природний газ. Це, в свою чергу, спричинило бзбільшення попиту на нафту (зсув праворуч) і ще більше підвищило б ціну на неї. Ринки нафти і природнього газу продовжували б взаємодіяти доти, доки не настала б рівновага, за якої попит і пропозиція на обох ринках врівноважилися б.

  Проаналізуємо конкурентні ринки прокату відеокасет і продажу квитків у кінотеатрі. Вони тісно пов'язані, оскільки значне поширення відеомагнітофонів дало споживачам можливість вибору між переглядом фільмів дома і в кінотеатрі. Зміни в цінах або в політиці держави, що діють на один із цих ринків торкнуться й іншого, що, в свою чергу, спричинить ефект зворотного зв'язку на першому ринку.

  Загальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринків P S*k P

  6Загальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринків.82 В Sb

  6Загальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринків.75 D*k 3.58 B

  Загальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринків D'k 3.5 D"b

  6Загальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринків.35 3.0 A D'b

  Загальна рівновага конкурентних ринків А Sk Db

  Загальна рівновага конкурентних ринківЗагальна рівновага конкурентних ринків6.0 Dk

  Загальна рівновага конкурентних ринків

  Загальна рівновага конкурентних ринків Q'k Q"k Q*k Qk Q Qb Q'b Q*b Q

  Графік 1. а) кількість кіноквитків б) кількість відеокасет

  Награфіку (а) початкова ціна кіноквитків становить 6$, а рівновазі ринку відповідає точка перетину Dk i Sk (точка А).

  На графіку (б) відеоринок перебуває у стані рівноваги за ціну 3$.

  Держава вводить податок 1$ за кожен куплений квиток. Спочатку це спричинить зростання ціни на квиток до 6.35$ і зниження кількості проданих квитків від Qk до Qk'.

  Податок на кіноквитки впливає на відеоринок, оскільки кіно – і відеофільми взаємозамінні. Підвищення ціни на квитки в кінотеатрах зсуває попит на відеокасети від Db до Db'на графіку (б).це, в свою чергу, спричинює збільшення ціни на прокат відеокасет з 3.00 до 3.50

  $.

  Що ж відбувається з кіноринком? Поит на кіноквитки зсунеться вгору – від Dk до Dk' на графіку (а). Нова ціна рівноваги на кіноквитки (на перетині Dk' i Sk*) тепер становить 6.75$ замість 6.35$, а продаж кіноквитків збільшиться з Qk' до Qk''.

  Зміна ринкової ціни на кіноквитки посилює ефект зворотного зв'язку на ціну прокату відеокасет, котра в свою чергу, виливатиме на ціну кіноквитків. Ми будемо змушені визначити ціни рівноваги і кількість на обох ринках одночасно. Ціну рівноваги кіноквитка 6.82$ (графік а) задано перетином кривих попиту і пропизиції на кіноринку (Dk* i Sk*), а ціна рівноваги відеопрокату 3.58$ (графік б) відповідає перетину кривих попиту і пропозиції на відеоринку (Db* i Sb). Це точні значення цін загальної рівноваги і не має підстав очікувати подальших переміщень кривих попиту і пропозиції на обох ринках.

  Аналіз часткової рівноваги не дав би змоги повністю оцінити вплив податку і привів би нас до висновку, що це підвищує ціни на кіноквитки з 6 до 6.35$.

  А аналіз загальної рівноваги показує значно більший вплив податку на ціни кіноринку – ціна зростає до 6.82 $.

  У випадку з взаємодоповнюючими товарами (бензин та автомобілі) – податок на бензин призведе до збільшення ціни на цей продукт, але це ж зменшить попит на автомобілі, що в свою чергу, зменшить попит на бензин, що означатиме часткове зниження цін на нього.

 • Розподіл та обмін за діаграмою Еджворта.

  Проаналізуємо поведінку двох споживачів, котрі можуть торгувати між собою двома товарами. Товари початково розподіляються між споживачами таким чином, що торгуючи, вони поліпшують своє становище. Це означає, що початковий розподіл товарів економічно неефективний. За ефективного розподілу жоден з них не може поліпшити свого становища, не погіршуючи становища іншого. З'ясуємо, чому взаємовигідна торгівля призводить до ефективного розподілу благ. Щоб з'ясувати, чому обмін товарами поліпшує становище, розглянемо обмін між двома особами. Аналіз грунтується на двох припущеннях:

 • Кожна особа має повну інформацію про вподобання іншої.

 • Обмін товарами не вимагає витрат, тобто витрати на торгові операції нульові.

  Припустімо, що Джеймс і Карен мають разом 10 одиниць їжі і 6 одиниць одягу (див. Табл. 1).

  Щоб з'ясувати чи вигідною буде торгівля, нам необхідно знати їх уподобання щодо їжі та одягу. Для Карен гранична норма заміни (ГНЗ) одягу їжею становить 3. (Щоб отримати 3 одиниці їжі вона готова віддати 1 одиницю одягу). А для Джеймса ГНЗ одягу їжею становить тільки (він віддасть тільки одиниці одягу, щоб отримати 1 одиницю їжі). Є можливість взаємовигідної торгівлі, оскільки цінність одягу для Джеймса вища ніж для Карен, тоді як Карен оцінює їжу вище, ніж Джеймс.

  Особа

  Початковий розподіл

  Торгівля

  Кінцевий


   
  Загрузка...