REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Золотарство

Набутки майстрів у даній галузі — маловідома, але дуже цікава сторінка в історії вітчизняного мистецтва. Воно розвивалось в часи бурхливих змін в соціально-економічному житті України, які були пов'язані з перемогою в національно-визвольній війні і створенням першого після часів Київської Русі державного утворення — Гетьманщини, що не могло не відбитися на розвитку науки і культури та сприяло розквіту різних галузей мистецтва. Цей розквіт торкнувся і золотарства, однієї з найбільш стародавніх ремісничих професій, що підтверджується наявністю багатьох золотарських пам'яток цього періоду в колекціях музеїв нашої держави. Недостатня вивченість питання, кількість публікацій заважає їх точній атрибуції та включенню в науковий обіг.

Форма предмета, його декор, технічні прийоми — це ті риси, які характеризують поняття стилю в декоративно-прикладному мистецтві. Вони змінюються із зміною естетичних уподобань того чи іншого часу, і хоча існує єдина лінія розвитку мистецтва, властива всім країнам європейського ареалу, різні народи по-різному спричинилися до розвитку цієї лінії. В країнах Західної Європи були вироблені і змінювали один одного спільні мистецькі стилі — за готикою йшов ренесанс, за ренесансом — бароко і так далі. Україна, культура якої мала глибокі корені ще в дохристиянській добі і сформувалась на візантійській мистецькій основі, була також досить сильно пов'язана з мистецтвом Сходу. За своїм політико-географічним положенням після татаро-монгольської навали вона поступово все більше підпадала під вплив західноєвропейського культурного процесу, і це досить-таки помітно на золотарських пам'ятках XVII століття.

Існує ціла їх низка, де присутні елементи готики — як у формах, так і в орнаментах. Це — пірамідальні ажурні шпилі на гробницях та кадильницях, гранчасті бусини з готичними візерунками на хрестах, ступінчасті ребристі піддони, накладні мережані бордюри з зубчаткою (хрестоцвіт) на потирах, хрестах та оправах книжок зустрічаються в золотарських виробах протягом усього XVII століття. У напрестольному хресті 1641 року основну увагу привертає пукля стояна, що має мережаний готичний візерунок. Кожна грань цієї пуклі розроблена в стилі готичного вікна з розетками та арками і прикрашена на ребрах литими ажурними деталями типу стрілчастої напіварки з орнаментом масверку. Піддон — шестиреберний з ажурною приступкою, карбований візерунком уже явно ренесансового характеру — спаровані валюти утворюють серцеподібні картуші з пальметами. Такі орнаментальні мотиви досить часто зустрічаються на речах 40-х — 80-х років.

Серед хрестів подібного типу слід ще назвати чудову пам'ятку з Полтавського художнього музею — великий запрестольний хрест, що виконаний із некоштовного металу. Він має традиційну семикінцеву форму і гравійовані зображення Розп'яття та Хрещення на лиці та звороті. Стоян складається з шестиреберної пуклі біконічної форми, яка в верхній частині переходить в напівпуклю. Пукля прикрашена ажурним пояском з дуже простим геометричним візерунком, зубчаткою та стрілчастими литими деталями на ребрах. Це, безумовно, ремінісценції готики, але дуже пізньої. Піддон речі — конусоподібний шестилопасний, орнаментований візерунком серцеподібних мотивів, між якими розташовані карбовані постаті євангелістів. Форма та декор піддону дозволяють датувати хрест уже другою половиною XVII століття.

З Полтавського художнього музею походить і срібна кадильниця, яка своїми формами нагадує славнозвісну Горностаєву кадильницю 1541 року і вписується в коло пам'яток готичного стилю. Чаша її складається з двох напівсфер. Вона карбована видовженими ложками, верхня половина має пірамідальну шестиреберну верхівку з прорізним візерунком арочок та зигзагу, а ребра густо прикрашені зубчаткою. Піддон — шестилопасний, орнаментований серцеподібними мотивами. Цікаво, що на коптильнику, який має вигляд розетки, зображені реалістично трактовані квіти. Ренесансовий орнамент кадильниці вказує на XVII століття, але ця стилістична двоїстість не стає на заваді речі, вона виглядає досить художньо виразною.

Впливи готики ми бачимо і на таких культових предметах, як дарохранильниці. Прикладом цього може служити гробниця 1673 року з Макотинського монастиря, що на Чернігівщині. Вона має вигляд прямокутного саркофагу, на кришці якого закріплено три пірамідальні шпилі з прорізним геометричним візерунком — розети, прямокутники, кружки, хрестики. Верхній та нижній краї дарохранильниці оформлені мережаним бордюром з зубчаткою. Стінки прикрашені гравійованими зображеннями, з одного боку — це сцени пасійного циклу — "Бичування Ісуса Христа", "Покладення на Христа тернового вінця" та "Покладення в домовину", з другого — представлена Богоматір Печерська з Антонієм та Феодосієм, святим Миколою, апостолами Петром і Павлом.

Зображення виконані дрібним штрихом у вільній манері. В центральній композиції — "Покладення в домовину" відчувається бажання передати напруженість дії. Подібний тип дарохранильниць походить, мабуть, від середньовічного релікварію, але нагадує також своїми формами типові українські трьохбанні церкви. Такі гробниці були розповсюджені на Україні не тільки у XVII, а й у XVIII столітті, але вплив готики на пізніх пам'ятках майже відсутній. Він мало вчувається вже наприкінці XVII століття. Так, на гробниці 1682 p. з Чернігівського історичного музею прямокутний саркофаг поставлено на ніжки у вигляді пташиних лапок з галькою в пазурах, а пірамідальні шпилі на кришці мають прорізний візерунок у вигляді виткої стеблини з квітами. На стінках закріплено шість круглих медальйонів з гравійованими сценами пасійного циклу. Зображення виконані на дуже високому рівні, композиції — багатофігурні, вдало вписані в коло медальйонів. Персонажі подані в русі, і це підкреслює динамізм композиційної побудови сцен, в яких простежується вплив графічного мистецтва. Між медальйонами карбований рослинний візерунок — стилізований лист аканту та "ж"-подібні пучки рослин з квіткою в центрі. Дарохранильниця виглядає ошатною, декоративно виразною, і це споріднює її скоріше з мистецькими засадами стилю бароко, незважаючи на невибагливу форму та ренесансову орнаментику, яка, до речі, не має вже чистоти стилю — акантовий лист дуже вигнутий, пучки рослин — розхристані, розпливчасті, без чіткості ліній доби ренесансу.

Як ми бачимо, відгомін готичного стилю зустрічається в ювелірному мистецтві України протягом майже всього XVII століття, причому готичні риси проступають у формах та орнаментах речей в сполученні з рисами інших стилів, частіше за все ренесансових, а з середини століття і барокових. Це свідчить про досить глибокі корені цього стилю в попередніх часах.

У Західній Європі на зміну готиці прийшов стиль ренесанс з його новим світосприйманням, опертим на античні традиції. Про ренесансові пам'ятки до XVII століття в українському золотарстві нам не відомо, хоча в інших сферах мистецтва — архітектурі,


 
Загрузка...