REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Іспит з курсу Теорія грошей

1. Походж, суть та види гр, ф-ії гр 3

2. Роль гр. В розвитку ек-ки 4

3. Суть та структура грош обороту 5

4. Гр. потоки та їх балансування 6

5. Маса гр. в обороті, закон гр. обігу 7

6. Гр агрегати та гр база. 7

7. Механізм зміни маси гр в обороті 9

8. Грош-кред мультиплікатор, його суть та значення 9

9.структура, ф-ії та принцип функт гр. Ринку 10

10. Попит на гроші та чинники, що вплив на нього 10

11. Пропозиція грош та чинники, що на неї вплив 11

12. Суть та структура гр. Системи 11

13. Види гр. систем та їх еволюція 12

14. Становлення гр сист в Укр 12

15.Суть та механізм державного регулювання економіки. 13

16. Інструменти гр-кред політики 13

17. Суть та види гр. реформ 14

18. Інфляція:суть,види та осн напрями рег інф процесів 15

19. Прич та ек. наслідки Інф, особл Інф в Укр. 91-94рр 16

20. Сутність валюти та вал відносин 18

21. Конвертов вал:суть, види та передумови запровадж 19

22.Вал ринок та види операц на ньому 20

23. Вал курс та чинники, що на нього вплив 22

24.Режим та ін струм рег вал курс, режим вал к в Укр. 23

25. Платіжний баланс 24

26. Світ та між нар вал сист 24

27. Класична кількісна теор грошей 25

28. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей 26

29. Сучасний монетаризм 27

30. Сучасний кейнсіансько-неокласичн синтез теор гр. 27

31. Суть та історичний розвиток кредитних відносин. 28

32. Суть, основні принципи та функції кредиту 29

33. Основні теорії кредиту, їх суть та основні положення 32

34. Суть позичкового проценту та фактори, що впливають на його рівень 34

35. Поняття базової ставки та маржі 34

36.Види процентних ставок, поняття та формули аннуїтетів 35

37. Поняття та структура сучасних кредитних систем 35

38. Основні установи пара банківської системи, їх розвиток в Україні. 36

39. Структура та принципи організації центральних банків 37

40. Ф-ції та завдання ЦБ 38

41 Поняття та інструменти реалізації грош.кредит. політики. 39

42. Побудова та розвиток НБУ. 40

43. Операції рефінансування як інструмент підтримання НБУ ліквідності банківської системи 41

44. Поняття фірмових кредитів та механізм здійснення комерційного кредиту Міжгосподарський кредит 41

45. Види та обіг комерційних векселів. Операція дисконтування 42

46. Авальний та акцептний кредити як засіб підвищення надійності векселя 43

47. Франчайзинг(Ф): суть, види та розвиток в Укр 43

48. Облігаційні позики підприємств, поняття андерайтингу. 44

49. Основні етапи процесу інституційного кредитування. 47

50. Методи оцінки кредитоспроможності юридичної особи. 47

51 Методи оцінки кредитоспроможності фізичної особи 48

52. Форми забезпечення кредиту, вимоги до застави 49

54. Страхування як метод мінімізації кредитного ризику комерційного банку. 50

55. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 51

56. Лізинг: суть, види, розвиток в Україні 51

57. Факторинг: суть, види, розвиток в Україні 52

58. Житлове іпотечне кредитування, поняття іпотечних цінних паперів. 53

59. Суть, види та значення державного кредиту. 53

60. Держаний кредит в Україні. 54

1. Походж, суть та види гр, ф-ії гр

Походження Гроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Починаючи з Аристотеля і до ХVIII ст. у теорії грошей досить поширеною була думка, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення обміну товарів. Таке трактування походження грошей дістало назву раціоналістичної концепції.
Проте науковий аналіз походження та природи грошей, зроблений класиками політичної економії А. Смітом, Д. Рікардо, К. Марксом, довів безпідставність раціоналістичної концепції. Адже гроші в їх найпростіших проявах виникли на ранніх ступенях розвитку суспільства, коли ні фактор взаємної домовленості, ні державна влада просто не могли відігравати істотної ролі у формуванні економічних відносин, тим більше конституювати таку складну їх форму, як гроші. Засновники класичної політичної економії дійшли висновку, що виникнення грошей зумовлене труднощами безпосереднього обміну продуктами праці . В окремих місцевостях, де з глибокої давнини відбувався обмін, поступово виділялися свої товари на роль загального еквівалента. У такій ролі в різних народів виступали худоба, хутра, сіль, зерно, черепашки, метали та ін.Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквівалента означало, власне, появу грошей в їх найпростішому вигляді. Вони вже могли виконувати висхідні, базові грошові функції - засобу вимірювання вартості та засобу обігу. Проте на цій примітивній формі розвиток грошей не зупинився. У міру розвитку товарного виробництва, зростання продуктивності суспільної праці, ускладнення та розширення територіальних меж обміну ринок неухильно посилював вимоги до грошового товару. Зокрема посилювалися вимоги щодо портативності, здатності легко ділитися і відновлювати потрібну форму, тривалого зберігання фізичних якостей, високої питомої вартості та здатності тривалий час утримувати її на незмінному рівні та ін. Формування перелічених вимог привело спочатку до заміни в ролі загального еквівалента звичайних товарів першої необхідності (худоба, сіль, зерно) товарами-прикрасами (перли, черепашки, хутра тощо), а потім цих останніх - кусочками металів, спочатку звичайних (залізо, мідь), а потім - благородних (срібло, золото). Потреби ринку в забезпеченні ефективного обміну та його вимоги до грошей набули поступово настільки важливого значення, що відбулося розмежування природної споживної вартості грошового товару - його здатності задовольняти певну потребу людини і його специфічної споживної вартості як грошей - здатності задовольняти потреби ринку в засобах обігу, зберігання вартості тощо. Врешті-решт роль грошей взагалі перейшла до нематеріального носія, що зовсім не має ніяких споживних якостей. Це сталося в середині XX ст. через демонетизацію золота.

Суть. Гроші – особливий товар, що виконує роль загального еквіваленту. Г. – явище суспільне , вони є форма суспільних відносин, які виникають з приводу обміну продуктами праці, що грунтуються на принципі еквівалентності. Г. виконують специфічну суспільну функцію. Вони є посередником при обміні товарів. Г як Г – цільове призначення грошей забезпечити покупку. Г виступають як простий посередник при обміні товарів.

Види гр. Початковою висхідною формою грошей були товарні гроші. Спочатку це були предмети першої необхідності – худоба, сіль, зерно тощо. На зміну предметам першої необхідності в ролі грошей поступово прийшли предмети розкоші (перли, хутра інші дорогоцінні вироби). Слідуючим етапом був етап панування металевих грошей. Спочатку у вигляді


 
Загрузка...