REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Іспит з курсу Державні фінанси

1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів

Термін фінанси з'явився у 13 ст., в перекладі з латинської означає обов'язкову сплату грошей. В Німеччині в цей час слово фін означало хабарництво, вимагання. Вперше в сучасному тлумаченні цей термін став застосовуватися у Франції, де під фін розумілася сукупність коштів, необхідних для задоволення потреб держави та різних суспільних груп. У 17 ст фін стали називатися формами та методами добування коштів і їх витрачання держ утвореннями при виконанні покладених на них функцій. У 19 ст разом з бурхливим розвитком ек-ки поглиблюється і саме розуміння фін. Під фін стали розуміти самостійну галузь знань, що охоплює нові сфери функціонування і впливу фін, зокрема фін сфери вир-ва, вик робіт та надання послуг. Виникають фін ринки, набуває розвитку держ кредит та інші фін інститути. Основним фактором у розвитку фін завжди була потреба в коштах, що пояснювалося зміцненням держ та боротьбою за її існування. Виникнення та розвиток фін зумовлювалися зростанням продуктивних сил в суспільстві, насамперед товарно-грошових відносин, а також появою та прогресом різних форм держ утворень. Успішне функціонування фін забезпечується активним втручанням держ. Найвищого розвитку фін досягли в 20ст, коли функції держ розширилися, а тов-грошові відносини посіли головне місце в еко системах. Функціонування фін визначає кількісні й якісні параметри еко явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності. Обов'язковою ознакою участі фін в еко житті держ або громадянина є гроші. Еко життя держ вимагає створення грошових фондів для задоволення різноманітних потреб. Обсяг цих фондів характеризує масштаби діяльності й фін можливості країни, особи. Ці фонди і є фін. Фін слід розглядати як еко категорію, що відображає створення, розподіл і вик фондів фін ресурсів для задоволення потреб госп діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання держ її функцій. Метою функціонування фін є досягнення високого рівня добробуту як держ, так і окремого громадянина. Свого найвищого розвитку фін досягають в умовах ринк еко. Призначенням фін є забезпечення необхідних умов для створення, розподілу та використання ВВП в країні. Це досягається завдяки орг-ї різноманітних фондів фін рес на всіх етапах діяльності держ і кожного громадянина. На сьогодні Фінанси перетворилися на універсальний і надзвичайно активний елемент економічного життя, розвинулися методи і форми мобілізації коштів та їх розподіл у державі з метою задоволення потреб населення, удосконалення виробничих та соціальних процесів.

2. Співробітництво України з Міжнародними фінансовими організаціями

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями виступає важливим елементом здійснення структурної перебудови її економіки, впровадження. світового досвіду та сучасних конкурентоспроможних технологій. У міру поглиблення цього співробітництва формувалася стратегія взаємодії, розгортався діалог щодо політики проведення реформ, враховувалися реалії політичного, економічного, соціального життя нашого суспільства, які визначають темпи і напрями реформ у країні. З проголошенням незалежності та лібералізацією економіки перед Україною постали проблеми в інвестиційній сфері. За таких умов джерелом фінансування структурних реформ української економіки, впровадження нових технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, створення нових підприємств і робочих місць стало залучення іноземного капіталу у вигляді інвестицій та кредитів. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним валютним фондом, Світовим банком (СБ) і Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським Союзом, з окремими країнами-донорами допомогло запровадити програми фінансової стабілізації і залучити в економіку країни пільгові кредити. З моменту вступу в 1992 р. України до Світового банку нашою державою було укладено з ним угоди про надання позик для впровадження 17 проектів на загальну суму понад 2,5 млрд. дол. Основними напрямами розвитку співробітництва нашої країни із Світовим банком у наступні 3 роки стануть: підтримання реформування системи соціального захисту населення, підтримання системи охорони здоров'я, сприяння розвиткові приватного сектора економіки, забезпечення суспільного діалогу в Україні з метою підтримання курсу економічних реформ. Головним напрямом співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку є сприяння розвиткові приватного сектора, зокрема шляхом залучення фінансових ресурсів до приватних підприємств малого і середнього бізнесу, до розвитку приватної банківської справи, інфраструктури, насамперед енергетичної і телекомунікаційної. Ще одним пріоритетом у співпраці з ЄБРР для України стало технологічне оновлення теплоенергетики, підвищення ефективності захисту навколишнього середовища на теплових електростанціях. У країні реалізуються проекти модернізації Старобешівської ТЕС (кошторисна вартість 113 млн. дол.) та фінансування Української енергозберігаючої сервісної компанії, яка виступає координатором проектів енергозбереження (30 млн. дол.). Наприкінці 2001 р. Рада директорів ЄБРР затвердила 36 спільних з Україною проектів, загальна вартість яких з урахуванням півфінансування сягає 4,2 млрд. ЄВРО. При цьому частка України в загальному портфелі проектів Банку досягла 7%, динаміка та обсяги фінансування, ним українських проектів свідчать про те, що ЄБРР є одним з найвагоміших кредиторів та інвесторів України. У 1992-2000 рр. Україною було укладено угоди про фінансове та кредитне співробітництво з такими провідними країнами світу, як Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, США, Японія та Швейцарія. За цей період було оформлено кредитів на суму понад 2,5 млрд. дол. і фактично освоєно позичальниками майже 2,2 млрд. дол. Основними напрямами, за якими спрямовувалися ці кредити, стали агропромисловий комплекс, охорона здоров'я і медична промисловість, металургія, транспорт, легка промисловість, енергетика, машинобудування, хімічна промисловість. За період 1992-2000 рр. в українську економіку було залучено 3865,5 млн. дол. прямих іноземних інвестицій. Чистий приріст їх становив: у 1992-1994 рр. - 483,5 млн. дол., у 1995-2000 рр.-3382 млн. дол. У залученні іноземних інвестицій поступово посилюється роль спеціальних економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР). Станом на березень 2000 р. СЕЗ і ТПР було затверджено майже 400 інвестиційних проектів на суму понад 1,6 млрд. дол., майже третину з яких (494 млн. дол.) вже освоєно. Залучення коштів приватних інвесторів у СЕЗ і ТПР дозволило створити близько 15 тис. нових і зберегти ще 40 тис. робочих місць, що сприяло економії значних обсягів бюджетних коштів на виплату допомоги безробітним.

3. Становлення та розвиток податкової системи України.

Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл і перерозподіл на


 
Загрузка...