REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Реферат на тему:

"ПРОБЛЕМИ

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ"

У сучасних умовах господарювання рівень кваліфікації спеціалістів с одним із найважливіших факторів, які впливають на економічний і соціальний розвиток країни. Становлення в Україні ринкових відносин, тісніша інтеграція країни із світовою економічною системою пов'язані з необхідністю змін в професіональній структурі зайнятого населення, насамперед спеціалістів вищої та середньої кваліфікації.

Серед чинників, які впливають на рівень витрат на підготовку кадрів, можна виділити: стан економічного розвитку країни, кількість спеціалістів, які потрібно підготувати у вищих і середніх навчальних закладах, тобто потребу галузей економіки у спеціалістах.

В Україні діють такі види вищих закладів освіти:

— університет — багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за широким спектром природничих, гуманітарних, технічних та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-природничими програмами всіх рівнів, мас розвинуту інфраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і установ;

— академія — вищий навчальний заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами усіх рівнів в окремо визначеній гаї уз і знань або виробництва, провадить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, с провідним науково-методичним центром і сфері своєї діяльності;

— інститут — вищий заклад освіти або підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури та мистецтва. Провадить наукову та науково-виробничу діяльність.

Вищеназвані заклади належать до вищих закладів освіти III—IV рівнів акредитації.

До вищих навчальних закладів освіти належать також заклади освіти І і II рівнів акредитації. Це:

— коледж — вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста з одного, кількох споріднених напрямів підготовки або спеціальностей;

— технікум — вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

Слід відмітити, що за роки незалежності практично не відбулося зменшення кількісних показників розвитку вищих навчальних закладів освіти. Так, у порівнянні з 1985/86 навчальним роком чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення збільшилася на 43,7 відсотка. А у порівнянні з 1991/92 навчальним роком — на 42,9 відсотка. Однак необхідно відзначити, що чисельність студентів вищих навчальних закладів 1—II рівнів акредитації на 10 тис. населення дещо зменшилася, при цьому спостерігається значне збільшення чисельності студентів у вищих навчальних закладах ІІІ—IV рівнів акредитації.

Динаміка чисельності студентів у розрахунку на 10 тис. населення представлена в таблиці 23.

Кількість вищих навчальних закладів також зростає, насамперед за рахунок відкриття навчальних закладів недержавної форми власності. Мережа вищих навчальних закладів освіти за формою власності представлена у таблиці 24.

Джерелами фінансування витрат на підготовку кадрів є кошти державного та місцевих бюджетів, галузевих міністерств, відомств, організацій, кошти фізичних та юридичних осіб. Основним джерелом фінансування с кошти державного та місцевих бюджетів. Так, із загальної чисельності студентів вищих навчальних закладів 1 —II рівнів акредитації 503695 чоловік на

Таблиця 23 Чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення

Навчальний рік

Вищі навчальні заклади державної та недержавної форми власності за рівнями акредитації

І-ІІ

ІІІ-ІV

1985/86

159

157

1990/91

145

170

1991/92

142

168

1992/93

138

164

1993/94

121

159

1994/95

125

172

1995/96

119

178

1996/97

117

192

1997/98

104

220

1998/99

100

240

Таблиця 24 Вищі заклади освіти ті формою власності і рівнями акредитації

Кількість закладів

І-ІІ рівнів акредитації

III— IV рівнів акредитації

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

Всього

у тому числі:

782

790

660

653

255

274

280

298

державних

727

738

606

592

169

199

202

206

недержавних

47

52

54

61

64

75

78

92

початок 1999/2000 навчального року за рахунок коштів державного бюджету навчалося 258426 чоловік (51,3 відсотка) місцевих бюджетів — 58947 чоловік (11,7 відсотка), галузевих міністерств, відомств — 7^74 чоловіки (1,6 відсотка), коштів фізичних і юридичних осіб — 178748 чоловік (35,4 відсотка)

із загальної кількості студентів вищих навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації в кількості 1285356 чоловік на початок 1999/2000 року за рахунок коштів державного бюджету навчалося 725198 чоловік (564 відсотка) місцевих бюджетів —

5084 чоловіки (0,4 відсотка), галузевих міністерств, відомств — 2102 чоловіки (0,2 відсотка), фізичних та юридичних осіб — 552972 чоловіки (43,0 відсотка)

Джерела фінансування вищих навчальних закладів наведено в таблиці 25

Таблиця 25 Джерела фінансування вищих навчальних закладів

Джерела фінансування

Роки

1999 до 1996, %

1996

1997

1998

1999

Всього надходжень тис грн.

612096

760509

898756,8

1268388,4

2072

В т.ч. бюджетні кошти

тис грн.

425217

513321

503221

559485,9

131,6

Позабюджетні кошти

тис грн.

186879

247188

395535,8

708902,5

3793

Позабюджетні кошти

в % всіх надходжень

30,53

3250

4401

55,89

*

Як видно з даних таблиці, з кожним роком сума коштів, отриманих від здійснення


 
Загрузка...