REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Головне призначення державних фінансів – через різноманітні фінансові інституції успішному економічному і соціальному розвитку держави забезпеченою прав і свобод людини. Досягають цього через методи і форми мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави та виконання їх на розвитку економіки, забезпечення соціальних гарантій населенню, утримання армії, органів усіх ланок влади.

Сукупність зазначених форм і методів дістала назву фінансового механізму системи управління в державі. Від того, наскільки він досконалий належать темпи економічного і соціального розвитку, доброту громадян, Важливе значення має те, скільки фінансових ресурсів від загальної кількості їх, створюваних у державі, вони акумулює у своєму розпорядженні і на які цілі використовує. Проте ці Галані показники ще не забезпечують повні характеристики ефективного механізму.

Необхідність державних фінансів зумовлена тим, що за будь-якого типу економічних відносин основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути вирішені через ринковий механізм, тобто через попит і пропозицію, а також особисто кожним громадянином у зв'язку з відповідними об'єктивними причинами, До них слід піднестися структурну перебудову економіки, боротьбу з монополізмом, захист навколишнього середовища, захист громадян, які з'являються на ринку в ролі споживачів – інваліди, діти, престарілі, проведення фундаментальних наукових досліджень, загальну освіту, підготовку кадрів, соціальне забезпечення і страхування, охорону здоров'я тощо.

Держава будує свою фінансову політику, головним завданням якої є пошук оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів з метою прискорення зростання матеріально виробництва і добробуту населення. Для побудови такої моделі потрібно визначити рівень втручання державу у господарську діяльність виробничих структур і рівень зобов'язань держави з соціального забезпечення своїх громадян. Від цих факторів залежить, яка частка валового національно продукту має зосереджуватися у фінансових інституціях, створюваних державою.

Висока частка централізації фінансових ресурсів призводить до негативних наслідків, оскільки централізовано важко здійснювати раціональний розвиток і забезпечити ефективне використання їх.

Потрібна також оптимізація перерозподілу фінансових ресурсів, що знаходиться в розпорядження населення.

Перерозподільні процеси, що здійснюються за допомогою державних фінансів – це явища макрорівня про те роль державних фінансів виявляється не меншою мірою в формах ф методах мобілізації фінансових ресурсів. Важливе значення має те, як мобілізуються ресурси, якими каналами і в якій формі відбувається їхній рух, на яких засадах вони виділяються, використовуються.

За умов ринку основними формами мобілізації фінансових ресурсів у розпорядженні держави є податки, збори і відрахування.

При використані ресурсів держава визначає метод фінансових витрат пряме бюджетне фінансування. Бюджетне кредитування або самофінансування. Ринкова економіка передбачає залучення коштів через випуск акцій, облігацій.


 
Загрузка...