REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком

Реферат на тему:

Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком

Усі операції з управління єдиним казначейським рахунком (далі — ЄКР) здійснюються виключно на рівні центрального апарату Державного казначейства України, у тому числі через рахунки управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. При цьому усі розрахунки між органами Державного казначейства будь-якого рівня здійснюються тільки грошовими коштами без застосування операцій з управління єдиним казначейським рахунком. На Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України (далі — Управління консолідованої звітності) покладено обов'язок забезпечити з 10 березня 2002 р. щоденну консолідацію сальдових балансів управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та Управління платіжних систем і розрахунків Державного казначейства України.

Крім того, з метою підвищення ефективності управління бюджетними коштами територіальним органам Державного казначейства забороненов рамках управління єдиним казначейським рахунком відволікати кошти за межі системи Державного казначейства України без письмового погодження з Головою Державного казначейства України.

Для цього Державне казначейство України встановлює територіальним управлінням Державного казначейства з урахуванням їх платіжного календаря ліміт ЄКР — максимально можливий залишок коштів на кінець операційного дня за рахунками управлінь Державного казначейства, відкритими за балансовим рахунком № 1111. Лімітна довідка (табл. 57) готується Відділом внутрішніх казначейських операцій та затверджується заступником Голови Державного казначейства України або начальником (заступником начальника) Управління фінансових ресурсів Державного казначейства України (далі — Управління фінансових ресурсів). Управління Державного казначейства щоденно в регламентованому режимі після завершення операційного дня перераховують залишки коштів, які обліковуються ними за балансовим рахунком № 1111 та перевищують установлений ліміт ЄКР, на рахунки, визначені Державним казначейством України. Дотримання ліміту ЄКР є обов'язковим.

Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком

Операціями з управління єдиним казначейським рахунком є: запозичення з єдиних казначейських рахунків територіальних управлінь Державного казначейства та поновлення ЄКР територіальних управлінь Державного казначейства.

Запозичення з єдиних казначейських рахунків управлінь Державного казначейства здійснюється на підставі: реєстрів Державного казначейства України на виділення бюджетних асигнувань (див. табл. 45); розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР центральному апарату або іншим територіальним управлінням Державного казначейства України за встановленою формою (див. табл. 47); перерахованих центральному апарату Державного казначейства України коштів, що перевищують установлений ліміт ЄКР.

Поновлення ЄКР управлінь Державного казначейства здійснюється на підставі: реєстрів Державного казначейства України на зменшення виділених бюджетних асигнувань (див. табл. 45); розпоряджень Державного казначейства України на поновлення ЄКР управлінь Державного казначейства за рахунок доходів загального фонду державного бюджету, належних до перерахування центральному апарату Державного казначейства України; розпоряджень Державного казначейства України на перерахування коштів з ЄКР іншим територіальним управлінням Державного казначейства; розпоряджень на перерахування коштів з рахунка Державного казначейства на рахунки його територіальних органів (див. табл. 38). Суми поновлення ЄКР по кожному управлінню Державного казначейства не можуть перевищувати сум зобов'язань Державного казначейства перед цими управліннями.

Для виділення (зменшення виділених) бюджетних асигнувань Управління видатків державного бюджету та Управління міжбю-джетних відносин Державного казначейства України формують реєстри та зведені реєстри за встановленими формами. Зведений реєстр складається та затверджується в двох примірниках. Перший примірник зведеного реєстру та його електронна копія передається Управлінню консолідованої звітності для відображення в обліку зобов'язань Державного казначейства перед територіальними управліннями Державного казначейства. Другий примірник зведеного реєстру та його електронна копія передається Управлінню фінансових ресурсів для прийняття рішень щодо підкріплення ЄКР територіальних управлінь Державного казначейства. Електронні копії реєстрів на виділення бюджетних асигнувань Управління видатків державного бюджету та Управління міжбю-джетних відносин у регламентованому режимі засобами телекомунікаційного зв'язку доводять територіальним управлінням Державного казначейства.

Для перерахування коштів з ЄКР центральному апарату Державного казначейства України, у тому числі перевищення встановленого ліміту ЄКР, Управління фінансових ресурсів готує розпорядження Державного казначейства України (табл. 58). Розпорядження підписує начальник Управління фінансових ресурсів або його заступник (начальник Відділу внутрішніх казначейських операцій) та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник. Далі управління фінансових ресурсів засобами електронного зв'язку доводить розпорядження до виконання управлінням Державного казначейства та надає копію розпорядження Управлінню консолідованої звітності. Кошти, отримані від управлінь Державного казначейства згідно з розпорядженням, Управління консолідованої звітності відображає в бухгалтерському обліку як зобов'язання Державного казначейства України перед управліннями Державного казначейства.

Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком

Для перерахування коштів з ЄКР іншим управлінням Державного казначейства Управління фінансових ресурсів готує розпорядження Державного казначейства України за встановленим порядком. Далі управління фінансових ресурсів


 
Загрузка...