REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Фінанси → Облік державного боргу та операцій, пов'язаних з ним

Реферат на тему:

Облік державного боргу та операцій, пов'язаних з ним

Державний борг складається з державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу й не включає боргу місцевих органів влади та державних підприємств. Розмір державного боргу розраховується у грошовій формі як непогашена основна сума прямих боргових зобов'язань держави. Стан державного боргу визначається на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

При цьому державною гарантією є зобов'язання України повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у разі невиконання позичальником, іншим, ніж Україна, зобов'язань щодо повернення грошових коштів на умовах строковості та платності.

Державне казначейство України на підставі розпоряджень Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України та первинних документів відображає операції, пов'язані з державним боргом та використанням залучених коштів у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

Департамент державного боргу є відповідальним за оперативний облік та надання оперативної звітності щодо стану державного боргу, підготовку та обгрунтування розрахунків до проекту Державного бюджету за операціями, пов'язаними з державним боргом. Крім того, Департамент державного боргу здійснює облік операцій, пов'язаних з державним боргом, на дату завершення розрахунків за такими операціями.

Департамент зовнішніх економічних зв'язків Міністерства фінансів України надає Департаменту державного боргу розрахунки щодо прогнозних обсягів надходжень коштів за кредитами Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також інших кредиторів, у тому числі дані про обсяги отримання кредитів, що залучаються під державні гарантії, на поточний рік та наступні чотири роки з помісячною розбивкою, а також планові обсяги платежів з повернення та обслуговування позик, що були надані з державного бюджету за рахунок залучених коштів.

До операцій, пов'язаних з державним боргом, відносять операції державного бюджету, пов'язані зі зміною обсягу державного боргу, його обслуговуванням, управлінням та використанням залучених коштів, а саме:

— одержання/випуск (отримання) — надходження до державного бюджету, що виникають унаслідок державного запозичення та/або взяття боргових зобов'язань у разі набрання чинності державних гарантій, реструктуризації, визнання боргу;

— обслуговування — здійснення платежів на виконання державних боргових зобов'язань перед кредиторами за користування запозиченими коштами (сплата відсотків, комісій тощо);

— погашення — здійснення платежів на виконання державних боргових зобов'язань перед кредиторами щодо погашення основної суми боргу та/або погашення державних боргових зобов'язань в разі набрання чинності державних гарантій;

— надання (використання) — використання залучених коштів через надання позик, трансфертів та/або оформлення бюджетними позиками погашення державою боргових зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії;

— повернення основної суми наданих позик — здійснення платежів до державного бюджету позичальниками з повернення позик, що були надані з державного бюджету за рахунок залучених коштів та/або з повернення позик, якими було оформлено погашення державою боргових зобов'язань у разі набрання чинності державних гарантій;

— плата за користування бюджетними коштами — здійснення платежів до державного бюджету позичальниками за користування бюджетними коштами (сплата відсотків, комісій тощо), що були надані з державного бюджету у вигляді позик за рахунок залучених коштів;

— плата за надання позик та/або гарантій — здійснення платежів до державного бюджету позичальниками за надання державних гарантій та позик, що були надані з державного бюджету за рахунок залучених коштів;

—управління державним боргом — виконання заходів щодо досягнення економії коштів державного бюджету з погашення та обслуговування державного боргу України та поліпшення його структури (у тому числі дострокове погашення боргових зобов'язань держави, зменшення ризиків, пов'язаних із борговим навантаженням тощо); проведення заходів щодо інформаційної та рейтингової підтримки залучення коштів на ринках капіталу; оплата дорадчих послуг з питань управління державним боргом, у тому числі управління ризиками, випуску та обігу похідних інструментів, упровадження сучасних засобів обробки інформації та зв'язку, створення інформаційно-аналітичної системи управління державним боргом.

Боргові угоди — угоди, за якими виникають боргові зобов'язання держави в результаті державного запозичення або набрання чинності державних гарантій та іншими шляхами, передбаченими законодавством України.

Державні боргові зобов'язання поділяються на:

— прямі боргові зобов'язання — зобов'язання, що беруться державою як безпосереднім позичальником через випуск державних цінних паперів, укладення угод про позику або іншими шляхами, передбаченими законодавством України, у тому числі в результаті отримання розпорядниками коштів державного бюджету кредитів, залучених під державні гарантії;

—умовні (гарантовані) боргові зобов'язання — зобов'язання, що беруться безпосередньо юридичними особами та гарантуються державою, у тому числі зобов'язання за кредитами МВФ, крім випадків їх безпосереднього спрямування до Державного бюджету. До набрання чинності державних гарантій зазначені зобов'язання не враховуються як державний борг й операції за ними не відображаються в показниках державного бюджету, крім випадків отримання таких кредитів розпорядниками. У разі набрання чинності державних гарантій умовні (гарантовані) боргові зобов'язання переходять до прямих боргових зобов'язань та визнаються прямим державним боргом у розмірі невиконаних позичальником у строк зобов'язань.

У свою чергу, позики, за якими виникають прямі боргові зобов'язання, поділяються на:

1. Позики на фінансування бюджету —


 
Загрузка...